51

(6 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

ok smile

52

(6 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Witam,
Czy jest ustawowy termin, w jakim terminie należy zmianę umowy opublikować w BZP?

Pozdrawiam

53

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,
w trakcie postępowania Wykonawca prosi o dopisanie w SIWZ , że Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej.
Proszę o podpowiedź jak odpowiedzieć Wykonawcy? (może ktoś już miał podobne zapytania)

54

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

OK, dziękuję za wypowiedź

55

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,

czy można zawrzeć zapisy w formularzu ofertowym , że Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt diagnostyczny do prowadzenia konserwacji dźwigów ???

Pozdrawiam

56

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ok, dziękuję za wypowiedzi.

Pozdrawiam

57

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,
Jak Drodzy Forumowicze podchodzicie do tematu.

Złożono 4 oferty, z których 2 są wartościowo zbliżone do wartości brutto, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a 2 wartościowo dużo wyższe. Najtańsza oferta jest dokładnie niższa o 30,52 % od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. Proszę podpowiedzcie czy należy wzywać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny?

Dla Zamawiającego oferta cenowo jest ok, minimalnie , bo tylko o 4,5% odbiega od wartości, jaka chce przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie widzi potrzeby o wzywanie wyjasn. rażąco niskiej ceny, ale boi się czy czasami kontrola się nie przyczepi ...

Jakie jest Wasze zdanie, może ktoś dysponuje jakimiś opiniami, wyrokami ze nie trzeba w tym przypadku wzywać do wyjaśnień..

Wiem, ze temat był wałkowany wielokrotnie, ale wraca jak bumerang ...

58

(0 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,
Czy przeprowadzając procedurę z art.138 n pkt.1 ustawy pzp (postępowanie na usługę społeczną powyzej progu) Zamawiający musi żądać do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału np. wykaz usług, czy moze poprzestać na oświadczeniu z art. 25 ust.1 ustawy, a np. wykaz usług żądać od najkorzystniejszego?.

Mam wątpliwości, bo art. 138n pkt. 1 mówi, że: " Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo"

Będę wdzięczna za udzielone podpowiedzi.

Pozdrawiam

59

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź

Witam,
Oferta nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na jaki artykuł ustawy pzp się powołac?

61

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam, usługa społeczna powyżej progu. Unieważniam postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 ppkt.1. (wpłynęła 1 oferta, którą odrzucam).

Czy muszę czekać 10 dnia na ogłoszenie ponownego zamówienia?

Zaznaczę, że jestem pewna odrzucenia, Oferta Wykonawcy nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co było wymagane zgodnie z zapisami Zamawiajacego.

62

(0 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,
postępowanie na usługi społeczne powyzej progu dotyczy szkolenia specjalistycznego (finansowane ze środków unijnych). Na pierwsze ogłoszenie nikt się nie zgłosił, mamy wiedze, ze jest jedna firma, która tego typu szkolenie organizuje ( w odpowiedzi na zapytanie o wartość szacunkową). Czy mając taka wiedzę i po doświadczeniu, ze nikt nie zgłosił się na ogłoszenie o zamówieniu, jest jakaś inna forma udzielenia zamówienia. Jakbyście radzili postąpić?

63

(7 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję za odpowiedzi

64

(7 odpowiedzi, napisanych SWZ)

smile

65

(7 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam, przygotowuję postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż komory technologicznej. Jak należy zaklasyfikować dane zamówienie: usługa czy dostawa?
Jakimi zasadami powinien kierować się Zamawiający? Który artykuł ustawy pzp stanowi jak klasyfikować zamówienie?

66

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,
chciałabym, aby urządzenie spełniało np. normę PN-EN ISO 12100 (dotyczy bezpieczeństwa maszyn), ale nie chcę żądać dokumentów potwierdzających, że dostawa odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego. Gdzie to napisać tak, żeby nie trzeba było tych dokumentów żądać. Moze ktoś praktykował już takie zapisy np. w OPZ czy w umowie. Doradźcie, proszę.

67

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,
czy w związku z wejściem 4 maja przepisów dotyczacych RODO należy nanieść jakieś szczególne zapisy w SIWZ ?

Uchylono dyrektywę 95/46/WE, a w jej miejsce ....

68

(0 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,
czy waszym zdaniem dopuszczalny jest zapis w formularzu ofertowym, ze
-Wykonawca oświadcza, ze posiada aktualny status oficjalnego partnera producenta oprogramowania* lub jest producentem wymienionego oprogramowania* (*właściwe zaznaczyć)
Czy ktoś może spotkał się z takim zapisem ...

69

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mam wątpliwości w zakresie;

- czy muszę żądać do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału np. wykaz usług, czy mogę w takim przypadku zastosować art. 26 ust. 1 ustawy
-czy generalnie mam się trzymać zasad postępowań powyżej progu tzn., na uzupełnienie dokumentów np. z art. 26 ust. 1 czekam 10 dni, na podpisanie umowy (gdy mam więcej niż 1 oferta) również czekam 10 dni itd., okres związania oferta 60 dni itd.??

70

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A gdy zdecyduje się, że żądam wszytko do oferty, to wówczas uzupełniam, gdy ktoś nie dołączy na podstawie art. 26 ust.3 /

71

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

to znaczy??

72

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

powyżej 750 tys. euro

73

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,
przygotowuję ogłoszenie na usługi społeczne powyzej progu (dotyczy szkolenia). Nie wiem jak podejść do tematu, czy mogę sama formułować warunki udziału, czy obowiązują zasady wg których powinnam się kierować?

Czy do oferty mogę żądać np programu szkolenia od Wykonawcy?

Czy wykaz osób, program szkolenia żądam od najkorzystniejszego ?

74

(3 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

A czy przy  unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty powołuję sie na jakiś artykuł z ustawy pzp.

75

(3 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Witam,
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. W dniu wyboru, Wykonawca , (drugi w kolejności), wniósł informację, ze nie zgadza się z decyzja Zamawiajacego i że oferta, która została wybrana nie spełnia wymaganych parametrów dostawy. Zamawiający chce wysłać zapytanie dotyczace wyjaśnienia treści oferty .
Moje pytanie, co powinien zrobić Zamawiający chcąc badać ponownie ofertę. Czy ma powiadomić wszystkich uczestników postępowania o ponownym badaniu oferty? Czy bada ponownie ofertę wysyłając zapytanie z wyjaśnieniem do wybranego wykonawcy? Bardzo proszę o podpowiedzi, bo pierwszy raz mam taką sytuację...