Witam,

Taka sytuacja,

Nastąpił wybór oferty, termin na odwołanie do KIO minął. Jeszcze zamawiający nie podpisał umowy z wybranym wykonawcą.

Wpłynęła informacja, że oferta wybranego Wykonawcy nie spełnia wymagań zgodnie z SWZ (konkretnie zaoferowany produkt).

Czy zamawiający może jeszcze dokonać ponownego badania ofert? (po terminie składania odwołań na wybór oferty)?

Mam mętlik w głowie ...

2

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam,

Postep. w TP podstawowym bez negocjacji. Wykonawca złożył skan oferty, na które widnieje "Podpis elektroniczny zabezpieczony pieczęcią Autenti" - obok widnieje imię i nazwisko wykonawcy. Czy oferta prawidłowo podpisana? Pierwszy raz mam do czynienia z podpisem Auteni - będę wdzięczna za podpowiedzi.

3

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,

Postępowanie poniżej progu - Czy od podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby należy również zażądać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)?

4

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w procedurze odwróconej JEDZ, oświadczenie (dot. Ukrainy) żądam do oferty od wszystkich?, a potem badam te dokumenty tylko najwyżej ocenionego?

Dziękuję za odpowiedź.

Witam,

Dokonałam wyboru oferty najkorzystniejszej  (była jedna oferta) i teraz sporządzając umowę do podpisu zauważyłam, ze w formularzu cenowym powinnam dokonać poprawki pisarskiej - dotyczy wyliczenia sposobu oferty, było, ze wykonawca ma policzyć mnożąc wiersz 1 x 2 x 3 , a powinno być 2 x 3,
Zamawiający źle napisał we wzorze formularza, Wykonawca wyliczył wartość oferty prawidłowo.

Czy mogę dołączyć do umowy pismo dotyczące tej oczywistej jak dla zamawiającego poprawki pisarskiej, dla wykonawcy również, bo dobrze policzył.

Jak radzicie?

Zostawić jak jest czy dołączyć pismo o poprawce?

Witam,

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji.

Złożono jedna ofertę, wykonawca wskazał w formularzu ofertowym naz podwykonawcy i jaką część będzie wykonywał dany podwykonawca.

Czy muszę żądać od podwykonawcy oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ?

Dodam, że w SWZ nic nie miałam na ten temat- oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy pzp tez nie przewidywałam wobec podwykonawcy.

8

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

tak zrobię smile

9

(7 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję za odpwiedź.

tak zrobię smile

10

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Dziękuje bardzo za odpowiedzi.

11

(7 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tylko mam taki dylemat,

zamówienie zostało zawarte w grudniu 2021 r. na podstawie ustawy covidowej, a

informacja na UZP z 09.11.2020r. dot. ustawy covidowej i ogłoszenia  o udzieleniu stanowi ...

Uwzględniając powyższe wymagania informujemy jednocześnie, iż Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość publikacji takiej informacji. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

Nie wiem jak teraz postąpić,

gdy robię na ezamóienia to pyta się czy stosujesz ustawę pzp, w planie zostało ujęte, trzeba rejestrować itd. nie ma już opcji czy obowiązkowe czy nie?
a jak dam opcje, ze nie stosuje ustawy pzp, to nie ma możliwości ogłoszenia o udzieleniu ... tylko jest możliwość ogłoszenia o zamówieniu ...

Czy zrobić to w BZP pomimo, ze BZP jest dla postępowań wszczętych przed 01.01.2021 r.?

Prośba o pomoc .

Witam,

do kiedy można było zawierać umowy na podstawie ustawy covidowej nie stosując ustawy pzp?

13

(3 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam,

Chciała się podpytac, jak podejśc do tematu,

w planie ogłoszonym w styczniu 2022 wpisano , wpisano orientacyjną wartość na dane postępowania  500 000,00 zł.

teraz chcemy ogłosić postępowanie i wartość oszacowano na 580 000,00 zl.

czy należy zaktualizować plan w zakresie orientacyjnej wartości czy nie ma potrzeby?

14

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tylko mam taki dylemat,

zamówienie zostało zawarte w grudniu 2021 r. na podstawie ustawy covidowej, a

informacja na UZP z 09.11.2020r. dot. ustawy covidowej i ogłoszenia  o udzieleniu


Uwzględniając powyższe wymagania informujemy jednocześnie, iż Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość publikacji takiej informacji. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

Nie wiem jak teraz postąpić,

gdy robię na ezamóienia to pyta się czy stosujesz ustawę pzp, w planie zostało ujęte, trzeba rejestrować itd. nie ma już opcji czy obowiązkowe czy nie?
a jak dam opcje, ze nie stosuje ustawy pzp, to nie ma możliwości ogłoszenia o udzieleniu ... tylko jest możliwość ogłoszenia o zamowieniu ...

Czy zrobić to w BZP pomimo, ze BZP jest dla postępowań wszczętych przed 01.01.2021 r.?

Prosba o pomoc ..

15

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam,

Chce zrobić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dotyczy ustawy covidowej),

czy publikuje ogłoszenie na eZamówienia czy w BZP -po staremu?

Prośba o pomoc.

16

(7 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

17

(7 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Jeszcze się podpytam, czy na stronie Zamawiajacego tez trzeba opublikować czy tylko w BZP?

Witam,

Co robić, zapomniałam zrobić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (na podstawie ustawy covidowej),

umowa zawarta w grudniu 2021?

zrobić po terminie? czy zostawić bez ?

Będę wdzięczna z podpowiedzi.

19

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję za odpowiedzi.

20

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam,

Postępowanie na żywienie pacjentów szpitala w posiadanej przez szpital kuchni.

Czy można zastosować kryterium:

Wysokość brutto czynszu miesięcznego najmu pomieszczeń Kuchni  za 1 m2 ?,

z zastrzeżeniem jaka wysokość brutto czynszu ma być minimalna?

Bedę wdzięczna za odpowiedź.

21

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Witam,

w postępowaniu tryb podstawowy bez negocjacji nie było wymagane wadium.

wybór oferty nastąpił w TZO.

Czy muszę się pytac wykonawcy o wyrażenie zgody na podpisanie umowy po TZO?

czy poprostu wzywam Wykonawce do jej podpisania?

Dziękuję za odpowiedź

Witam,

jak podejść do tematu.

zamawiający zmienił SWZ wprowadzając oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust.1 ustawy .. w zakresie przeciwdziałania agresji ...

Wykonawca nie złozył z oferta oświadczenia, został wezwany do uzupełnienie, jednak oświadczenie nie uzupełnił.

jak podejść do tematu - sama mam zweryfikować na podstawie listy sankcyjnej czy Wykonawca do wykluczenia i odrzucenia?

Prosba o pomoc

Rozumiem, dziękuję za odpowiedź.

A czy można byłoby np. zawrzeć umowę na 6 miesięcy?, bo Wykonawcy nie chcą na dłużej podpisywać umowy.

(ewentualnie mieć wówczas jakaś notatkę sporządzona)

Witam,

Mam mętlik w głowie dotyczący szacowania wartości zamówienia ...

Sukcesywna umowa na dostawę artykułów biurowych jest do 30.06.2022 r. (obowiązywała od 01.01.2021r. ).

W tym roku chcemy zawrzeć umowę na okres 12 miesięcy, (od 01.07.2022 r. do  01.07.2023 r.) z szacowania wychodzi nam poniżej 130 tys. zł.

Czy doliczam tą kwotę wydaną od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. do szacowania ?

Bedę wdzięczna za podpowiedzi.