6,726

(61 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Do Marata27:

I

1. Jeżeli osoba podlega wyłączeniu - podpisuje ZP-11 o wyłączeniu w dniu w którym powzięła informację o tym, iż podlega wyłączeniu (np. wniosek wykonawcy o SIWZ).
2. Pozostałe osoby: po terminie składania ofert, ale przed terminem otwarcia - o ile beda mieli mozliwość zapoznania sie z tym, kto złożył oferty (np. pieczątka na kopercie).
3. Wszyscy - zawsze, kiedy ulegnie zmianie stan faktyczny, a osoby bede podlegać wyłączeniu (np. oferta złożona po terminie).

II. Podpisują wszyscy, którzy wykonują czynności w postępowaniu, wszyscy w tym np. sekretarka, która zajmuje się korespondencją z wykonawcami...

6,727

(61 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Czy postępowanie, o którym mowa w art. 17 się nie kończy...???

6,728

(61 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Podtrzymuje to co napisałem...

Postępowanie kończy się z dniem zawarcia umowy (udzielenia zamówienia) lub z dniem w którym unieważnienie postępowania  stało się prawnie skutecznie...

Czy ktoś zna inne zdarzenia prawne, które kończą postępowanie o udzielenie zam... ???

6,729

(61 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

lolilap napisał: zp-11 podpisuja osoby podejmujace czynnosci w postepowaniu.... jesli kierownik podpisuje TYLKO umowe to nie bedzie taka osoba...

Nie zgadzam się z Tobą...

Podpisanie umowy kończy postępowanie... Z chwilą podpisania umowy następuje udzielenie zamówienia...

Czynność podpisania umowy jest etapem (końcowym) postępowania o udzielenie zamówienia...

Wobec powyższego kierownik jest osobą wykonującą czynności w postępowaniu..

Wniosek: kierownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie Zp-11

6,730

(61 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Piotrek napisał/a:
madziulek napisał/a:

dla przypomnienia.....art 17 zawiera zamkniety katalog osób uczestniczacych w postepowaniu......

To jakaś podpucha?

Katalog jest zamknięty, ale bardzzzzzzzzzzzoooooooooooo obszerny... he he

6,731

(16 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli podstawa odrzucenie 89.1.2 - to mocno naciągana... Ja bym nie odrzucił... Tym bardziej - że jak pisałaś istnieje inna przesłanka do odrzucenia "nie chcianej" wink oferty...

6,732

(16 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To tak jak z wymogiem numerowania stron oferty: jeden wykonawca numeruje, drugi nie - uchybienie wymogom formalnym, a nie sprzeczność oferty z treścią SIWZ (brak podstawy odrzucenia). Jeśli podstawa odrzucenie 89.1.2 - w sytuacji opisanej przez DKO76 - to mocna naciągana...

6,733

(16 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W takiej sytuacji - w pierwszej kolejności - pochyliłbym się nad art. 88 PZP...

6,734

(8 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak, dobrze rozumiesz...

6,735

(16 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli wartość została wpisana cyfrą (i jest poprawna), to nie wypełnienia formularza przez nie wpisanie jej słownie - jest nie istotne... (wypełnienie de facto niczego nowego nie wnosi, brak - niczego nie zmienia)...

6,736

(16 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Który wynik z poniższych działań jest prawidłowy, ten podany cyfrą, czy ten słownie (???):

2+2=4
2+2=cztery

W postępowaniu pon. progów unijnych druk ZP-11 (z akcentem na ZP-11) nie jest obwiązkowy, ważne żeby treść oświadczenia "odpowiadała" art. 17. W protokole (ZP-2) nie znajdziesz odesłania do załącznika o symbolu druk ZP-11...   big_smile

6,738

(23 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Protest podlega obligatoryjnie odrzuceniu jako wniesiony po terminie - nie masz możliwości jego rozpatrzenia i wydania stosownego rozstrzygnięcia. Powiadom wykonawcę o odrzuceniu protestu i na tym poprzestań... i czekaj na rozwój systuacji... Zadaję sobie sprawę, że są diametralnie różne opinie na ten temat...

6,739

(18 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

madziulek napisał/a:

skoro tak ,to chyba światełko w tunelu zgasło wink

Zgasło, zaświeciło by sie ponownie gdyby wykonawca z tym podwykonawcą zawiązali konsorcjum...

Marta27 napisał/a:

Mam kolejne pytanie,
po unieważnieniu postępowania, zapraszam Wykonawce do negocjacji w trybie WR, przekazując istone warunki umowy, po negocjacjach zawieram tylko umowe, sporządzam protokol postępowania, tak???
Podpisujemy oświadczenie zgodnie z art 22 i to wszystko????
A ZP-11?

Poniżej progów unijnych:

Wykonawca składa oświadczenie - art. 22,  podpisujecie umowę, sporządzasz protokół, a osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z art. 17 (można na druku ZP-11)...

Pozdrawiam...

Jeżeli pierwotne warunki zamówienia - w wyniku zmiany nazwy zadania - nie zostaną w istotny sposób zmienione, to uważam że zmiana taka jest dopuszczalna...

6,742

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

PS. Kasandra napisła: "dla mnie oferta to całość dokumentów złożonych na przetarg, złożonych z oferty cenowej i reszty".

Dla Ciebie może tak, ale nie dla ustawodawcy, który dokonuje podziału na:
- ofertę,
- oświadczenie o spełnianiu warunków,
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziłału.

Przykład: m.in. 24.2.3; 44 PZP

Pozdrawiam...

6,743

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

lolilap napisał:
mam delikatne wrazenie ze nie rozrozniacie slowa oferta od dokumentow potwierdzajacych.....  milego poniedzialku

Masz mylne wrażenie, jeżeli chodzi o moją osobę - ja bez problemu rozróżniam te dwa pojęcia...

6,744

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jesli wykonawca nie uzupełni głupich podpisów, w sensie: podpisanych dokumentów, to go wykluczam bo: wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzjących spełnianie warunków!!! 24.2.3

6,745

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Sytację, gdy wykonawca złoży dokument, który nie będzie spełniał określonych w SIWZ wymagań dotyczących sporządzenia dokumentu ? np. złoży dokument w niewłaściwej formie, mozna trakować tak jakby wykonawca w ogóle nie złożył dokumentu.

6,746

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podstawa wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP. Brak dokumentu w ogóle lub dokumentu w wymaganej formie (np. kopii dokumentu nie potwierdzonego za zgodność z oryginałem) nie uprawnia zamawiającego do stwierdzenia, iż dany wykonawca nie spełnia wymaganych warunków, co najwyżej iż wykonawca ten, odpowiednio: nie prawidłowo bądź wcale nie potwierdził spełnianie wymaganych warunków.

6,747

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Powszechna praktyka jest taka: dany dokument podpisuje sie na ostatniej stronie; wymóg podpisania oferty na wszystkich stronach (np. pod rygorem nieważności) nie znajduje oparcia w przepisach prawa, ani też w powszechnie stosowanej praktyce w tym zakresie. Jeżeli "oferta cenowa"(1) stanowi fragment treści "oferty jako całość"(2), tzn. nie jest odrębnym dokumentem to wystarczy tylko podpis na ostatniej stronie tej drugiej.

6,748

(15 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oferta winna byc podisana na ostatniej stronie. Inne wymogi dotyczace podpisywania oferty są wymogami natury formalnej - nie spelnienie ich nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty, a tym bardziej do wykluczenia wykonawcy...

6,749

(9 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Nie ma takiego obowiązku...