1

Temat: brak kosztoryu ofertowego

W PN na RB remont pomieszczeń, wykon. do oferty nie załączył kosztorysu ofertowego - wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys był wyszczególniony jako inne dokumenty. 
Czy taki kosztorys należ uzupełnić czy bez uzupełnienia odrzucić?

2

Odp: brak kosztoryu ofertowego

kosztorysu nie możesz uzupełniać, do odrzucenia

3

Odp: brak kosztoryu ofertowego

kio/uzp 139/10

fragment
"Izba w pełni podziela stanowisko Odwołującego, iż w umowie na roboty budowlane przy
ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny."

4

Odp: brak kosztoryu ofertowego

jak w #3

5

Odp: brak kosztoryu ofertowego

A tu nie do końca się zgodzę, kosztorys jest potrzebny np. do rozliczenia jeżeli inwestycja jest dofinansowana ze środków UE, a więc jeżeli Zamawiający wymagał dołączenia to być on powinien, może mieć błędy i sprawdzać nie trzeba ale być musi.

6

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Marcel napisał/a:

A tu nie do końca się zgodzę, kosztorys jest potrzebny np. do rozliczenia jeżeli inwestycja jest dofinansowana ze środków UE, a więc jeżeli Zamawiający wymagał dołączenia to być on powinien, może mieć błędy i sprawdzać nie trzeba ale być musi.

również się zgadzam z marcelem zależy jakie były zapisy SIWZ

7

Odp: brak kosztoryu ofertowego

postępowanie nie jest dofinansowane - czyli odrzucić czy uzupełnić?

8

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Ja bym odrzucił.

9

Odp: brak kosztoryu ofertowego

różne szkoły KIO 1516/10

Wobec powy?szego Izba uznała za prawidłową i zasadną argumentację
Odwołującego dotyczącą pomocniczego charakteru kosztorysu oferowanego w formie
uproszczonej. W przedmiotowym postępowaniu cena ryczałtowa to cena za całość
zamówienia, ustalona na podstawie: przedmiaru robót, projektu wykonawczego i SST a
kosztorysy ofertowe mają znaczenie jedynie pomocnicze.
Z tego te? powodu w sytuacji gdy wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu
ofertowego uproszczonego nie mo?na uznać, ?e wykonawca zło?ył ofertę niezgodną z
8
treścią SIWZ, bowiem to przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa określają treść i
przedmiot zamówienia. Brak kosztorysu nie uzasadnia odrzucenia oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy w przypadku, gdy cena za wykonanie zamówienia jest ceną
ryczałtową, a przedmiot zamówienia, do wykonania którego będzie zobowiązany
wykonawca, został opisany poprzez odwołanie do dokumentacji technicznej, a nie do
kosztorysu ofertowego.

10

Odp: brak kosztoryu ofertowego

do rozliczenia z UE wystarczą tabela elementow scalonych i harmonogram rzeczowo-finansowy

11

Odp: brak kosztoryu ofertowego

to co w końcu zrobić z tym kosztorysem?

12

Odp: brak kosztoryu ofertowego

odrzucenie jednak jest właściwe

13

Odp: brak kosztoryu ofertowego

masz radcę prawnego - niech pomoże - poszukaj wyroków jeden już podano kio/uzp 139/10

14

Odp: brak kosztoryu ofertowego

darek napisał/a:

W PN na RB remont pomieszczeń, wykon. do oferty nie załączył kosztorysu ofertowego - wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys był wyszczególniony jako inne dokumenty. 
Czy taki kosztorys należ uzupełnić czy bez uzupełnienia odrzucić?

No i masz problem - wyrok z dnia 16 marca 2010 r - KIO nie stwierdziła podstaw do odrzucenia oferty i uwzględniła zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

15

Odp: brak kosztoryu ofertowego

kurcze chyba jednak nie odrzucę - potwierdza to jednak również KIO 139/10

16

Odp: brak kosztoryu ofertowego

jak zwykle na dwoje babka wróżyla a ta oferta wygrywa?

17

Odp: brak kosztoryu ofertowego

nie trzecia w kolejności - całe szczęście

18

Odp: brak kosztoryu ofertowego

jak zrobisz będzie dobrze Twoje postępowanie nie bedzie miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty

19

Odp: brak kosztoryu ofertowego

tak, ale chciałem zrobić dobrze a nie.... czyli jak wersja jest poprawna?

20

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Obie wersje wydają się być poprawne, to po prostu cała nasza ustawa smile

21

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Nie zwalajmy na ustawę wszystkich win i naszych nieudolności, tu akurat nie bardzo widać jej winę.

22

Odp: brak kosztoryu ofertowego

ustawa winna mieć jasne zapisy a nie po każdej nowelizacji czekamy na ORZECZNICTWO , które jak widać jest takie jakie jest

23

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Hubal, zapisy naszej ustawy są fatalne w skutkach to jest źródłem nieporozumień.

24

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Hubal, to która wersja  wg Ciebie w poruszanym temacie jest właściwa?? jestem bardzo ciekaw.

25

Odp: brak kosztoryu ofertowego

Odpowiadam.
Moim zdaniem właściwa jest następująca wersja:
1. nie żądać kosztorysu przy wynagrodzeniu ryczałtowym
2. jeśli już żądamy, to określić szczegółowo zasady sporządzenia kosztorysu
3. ponadto jeśli już żądamy, to potem przyjąć cokolwiek co da się uznać za kosztorys
4. jeśli wykonawca widzi żądanie kosztorysu przy ryczałcie, to od razu powinien odpowiednio zareagować
5. jeśli wykonawca nie doprowadzi do naprostowania sprawy we właściwym czasie, to niech złoży zgodnie ze specyfikacją
6. jeśli p. 5 wydaje się wykonawcy przesadzony, to niech załączy co uważa
7. jeśli zamawiający bezprawnie i bezsensownie żąda dokumentu, to niech się nie upiera  i niech nie traktuje jako podstawę odrzucenia, choćby nie dostał kosztorysu lub dostał pod taką etykietą przepis na szarlotkę.

Przypomnę starą wojskową zasadę: nieprawidłowych komend nie wykonuje się !!!

Strony popełniły masę błędów, nie zauważają ich, jeno szukają problemu w ustawie. Najpierw sami niech będą w porządku.