1

Temat: odwołanie

Witam, usługa społeczna powyżej progu. Unieważniam postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 ppkt.1. (wpłynęła 1 oferta, którą odrzucam).

Czy muszę czekać 10 dnia na ogłoszenie ponownego zamówienia?

Zaznaczę, że jestem pewna odrzucenia, Oferta Wykonawcy nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co było wymagane zgodnie z zapisami Zamawiajacego.

2

Odp: odwołanie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., inaczej niż w przypadku terminu na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie reguluje kwestii terminu, w którym zamawiający może ogłosić ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w związku z wcześniejszym unieważnieniem takiego postępowania, czyli możesz od razu ale jest ale, które mówi, że na tę czynność jest odwołanie

3

Odp: odwołanie

anka napisał/a:

Czy muszę czekać 10 dnia na ogłoszenie ponownego zamówienia?

Nie musisz.

4

Odp: odwołanie

Ja praktycznie robię to w tym samym dniu.