1

Temat: usługa społeczna powyżej progu

Witam,
Czy przeprowadzając procedurę z art.138 n pkt.1 ustawy pzp (postępowanie na usługę społeczną powyzej progu) Zamawiający musi żądać do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału np. wykaz usług, czy moze poprzestać na oświadczeniu z art. 25 ust.1 ustawy, a np. wykaz usług żądać od najkorzystniejszego?.

Mam wątpliwości, bo art. 138n pkt. 1 mówi, że: " Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym:1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu albo"

Będę wdzięczna za udzielone podpowiedzi.

Pozdrawiam