26

Odp: brak kosztoryu ofertowego

hubal napisał/a:

Odpowiadam.
Moim zdaniem właściwa jest następująca wersja:
1. nie żądać kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym
2. jeśli już żądamy, to określić szczegółowo zasady sporządzenia kosztorysu
3. ponadto jeśli już żądamy, to potem przyjąć cokolwiek co da się uznać za kosztorys
4. jeśli wykonawca widzi żądanie kosztorysu przy ryczałcie, to od razu powinien odpowiednio zareagować
5. jeśli wykonawca nie doprowadzi do naprostowania sprawy we właściwym czasie, to niech złoży zgodnie ze specyfikacją
6. jeśli p. 5 wydaje się wykonawcy przesadzony, to niech załączy co uważa
7. jeśli zamawiający bezprawnie i bezsensownie żąda dokumentu, to niech się nie upiera  i niech nie traktuje jako podstawę odrzucenia, choćby nie dostał kosztorysu lub dostał pod taką etykietą przepis na szarlotkę.

Przypomnę starą wojskową zasadę: nieprawidłowych komend nie wykonuje się !!!

Strony popełniły masę błędów, nie zauważają ich, jeno szukają problemu w ustawie. Najpierw sami niech będą w porządku.

dodam do tego tzw. wisienkę na torcie jak można żądać ryczałtu przy wykonywaniu robót remontowych !!!?

27

Odp: brak kosztoryu ofertowego

A nie można ?

28

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Eeech, ano można.
Ale z jednej strony jest to nie w porządku, a z drugiej bardzo popularne - spychanie obowiązków, odpowiedzialności i ryzyka na osoby trzecie. Jak by  to celnie określić: lenistwo? niewiedza? ignorancja? cwaniactwo?

29

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Marcel a robiłeś remont w domu założyleś ,że będzie kosztowal 1500 , a wydałeś 2500 ,a bo jeszcze to, a jak odkryto to jeszcze  to itd.

30

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Jeżeli kosztorys umieścimy w dokumentach na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom to ma wówczas musimy go uzupełnić - nawet przy ryczałcie.

Wg mnie przy robocie budowlanej raczej kosztorys jest potrzeby, by sprawdzić zakres prac, ceny, aby się nie rozczarować po podpisaniu umowy, że Wykonawca za ta cenę to miał co innego na myśli - bo wtedy to już kiepsko.

31

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Pytanie kontrolującego: dlaczego Pani tego nie przewidziała w podstawowym zadaniu, przecież to oczywiste. Zmiana ilości poszczególnych pozycji, doprowadziła do sytuacji, że postępowanie wygrałby inny przedsiębiorca. 
Ale chyba za bardzo zbaczamy z tematu - pozdrawiam.

32

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Jeżeli kosztorys umieścimy w dokumentach na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom - a co to takiego ?  roll

33

Odp: brak kosztoryu ofertowego

pojęcia się chyba koledze pomyliły

34 (edytowany przez darek 2011-09-30 12:41:19)

Odp: brak kosztoryu ofertowego

przykład co miałem na myśli - z ogłoszenia opublikowanego przez UZP tam chyba robią dobrze - czy nie??

"III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, ?e oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, należy złożyć: -wykaz sprzętu i oprogramowania, który wykonawca zamierza wykorzystać na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem jego ról w systemie, -projekt realizacji rozwiązania uwzględniającego: schemat logiczny działania, wykorzystane technologie, parametry techniczne łącz internetowych wraz z nazwami dostawców  usług internetowych"

35

Odp: brak kosztoryu ofertowego

a co to ma wspólnego z kosztorysem

36 (edytowany przez darek 2011-09-30 13:22:52)

Odp: brak kosztoryu ofertowego

o rany zamiast wykaz sprzętu.... to kosztorys na spełnianie określonych wymagań

37

Odp: brak kosztoryu ofertowego

o matko a gdzie w kosztorysie znajdziesz ,że oferowane materialy i urządzenia  , sprzęt odpowiadają określonym wymaganiom - po nazwie cegła i spelniają warunki nw. :
1. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
1.1    oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
1.2    umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
1.3    oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

38 (edytowany przez darek 2011-09-30 13:38:17)

Odp: brak kosztoryu ofertowego

a gdzie w wykazie sprzętu to znajdziesz??  tak jak to zrobili w UZP

W kosztorysie masz pełne zestawienie materiałów z nazwami własnymi np. pomp, silników, tynków, zapraw, drzwi, płytek itd. - jeżeli nie wyszczególnili "twoich" bo mogą zastosować inne, ale wówczas podają nazwy własne. I jesteś na etapie postępowania zdolna zweryfikować jego ofertę co wbuduje. A nie weryfikować dopiero na etapie jak już wbudowuje.

U mnie akurat zawsze budowlańcy chcą wiedzieć przed podpisaniem umowy, co wykonawca wbuduje.

39

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Poprę myszy1953, bo ledwo daje radę,  a sprawa ma nieco szersze znaczenie.

darek napisał/a:

1) W kosztorysie masz pełne zestawienie materiałów z   2) nazwami własnymi np. pomp, silników, tynków, zapraw, drzwi, płytek itd. - jeżeli nie wyszczególnili "twoich" bo mogą zastosować inne, ale wówczas 3) podają nazwy własne. 4) I jesteś na etapie postępowania zdolna zweryfikować jego ofertę co wbuduje. A nie weryfikować dopiero na etapie jak już wbudowuje. 5) U mnie akurat zawsze budowlańcy chcą wiedzieć przed podpisaniem umowy, co wykonawca wbuduje.

1) Z tym można polemizować, ale wykaz ważniejszych materiałów zapewne by wystarczył.
2) Liczycie na samobójcze gole wykonawcy. Sprytny doświadczony wykonawca nie poda w kosztorysie żadnych szczegółów ponad to, co sami zawarliście  w specyfikacji, więc lektura specyfikacji powinna wystarczyć waszym budowlańcom.
3) Nie znajduję ani sensu ani podstawy prawnej
4) Może i tak, ale to zbędna praca, bo jest obowiązek oferować a następnie wykonać zgodnie ze specyfikacją.
5) Sama wiedza nie ma tu nic do rzeczy (chyba że pociągnie skutki przwidziane prawem), jest nawet porzekadło: ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wystarczy,  że zapoznają się dokładnie ze specyfikacją, a jeszcze lepiej, gdy wcześniej pieczołowicie pomogą ją przygotować - ot co!

W sumie nadal nie mamy dobrych argumentów.

40

Odp: brak kosztoryu ofertowego

W ferworze dyskusji pominęliśmy jeden istotny aspekt: JAK ZDEFINIOWANY jest ten ryczałt w umowie, bo może wcale nie jest ryczałtem, jaki mamy na myśli (?!)

41

Odp: brak kosztoryu ofertowego

"ryczałt inwestora"     smile

42

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Ja nie mam na myśli wyłącznie kwoty - ceny oferty, ona jest stała za taki zakres prac.
Mnie interesuje również materiał z którego zostanie wykonany przedmiot zamówienia, przed podpisaniem umowy. 
Ale widzę, że tu są tylko zwolennicy kwoty a materiał to nikogo nie obchodzi.

43

Odp: brak kosztoryu ofertowego

nie ma żadnego obowiązku wpisywania  w kosztorysie szczegółowych parametrów materiałów lub urządzeń ponadto najważniejszym dokumentem do przestrzegania tych rygorów z obu stron  jest stwior i tam ma być napisane jaki materiał ma być wbudowany łacznie z parametrami i normami a zadaniem inspektora nadzoru jest pilnowanie i egzekwowanie - NA BUDOWIE  co wykonawca wbudowuje można to rozwiązać zapisem w umowie np.:
Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposa?enia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument ?Zatwierdzenie materiałowe?. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat,deklaracji zgodności.

44

Odp: brak kosztoryu ofertowego

myszy1953 napisał/a:

"ryczałt inwestora"     smile

ze śmiechu uświniłem monitor!
Myszy zwracasz koszty czyszczenia! (oczywiście: uzsadanione koszty czyszczenia)

45

Odp: brak kosztoryu ofertowego

?????????????????

46

Odp: brak kosztoryu ofertowego

a co to takiego śmiesznego - nic nie dodajemy a wszystko co można odejmujemy - nie słyszano ?

47

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Śmichy już sobie robią, a pytający zdaje się nadal nie ma jasności.

darek napisał/a:

... 1) Mnie interesuje również materiał ... przed podpisaniem umowy.  2) Ale widzę, że tu są tylko zwolennicy kwoty a materiał to nikogo nie obchodzi.

1) Nas też interesuje jak i każdego inwestora, a przynajmniej powinien, tyle że wcześniej: na etapie sporządzania specyfikacji oraz sprawdzania ofert - pod względem zgodności ze specyfikacją (!!!), potem umowa i jej wykonanie są automatyczne, wtórne, zatem od specyfikacji przede wszystkim należy wymagać.
Myszy1953 dobrze tłumaczy, popieram.

2) Kwota? Toż już wcześniej zwróciłem uwagę na ZDEFINIOWANIE - jaki opis w specyfikacji, taka końcowa kwota.

48

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Jeśli się żąda dokumentu to należy go wymagać i nie ma "że boli" - odrzucenie oferty jako niezgodne z siwz. Jeśli inni załaczyli to czemu akurat jeden nie?!
Co do rozliczenia - dofinansowanie nie koniecznie jest rozliczane ZZK czasem i kosztorysem powykonawczym RPO

49

Odp: brak kosztoryu ofertowego

nie tak szybko!  trochę poczytać radzę np. wyrok - gdzie jasno i wyraźnie określa się jaki charakter mają kosztorysy przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kto ponosi ryzyko -  KIO 1673/11 z 18.08.2011

50

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Zanim odrzucenie należy WEZWAĆ DO UZUPEŁNIENIA - na podst. art.26.3