1

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Może nie do końca, ale tragedii też nie ma. Obecne przepisy podchodzą liberalnie do kwestii unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli ta różnica nie wpłynęła na wynik postępowania, to po prostu podpisać odpowiedni aneks.

Katiqq napisał/a:

Halo, halo, jest tu kto?
Dzień dobry

Czy mówi się coś na rynku Pzp na temat tego rozporządzenia i jego wymogów?

Dzień dobry,
mówi się mówi, czego dowodem są posty jak wyżej smile

4

(4 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Informacja z jakiej podstawy prawnej?

5

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja bym wybrał. Wyjaśnienia i tak niczego nie zmienią - oferta do odrzucenia.

6

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

"Wygrały 3 firmy: A,B,C" O co chodzi z tym "wygrały"?. Zakładam, że zostały "złożone".

Tak można.

IMO ta druga.

8

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

marekw2 napisał/a:

1. uważam jednak że informacje w SWZ i ogłoszeniu powinny być spójne (kontrolerzy to sprawdzają). 2. Moim zdaniem potrzebna jest modyfikacja SWZ dostosowująca wszelkie terminy do tych opublikowanych w ogłoszeniu.

1. Obowiązek jest, sankcji nie ma.
2. Moim zdaniem: zalecana ale nie konieczna.

9

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

memphis napisał/a:
MIRAS napisał/a:
Iwika napisał/a:

co z tym zrobic?

Można zostawić tak jak jest. Termin otwarcia, a właściwie godzina (a nawet pół) - w dobie elektronizacji - nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.

Z wyjątkiem publikacji kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Oczywiście kwotę należy podać przed otwarciem, kiedy by ono nie nastąpiło.

10

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Genesis napisał/a:

Jeżeli dostanę sprzęt i nie będzie się zgadzał z opisem to jaka jest procedura?

To że nie masz na etapie składania ofert info o sprzęcie i modelach, to nie jest problem - często tak się robi i ma to swoje +. Przed podpisaniem umowy możesz POPROSIĆ wykonawcę o informacje szczegółowe, co zamierza dostarczyć. Po podpisaniu, a przed dostawą również, celem usprawnienia procedury odbioru. Co Ci nie napisze to i tak musisz sprawdzić fizycznie, czy dostarczony sprzęt jest zgodny z oferowanym. Jeżeli sprzęt nie będzie się zgadzał z opisem, to procedura taka jak opisana w umowie - najczęściej odmowa odbioru, wezwanie do dostawy prawidłowego sprzętu, a w konsekwencji rozwiązanie umowy i naliczenie kar umownych.

11

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Genesis napisał/a:

Jak powinni taką tabelkę wypełnić?

Właśnie problem w tym, że jak kto chce. Fakt, wraz z ofertą nalało złożyć załączyć 1 B, i wykonawca to zrobił.  Jak należało go wypełnić? ...o tym SWZ milczy. Można było wpisać sprzęt i model, można było wpisać "spełnia", można też było przekopiować OPZ.

12

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jak inni wykonawcy wypełnili Załącznik 1 B?

13

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Rozumiem, że (w uproszczeniu) był dwie kolumny. W jednej było wpisane na sztywno m.in. "Specyfikacja sprzętowa". W drugiej było pole do wypełnienia. Jaki był tytuł/nazwa kolumny, gdzie wykonawca wpisywał "spełnia".

14

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Z przyczyn jak wyżej, nie widzę możliwości unieważnienia postępowania.

15

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jeżeli obowiązek podania modelu sprzętu nie wynikał z SWZ ani też z formularza, to Wykonawca takiego obowiązku nie miał. Jak nazywała się rubryka, gdzie wykonawca wpisywał "spełnia".

16

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Mamy do czynienia z różnymi podmiotami - czyli tak.

W doktrynie wyrażany jest pogląd, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić w do uzupełnienia treści oświadczenia lub dokumentu, która nie została w nich zawarta oraz że wyjaśnianie treści dokumentu jest czymś innym niż jego złożenie, uzupełnienie, poprawienie... Czy słusznie?

18

(44 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Genesis napisał/a:

W SWZ nie podała, że oferent musi podać model i specyfikację, abym mógł go zweryfikować?

W SWZ nie podała, a czy z formularza wynikał taki obowiązek?

19

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Iwika napisał/a:

co z tym zrobic?

Można zostawić tak jak jest. Termin otwarcia, a właściwie godzina (a nawet pół) - w dobie elektronizacji - nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia.

"Jest super, jest super Więc o co ci chodzi?"*
*Muniek

Dorzucę jeszcze wyrok:
To, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych prac (wyrok KIO z 16 lipca 2019 r.; sygn. akt KIO 1274/19).

szjusta napisał/a:

Referncje wydaje się (...)

Tylko tyle i aż tyle.

Jest ok.

Nooo... informacja o minimalnym zakresie zamówienia jest informacją istotną dla wykonawcy już na etapie ustalania ceny oferty oraz podejmowania decyzji o udziale w postępowaniu - im większy zakres, tym z reguły niższa cena i odwrotnie. Przez wzgląd na 433.4, warunki zamówienia o których piszesz są dopuszczalne ale realizacja umowy, jeżeli nie chcesz naruszyć ww. art., będzie (na pewno) nastręczać niemałe problemy.

Na koszty zakupu materiały, macie jakiś wpływ w trakcie realizacji umowy?

Można razem - istnieje w tym zakresie konkurencja, albo
osobno - większa szansa na uzyskanie lepszej ceny za prąd.

jstan1 napisał/a:

Czy w związku z tym, iż wykonawca ten zapoznał się z treścią ww. informacji w dniu późniejszym niż pozostali wykonawcy, należy przesunąć termin zawarcia umowy o 1 dzień?

O tyle dni, o ile dni zapoznał się później - tak by nakazywała przyzwoitość (i przepisy rzecz jasna) smile