1

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

absolutnie, jest to zmiana treści oferty

2

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

no to jest niegodność, której wg mnie nie można poprawić

przede wszystkim na część

a jak będziesz przyrównywał ceny ofertowe pod względem ewent. unieważnienia, to do całej kwoty czy do kwoty odpowiadającej danej części?

5

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A czasem nie doszło do zamiany pozycji? Tam gdzie powinny być wew dali zewn i odwrotnie?

Jak nie, to masz urządzenie zaoferowane niezgodne z przedmiarem czyli siwz.

proponowałbym wpisać w siwz, że dokument ten zamawiający sam pobierze

może w danym miejscu jest monopol a indziej nie

8

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a czy miałabyś podstawy uznać inaczej, i wykluczyć wykonawcę

9

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ale wykonawca i tak nie będzie musiał podpisać umowy po terminie związania ofertą

10

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

What

11

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Do odrzucenia. Zastanawiałem się coto za podpowiedź że do wyjaśnienia.

Gdyby dopuścić uzupełnienie tych danych w ramach wyjaśnienia oferty oznaczałoby że ofertę można złożyć dopiero teraz.

A przed zawarciem umowy jak została ustalona wartość tego zamówienia. Jaki okres realizacji zamówienia został przyjęty.

A zastanawiam się jeszcze po co masz zawierać aneks skoro umowa sama się przedłuża.

A w ogóle to trzeba uważać żeby się nieokazało że kolejne przedłużenie tej samej umowy będzie stanowić że zamówienie osiągnie wartość powyżej 4 pkt. 8

Jest to tzw dysponowanie bezpośrednie, czyli zasób własny. Stosunek jest z osobą a nie z podmiotem który by udostępnił swojego pracownika.

Rozumie tj. rozumiem.

Jeżeli nie ma na to przepisu to nie będą w stanie wskazać naruszenia.

no i mądrze,
definicja z art. 40 ust.1 mówi jakie elementy muszą się składać łącznie na wszczęcie

Czy można ujawnić komuś na podstawie dostępu do informacji publicznej orzeczenie KIO, przed wyborem jeszcze oferty?

Patrząc na art. 96 załączniki do protokołu są jawne po wyborze oferty. Jeżeli uznać że to orzeczenie KIO to załącznik do protokołu to należałoby się wstrzymać z ujawnieniem tego wyroku do wyboru?

a tam zamykasz, my lubimy tu ględzić

ale Memphis słusznie wskazał, co by umknęło

smile upublicznienie z ułomnością nie będące wszczęciem

wygrzebałem:

https://kancelariamadejczyk.biz/weryfikacja-zobowiazania-podmiotu-trzeciego/

to chyba trzeba zrobić tak jak proponujesz w 1 poście, z tymi artykułami.

A może zakres informacji zawarty w tych zobowiązaniach jest wystarczający i wykluczenie/ odrzucenie byłoby nadmiarowe.

ale historia

23

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ale jak, że co

też nie wiem co wyjaśniać (jak wszystko jasne) i w jakim trybie... Marcel by wyjaśniał, to tak żartem,

a co zrobić z tą ofertą? może niezgodna z ustawą (art.22a ust. 4) i odrzucić,

1. co tu jest wartością zamówienia? suma tych spodziewanych oszczędności w okresie 3 lat?

2. jakie kryteria by tu były? czy deklarowana wysokość oszczędności czy % od oszczędności,

3. a jak z rozliczeniem, wykonawca ma dostawać stałą kwotę miesięczną która zostanie wyliczona jako 30% od pierwszej uzyskanej miesięcznej oszczędności w stosunku do średniomiesięcznego poprzedniego zużycia?

tak się zastanawiam , a to w ogóle jest zamówienie publiczne, usługa odpłatna to chyba jest