Temat: zastrzeżenie kluczowej części a udostępnienie zasobów

Zam. zastrzegł wykonanie kluczowej część zam. dla wykonawcy.

Inny podmiot udostępnił wykonawcy zasoby dla potrzeb spełnienia warunków udziału. Jest to powiedzmy usługa, stąd staje się on podwykonawcą. Załóżmy że potwierdził w całości doświadczenie.

Czy ten podwykonawca mimo zastrzeżenia kluczowej części dla wykonawcy może wykonywać zamówienie w całości?

Podobno tak.

2

Odp: zastrzeżenie kluczowej części a udostępnienie zasobów

Raczej bym z tym polemizował. Vide art. 121 w oddziale "Udostępniania zasobów".

3 (edytowany przez janek159 2021-05-03 06:15:01)

Odp: zastrzeżenie kluczowej części a udostępnienie zasobów

Sądzę, że w przypadku kiedy zamawiający zastrzega wykonanie kluczowych części zamówienia dla wykonawcy, to jednocześnie powinien zastrzec że warunki muszą być potwierdzone przez wykonawcę, bez możliwości powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Jednak wprowadzenie takiego ograniczenia jest wykluczone.

moje zastanowienie wzięło się z zapisu w jakiejś umowie w części o podwykonawstwie, było jakoś tak:


umowa o podwykonawstwo będzie nieważna gdy umowa o podwykonawstwo będzie dot. cżęści zastrzeżonej jako kluczowa do wykonania dla wykonawcy (i teraz) chyba że podwykonawca jest podmiotem udostępniającym swoje zasoby na poczet spełnienia warunków udziału w post.

4

Odp: zastrzeżenie kluczowej części a udostępnienie zasobów

Ciężko powiedzieć skąd taki zapis. Już od 2016 roku nie można korzystać z zasobów podmiotu trzeciego w odniesieniu do kluczowych części zamówienia. Przepisu, jak uchylony w 2016 roku art. 36a ust. 3, w nowej ustawie nie ma.
Moim zdaniem z treści art. 121 wynika, że korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego jest automatycznie ograniczone, jeśli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowej części zamówienia przez wykonawcę.

5

Odp: zastrzeżenie kluczowej części a udostępnienie zasobów

Popieram taki pogląd.

Sądzę że w takich wypadkach (wskazanie kluczowych części) warto wprost napisać że korzystanie z zasobów obcych jest niemożliwe, aby nie było później wątpliwości.