MIRAS napisał/a:
Ada napisał/a:

niezależnie od wszystkiego  najbardziej martwi mnie to czy kontrola może mi coś zarzucić ( jeśli się dopatrzy tego uchybienia). Gdyby to były własne środki to nie byłoby problemu...

Może zarzucić - zaniechanie wprowadzenia kary, o ile (nie znam szczegółów) zastosowanie będzie miał art. 29.3a

Ale ten przepis nie zobowiązuje Zamawiającego do wprowadzenia kar umownych, aby postawić zarzut należy wskazać na obowiązek, który nie został spełniony.

@edelka - odpowiedź na Twoje pytanie jest pozytywna - właśnie po to wprowadzono wyjątki od generalnego zakazu zmiany umowy art. 144 ust. 1 pkt 6 jest jednym z takich wyjątków - dozwolone jest zatem na podstawie i w ramach tego przepisu zawieranie aneksów, tym bardziej, że w omawianym przypadku zmiana jest dodatkowo uzasadniona zmianą obiektywnych okoliczności (istotna zmiana cen żywności). Jedynym ograniczeniem może być dzień zawarcia umowy, która kwalifikuje się do zmiany - trzeba przestudiować art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. nowelizującej pzp. Na przyszłość jednak proponuję zawieranie stosownych klauzul waloryzacyjnych - w atmosferze wzajemnego zrozumienia :-) P.s. Nie bardzo rozumiem Twoje drugie pytanie, bo rozmawiamy o dostawie, więc ... Powodzenia!

Myślę, że trochę teoretyzujemy w tej naszej burzy mózgów ... Tak po prawdzie to najprawdopodobniej Wykonawca nie będzie chciał w ogóle słyszeć o jakimkolwiek wprowadzaniu kar umownych.
@Miras, wszystko zależy od konkretnego przypadku - wartości przedmiotu zamówienia - powtarzam jedyna deska jakiej bym się odważył chwytać to art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp - niezależnie Miras myślę, że odbiegasz trochę od tematu, rzecz w tym, że nasz przypadek nie polega na zmianie wysokości kary tylko na wprowadzeniu nowej kary (w bliżej nieokreślonej wysokości) i tu trudno się kategorycznie wypowiadać. Na koniec - to że umowa nie przewiduje kar nie oznacza, że Zamawiający w ogóle nie jest chroniony - zawsze przecież może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w przypadku nienależytego wykonu.

Miras, nie mieszam tylko staram się wybrać mniejsze zło ... Po pierwsze art. 144 znajduje w omawianym przypadku zastosowanie - kary umowne uwzględnia się w cenie ofertowej, a zatem zawsze mają wpływ na treść oferty. Oznacza to, że manipulowanie w zakresie kar w umowie wydaje się - co do zasady - istotną zmianą.
Po drugie należy ważyć ryzyka skutków, a po zważeniu wydaje się, że większym ryzykiem jest aneksowanie umowy z naruszeniem przepisów pzp w kontekście ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny.

Errata: może jeszcze warto sprawdzić art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp przy uwzględnieniu ograniczeń wartościowych wprowadzanych zmian.

Z całym szacunkiem, ale odradzam zawieranie aneksu - w omawianym przypadku będzie to istotna zmian umowy a w efekcie niedopuszczalna zmiana.

Żądanie o wyjaśnienia na samym końcu po przeprowadzenia postępowania naprawczego (uzupełnienia, poprawa omyłek, wyjaśnienia).

8

(8 odpowiedzi, napisanych Inne)

Według mnie - the one and only - mec. Iwona Bendorf - Bundorf (szczególnie szkolenia dla zamawiaczy i pracowników organów/ jednostek kontroli - polecam!), później długo długo nic i... a następnie Zbigniew Leszczyński, Ewa Wiktorowska (szczególnie w zakresie zamówień na roboty budowlane).

9

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Proponuję: godziny otwarcia (dostępność), powierzchnia użytkowa, liczba trenerów i ... trenerek wink

10

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie ulega wątpliwości, że po aukcji, nie dajmy się zwariować ...

A to przepraszam, przegapiłem, dzięki za uwagę (!)

Wystarczy jeśli w siwz była taka informacja, a przecież była, więc według mnie wolno udzielić zamówienia.

13

(17 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co zrobisz jak odpisze, że nie ma mowy o żadnym "oczywistym błędzie pisarskim"?
Ja bym odrzucił - w cholerę z takimi wykonawcami ...

14

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli z siwz nic szczególnego nie wynika (żadne wymagania) w zakresie zapisów na polisie, to należy uznać przedstawioną polisę, czyli stanowisko przedstawione w pkt 2.

15

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak to są oczywiście elementy ceny.
Jednak zwracam uwagę na uzasadnienie do wprowadzenia drugiego kryterium (karencja), o ile oczywiście nie traktujemy udzielenia kredytu jako usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach. Kryterium oceny ofert może zatem być również termin płatności (uchwała SN z 18.09.2002 r., III CZP 52/02).

1) odrzucenie - art. 89.1.1 lub art. 89.1.8 (pełnomocnictwo) oraz art. 89.1.2. (foldery, etykiety)
2) wezwanie, a w przypadku braku uzupełnienia w wymaganym zakresie - odrzucenie - art. 89.1.2. (foldery, etykiety)
3) odrzucenie - art. .89.1.2
4) odrzucenie - art. .89.1.2

17

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Proponuję przyjąć oprocentowanie lub prowizja oraz OKRES KARENCJI W SPŁACIE.

Co oznaczają te kolejne punkty? To jest studium 4 przypadków, czy wszystko dotyczy tej samej oferty?
A jak Ci się wydaje Bitter, bo wsparcie polega na ocenie przedstawionego stanowiska, a zatem jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie?

19

(6 odpowiedzi, napisanych Wadium)

To zawsze zależy od indywidualnego przypadku, kluczowa jest treść gwarancji (warunki techniczne wypłaty zamawiajjącemu zabezpieczonej kwoty).

20

(6 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Jeżeli zachodzą podstawy do zatrzymania to tak, taka jest funkcja wadium, która zabezpiecza złożoną ofertę.

21

(6 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Jasne, pytanie tylko czy macie co zatrzymać (?)

22

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie jest to zmiana, która może mieć istotny wpływ na treść oferty. Poprawić!

23

(17 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

myszy1953 napisał/a:

ja mam zamiar wyjaśniać  bo wiem jak odpowie (ja bym tak odpowiedziała) że popełnił oczywisty błąd pisarski i wtedy mu poprawimy uważam ,że w wyniku jego wyjaśnień nie powstanie  żadna nowa treść, która została wpisana do oferty, nie zmienimy  również treści już w ofercie widniejącej ale raczej przypiszemy w sposób prawidłowy treść do określonej rubryki formularza.

Myszy zdecyduj się ... albo poprawiasz jako oczywistą omyłkę albo wyjaśniasz; nie możesz przecież najpierw wyjaśniać a potem mówić, że to było oczywiste, bo jak jest oczywiste, to nie ma co wyjaśniać .... Kłopot w tym, że to nie jest oczywista omyłka (!) tylko zamierzony albo niezamierzony błąd wykonawcy. Sprawa jest trudna, bo nie jest to też inna omyłka (nie widzę tutaj niezgodności z siwz). Opcje do rozważenia są trzy:
1) zostawić jak jest - ryzykowne zwłaszcza w obliczu odstąpienia od umowy po wykonaniu projektu
2) unieważnić postępowanie
3) odrzucić ofertę jako nieważną - sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 58 par. 2 k.c.)
Najmniejsze zło to zostawić tak jak jest - wszelkie zmiany treści oferty będą de facto niedopuszczalnymi negocjacjami po TSO sad

24

(17 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Myszy mam złe przeczucia bo nie widzę podstaw do wprowadzania jakichkolwiek zmian ...

25

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Osobiście jestem pod dużym wrażeniem.

Dotychczas żyłem w przekonaniu, że małżeństwo to nie jest grupa kapitałowa, więcej, że małżeństwo (bigamiczne) to nie jest nawet grupa, tylko mniej lub bardziej udany duecik, zgodnie z Konstytucja RP - związek mężczyzny i kobiety (kolejności nie jestem pewien, ale u każdego pewnie jest podobnie); zastanawiam się jednak, czy tak samo będziemy traktować małżonków z rozdzielnością majątkową lub pozostających w separacji ... konkurują, czy już przestali konkurować, a może dopiero zaczynają?