Nooo... informacja o minimalnym zakresie zamówienia jest informacją istotną dla wykonawcy już na etapie ustalania ceny oferty oraz podejmowania decyzji o udziale w postępowaniu - im większy zakres, tym z reguły niższa cena i odwrotnie. Przez wzgląd na 433.4, warunki zamówienia o których piszesz są dopuszczalne ale realizacja umowy, jeżeli nie chcesz naruszyć ww. art., będzie (na pewno) nastręczać niemałe problemy.

Na koszty zakupu materiały, macie jakiś wpływ w trakcie realizacji umowy?

Można razem - istnieje w tym zakresie konkurencja, albo
osobno - większa szansa na uzyskanie lepszej ceny za prąd.

jstan1 napisał/a:

Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

O tyle dni, o ile dni zapoznał się później - tak by nakazywała przyzwoitość (i przepisy rzecz jasna) smile

agaP82 napisał/a:

Nie jestem w stanie (nie stricte ja) podać ile godzin Wykonawca miałby przyjąć do wyliczenia wartości oferty.

Nawet minimum rg?

5

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Zamawiający25 napisał/a:

Jak mam określić max. wysokość kar jeśli mam wynagrodzenie za godzinę usługi? Mogę wpisać wielokrotność tej stawki?
Np. za nie terminowe rozpoczęcie wykonania usługi 5-krotnosć stawki za każdą godzinę opóźnienia?

Tak, ale lepiej zamiast "opóźnienia" wpisać "zwłoki".

Można przy zastosowaniu art. 257,
ale - uzależnienie przyznania dotacji od wybranego wykonawcy jest co najmniej, mówiąc delikatnie, mocno naciągane.

Nie ma,
co nie oznacza że nie można w projektowanych postanowieniach tego zastosować (ust. 2) oraz ust. 3 przy zachowaniu innych przepisów Pzp związanych z zaliczkami.

8

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Możesz dokonać ponownego badania i oceny ofert.

Jak rozumiem zmiana terminu będzie wiązała ze zmianą wielkości dostawy? (in minus 2.5x). Jeżeli tak to, to taka zmiana będzie daleką idąca zmianą.

10

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli nie było żadnych ograniczeń związanych z podwykonawstwem, to tak jak memphis.

Nie.

Zwolnić Waszego radcę i zatrudnić radcę wykonawcy. wink Jest ok. Jeżeli w tej informacji stwierdzono, że dana osoba "nie figuruje" oznacza to, iż dana osoba nie figuruje w rejestrze niezależnie od postępowania, czy rodzaju przestępstw, które były wskazane (bądź nie) we wniosku składanym do KRK.

13

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Tak.

14

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych
i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe - czyli po staremu.

klakier napisał/a:

Jeden z wykonawców zapomniał dołączyć do oferty  tego formularza.

Na pewno? A może zrobił to celowo. A gdyby wykonawca złożył formularz ale doświadczenie tam opisanie nie było tym, o które Ci chodziło - to oferta też do odrzucenia?

Nie.

17

(14 odpowiedzi, napisanych SWZ)

https://szukio.pl/terminy/pzp-2019/nowe-pytania?last_day=2021-08-11&offset=7

Jak memphis, poza tym w PN nie zawsze da się przedłużyć o 1 dzień.

Czy zgłoszenie, to to samo co - wpis?

20

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Odrzucenie oferty, co najmniej na podst. 226.1.2c i unieważnienie - 255.2.

21

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Coś więcej napisz smile

22

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak wyżej.

peri78 napisał/a:

Czy jest to naruszenie przepisu?

Nie. Wszystko jest OK.

24

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Wypełnij tylko część I i masz problem z głowy.

Póki co mu nie zabierasz. Bo o ile na tym etapie jego oferta nie jest typowana jako najwyżej oceniona i brak jest podstaw do zatrzymania wadium, to w sytuacji gdzie Wykonawca A i B też dokumentów nie przedłożą to przesłanka do zatrzymania wadium się ziści wink