1

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jak możesz potraktować kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność przez urzędnika jako oryginał?? jesteś pewny że urzędnik ma do tego uprawnienia?? rozmawiałem ze znajomym sędzią i powiedział mi, że kojarzy jakieś postanowienie chyba SN choć może to być też z NSA, w każdym razie w takim przypadku dokument (decyzję) można by uznać za "urzędowo" potwierdzony za zgodność w przypadku gdy dokonał tego urzędnik mający uprawnienia do jego wydania;) ale nadal nie jest to oryginał :-P


no i dochodzi do absurdu bo wykonawcy chcą zaoszczędzić 12 zł
"uaktualnienie" kosztuje 5 zł a wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności 17 zł, poza tym my jako zamawiający tolerujemy taką praktykę że przyjmujemy jakieś pseudo oryginały wpisów zamias postawić sprawę jasno i później przychodzi mi taki wykonawca i zali się że tam przeszło a u mnie już nie

2

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marko napisał/a:

Co ma urząd to potwierdzania za zgodność i czemu to ma służyć? CHyba, że mówimy o poświadczaniu aktualności wpisu na starym zaświadczeniu - ale to nie jest potwierdzenie za zgodność

chodzi mi o taką sytuację jak pisze tu Marko i właśnie z tym się zgadzam
- mamy wpis do ew. urzędnik poświadcza mi na kopii że jest aktualny a ja potwierdzam za zgopdność z oryginałem - nie waże czy zrobiłem sobie kopie po tym jak urzędnik mi go "uaktualnił" czy podpisuje sie obok i są czerwone pieczątki wink

a co w sytuacji gdy: mam te czerwone pieczątki - urzędnik "uaktualnia" mi wpis i urzędnik stawia pieczątke ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i się podpisuje i to dołączam do oferty, na koniec proste pytanie: czy taki dokument odpowiada swojej formie rozporządzeniu w sprawie dokumentów??

3

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

tak dla gwoli scislosci : a masz czerwone pieczatki?

tak;)

4

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

reasumując w przypadku gdy dostaniemy wpis do ewidencji dz. g. w którym poświadcza się jego aktualność i dodatkowo potwierdzony za zgodność z oryginałem przez urzędnika gminy tylko i wyłacznie - bez poświadczenia za zgodność przez wykonawcę to wzywamy do0 uzupełnienia jako dokumentu błędnego gdyż zgodnie z rozporządzeniem: § 4. 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..."

a co powiecie na to:
Nowelizacja ustawy Pzp przewiduje, że o udzielenie zamówienia będą mogli starać się wykonawcy, którzy w chwili składania ofert nie dysponują odpowiednim potencjałem technicznym albo osobami, które wykonają zlecone prace. Będą mogli w takiej sytuacji przedstawić Ci pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia im takich osób lub potencjału w razie uzyskania zamówienia.

6

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

"na realizację zadania jakim jest udział w pracach komisji przetargowych"

co radni mieli na myśli?? skąd wynika taki zapis, że domagają się takiego prawa??

o komisji przetargowej mówi się w art. 19- 21 ustawy dodatkowo masz pewnie regulamin w którym są określone obowiązki członków komisji i pewnie nic nie mówi się o osobach trzecich. Moim zdaniem (jeśli nie ma tego nigdzie wprost napisane) to nie maja takiego prawa by uczestniczyć w pracach komisji - jej skład jest ściśle określony i mająokreślone obowiązki więc nie ma tam miejsca dla radnych;) Zastanawiam się jak ma się to do jawności postępowania... wydaję mi się, że mógłbym im ewentualnie udostępnić protokół z postępowania

kwota niestety powyżej progu 14 tyś

ja bym się skłaniał jednak do przetargu, bo jednak wartoś zamówienia wzrasta znacząco, protokół jest jawny więc wiadomo było ile jest w przetagu a tu nagle z WR dajemy dużo więcej wtedy może i w przetargu byśmy znaleźli kogoś za taką sumę.

witam;)
przymierzamy się do zrobienia postępowania na plan zagospodarowania p. z wolnej ręki. W prowadzonych 2 poprzenich postępowaniach przetargowych: pierwsze unieważniłem bo oferta była niezgodna z treścią siwz (po tym zwiększyliśmy kwotę szacowania) a drugie bo nie wpłyneła żadna oferta. Teraz okazuje się ze nikt za taką kasę nie zrobi nam tego zamówienia. Ze wstępnych ustaleń wynika że różnica między tym co szacowaliśmy i ogłosiliśmy w drugim postępowaniu przetargowym wynosi ponad 20%. Czy mozemy udzielić tego zamówienia w takim trybie jeżeli tak znacząco wzrosła cena??

po konsultacjach ze wszystkimi doszliśmy do wniosku, iż powyżej 1500 euro do 3000 będzie akceptacja szefa odnośnie zakupu;
powyżej kwoty 3  tyś euro obowiązuje normalna procedura czyli zatwierdzenie wydatku przez 4 osoby oraz zatwierdzenie ostatecznego wyboru wykonawcy przez szefa

ja mam plan zamówień na cały rok z poszczególnych wydziałów i na ich podstawie sporządzam ogólny plan zamówień, więc widzę jakie zamówienia podlegają ustawie a jakie nie;)

Dziś dostałem polecenie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w przedmiocie progu od którego on ma obowiązywać. Obecnie do kwoty 1500 euro jest "samowolka" czyli każdy pracownik mozegdzie chce  kupić to co jest poterzebne - nie ma w tym przedmiocie żadnych ograniczeń. Powyżej tej kwoty obowiązuje regulamin który nakazuje zbieranie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich, pozatym wniosek o zakup jest zatwierdzany przez 3 osoby a już wybór wykonawcy zamówienia przez szefa. Teraz mam podnieść ten próg do 7 tyś. euro. Co Wy na to?? i jak to jest u Was??
pozdrawiam

u mnie każda miejscowość, ulica to oddzielna umowa. A kompleksowa dlatego że i dostawa i dystrybucja energii w jednym

to raczej odpada... chce iść w uzasadnieniu w kierunku umowy kompleksowej czyli w połowie jest ok;)

nie no co tu owijać w bawełnę... trzeba było zrobić przetarg a go nie zrobiłem... zresztą jak 90% zamawiających... tylko teraz jak sensownie się z tego wytłumaczyć???

pewnie gdybym ją znalazł to nie byłoby tego wątku;)

hej;) coś zaczynam pisać

w każdym razie było 7 postępowań - każde kończyło się umową na czas nieokreślony

w pkt 3 jest informacja:
"Zgodnie z art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. ?a? ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, proponuje się przeprowadzenie negocjacji z Zakładem Energetycznym ..... SA, w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamówienie publiczne w zakresie dostawy energii elektrycznej na terenie gminy ... może być realizowane przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (brak jest innego dostawcy energii elektrycznej)."

witam!!
sorki za wrzucanie tego wątku w drugi raz ale tam nie cieszył się zbytnim powodzeniem


UZP wszczął u mnie kontrolę postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej. Było to kilka postępowań pod koniec 2007 roku- niektóre umowy zostały zawarte w 2008. UZP zwrócił się z następującym wnioskiem: "proszę o wskazanie prawnych i faktycznych przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki".

Jakieś pomysły jak z tego wybrnąć???

witam!!
UZP wszczął u mnie kontrolę postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę energii elektrycznej. Było to kilka postępowań pod koniec 2007 roku- niektóre umowy zostały zawarte w 2008. UZP zwrócił się z następującym wnioskiem: "proszę o wskazanie prawnych i faktycznych przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki".

Jakieś pomysły jak z tego wybrnąć???

19

(47 odpowiedzi, napisanych Ponarzekaj na zamówienia publiczne)

hehe;) to faktycznie się nudzisz... ja trzydzieste postępowanie zrobię w tym tygodniu, do tego mam ewidencję każdego wydatku- tj około 3-4 tyś faktur, rachunków etc
pozdrawiam;)

a jak ma się zmiana cen w przypadku np umów na czas nieokreślony zawartych przed 2004 rokiem??? w umowach jest zapis że ceny regulowane są "aktualnymi taryfami" i zmiana umowy z zakresu taryf nie wymaga formy pisemnej

zresztą podobne umowy mam w przypadku gdy przeprowadzałem postępowanie z WR

ja prowadzę rejestr wszelkich wydatków w tym różne umowy (zlecenia, dotacje) ale np nie dlegacji. A wszelkie wydatki rejejestruje w programie który grupuje mi te wydatki na podstawie cpv.

22

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zobaczcie co otrzymałem z sąsiedniej gminy


"Gmina może ogłosić przetarg jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu w ramach
RPO z klauzulą umożliwiającą jego unieważnienie w przypadku nieotrzymania
dofinansowania. Takie zapisy zdarza nam się wstawiać, radcy prawni nie mają
zastrzeżeń, ale proszę na wszelki wypadek skonsultować to jeszcze z Waszym
mecenasem. Zapis wynika z tego, że przesuwamy roboty na IV kwartał 2008 i
przetarg trzeba rozstrzygnąć najpóźniej na początku października, a nie
wiadomo tak do końca ile potrwa procedura konkursowa"

23

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

przygotowujemy się do przeprowadzenia postępowania przetargowego które finansowane będzie z RPO. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej gwarancji że otrzymamy środki na projekt. Z uwagi na dość krótkie termyny realizacji chcemy zrobić wcześniej postępowanie. Zatem czy mogę umieścić w siwz zapis,  że  postępowanie może być unieważnione  w razie nie otrzymania środków na ten cel???

24

(14 odpowiedzi, napisanych Ponarzekaj na zamówienia publiczne)

Czy to dziś wogóle zacznie działać?? mam dwa przetargi do ogłoszenie, wszystkie dokumenty przygotowane a tu zachciało im się robienia konserwacji. Nie można tak po ludzku, jak to robią banki??? - gdzieś w środku nocy zrobią to co do nich na leży i po sprawie...

25

(26 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ja mam taka sytuację że są przeprowadzone 3 postępowania, każde szacowane lekko poniżej progu 14 tyś euro - chodzi o umowy na sporządzenie planów zagospodarow. prz., więc się zastanawia,m czy sumować je czy tez nie bo i szacowanie poniżej no i umowa poniżej progu ale łącznie to ponad 34 tyś euro