376

Odp: elektronizacja zamówień

No to elektronizacja przerosła Wykonawcę smile

377

Odp: elektronizacja zamówień

zacznę się rozglądać za platformą komercyjną chyba

378

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

zacznę się rozglądać za platformą komercyjną chyba

masz jeszcze mini

379 (edytowany przez jo 2019-03-12 14:05:34)

Odp: elektronizacja zamówień

do unijnych w tym roku (chyba 2 szt ) mam zamiar skorzystać z mini ale od stycznia jak wejdą wszystkie postępowania to mini jak nic padnie

380

Odp: elektronizacja zamówień

Niestety komercyjna platforma to konieczność i nie ma co liczyć na UZP.

381

Odp: elektronizacja zamówień

Pozwolę sobie zadać takie pytanie z prośbą o pomoc. Czy skan papierowego pełnomocnictwa podpisany elektronicznie przez te same osoby co widnieją w treści skanu to jest poprawnie ?

382

Odp: elektronizacja zamówień

ja bym to przyjął jeżeli jest podpisane elektronicznie  przez mocodawców,

ale ktoś może powiedzieć że jest to kopia pełnomocnictwa i powinna być podpisana elektronicznie przez notariusza

383

Odp: elektronizacja zamówień

tocho napisał/a:

Pozwolę sobie zadać takie pytanie z prośbą o pomoc. Czy skan papierowego pełnomocnictwa podpisany elektronicznie przez te same osoby co widnieją w treści skanu to jest poprawnie ?

zastosowałbym anologię do skanu oferty podpisanej kwalifikowalnym

384

Odp: elektronizacja zamówień

takie coś z innego forum
"Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył Zamawiającemu ?dokument gwarancji ubezpieczeniowej? sporządzony na piśmie, z podpisem własnoręcznym przedstawiciela gwaranta. W ocenie Odwołującego wadium wniesione w formir gwarancji ubezpieczeniowej z jednej strony winno mieć postać oryginału, tj. dokumentu pochodzącego od ubezpieczyciela, a z drugiej strony winno zostać przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wyroku z dnia 14 marca 2019 r., KIO 338/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku wadium najistotniejsze znaczenie ma spełnienie jego celu, nie zaś sposób zakomunikowania zamawiającemu o jego ustanowieniu.

W tym kontekście Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dokument potwierdzający wniesienie wadium został Zamawiajacemu doręczony w przeddzień upływu terminu składania ofert, a jego treść nie była przedmiotem sporu.

W ocenie składu orzekającego niewątpliwie oferta byłą zabezpieczona jedną z form wadium określonych w ustawie Pzp, a Zamawiający na podstawie posiadanego dokumentu, był uprawniony do żądania od gwaranta kwoty wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzut Odwołującego zasadzał się de facto na formalistycznym poglądzie o wyższości kwestii technicznych, tj. sposobu przekazania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nad istota wadium, jaką jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą."

385

Odp: elektronizacja zamówień

Niby ma to sens

386 (edytowany przez janek159 2019-05-15 07:47:13)

Odp: elektronizacja zamówień

czyli może być wadium w wersji papierowej?

Kolejny przykład że może być tak i tak.

ale to b. dobry wyrok, istota wadium jest zachowana a to najważniejsze,

387

Odp: elektronizacja zamówień

i komentarz wrzucającego
"No to ile w zamówieniach mamy takich dokumentów, co do których nie jest istotna forma techniczna przekazania a ich istota i cel. No wszystkie, prócz wprost w ustawie wymienionej oferty i oświadczeń. Ale zaraz, zaraz niedługo może i tu zostanie dokonana wykładnia celowościowa ...."
lol

388

Odp: elektronizacja zamówień

ta

389

Odp: elektronizacja zamówień

jeżeli w SIWZ mam napisane że wszystkie dokumenty (w tym wadium) ma zostać złożone w formie elektronicznej i wpłynie w formie papierowej to mam na to nie zwracać uwagi (niezgodność z SIWZ)

390

Odp: elektronizacja zamówień

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

391

Odp: elektronizacja zamówień

338/19

392

Odp: elektronizacja zamówień

zauważyłem ten numer już wcześniej

393 (edytowany przez Olek 2019-05-23 07:35:18)

Odp: elektronizacja zamówień

janek159 napisał/a:

ciekawe czy w tej sprawie sposób wniesienia wadium był określony w siwz

w artykule: https://www.wprzetargach.pl/kategorie/W … -art-11-us
jest mowa że:
"W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowalo przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dopuścił dowolne formy wniesienia wadium: formę pisemną i postać elektroniczną."

394

Odp: elektronizacja zamówień

czyli dopuścili obie formy, może to zaważyło na wyroku,

Ja też jestem za dopuszczeniem obu form.

395

Odp: elektronizacja zamówień

janek159 napisał/a:

czyli dopuścili obie formy, może to zaważyło na wyroku.

chyba na pewno wink

396 (edytowany przez marekw2 2019-07-04 17:27:22)

Odp: elektronizacja zamówień

Pytanie od kontrolującego elektronizację zamówień. Dlaczego dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta,jedz, oświadczenia i zaświadczenia nie są oznaczone znacznikiem czasu ? Próbuję odpowiedzieć na to od kilku dni uzasadniając, że PZP tego nie wymaga ale pytanie ciągle powraca. Znacie może jakąś odpowiedź na to pytanie, która zakończy temat.

397

Odp: elektronizacja zamówień

Do Olek: Niestety z tego co wiem, w kolejnym wyroku KIO 899/19 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że przepis art. 10a ust. 1 Pzp dotyczy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie przekazywania sobie wszelkich pism i dokumentów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, także dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W ocenie KIO brak jest podstaw do stwierdzenia, że art. 10a ust. 1 dotyczy wyłącznie dokumentów składających się na ofertę. Zobaczymy jakie będzie dalsze orzecznictwo.

398

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

Pytanie od kontrolującego elektronizację zamówień. Dlaczego dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta,jedz, oświadczenia i zaświadczenia nie są oznaczone znacznikiem czasu ? Próbuję odpowiedzieć na to od kilku dni uzasadniając, że PZP tego nie wymaga ale pytanie ciągle powraca. Znacie może jakąś odpowiedź na to pytanie, która zakończy temat.

znalazłem coś takiego:
www.pzp.pl/images/Gorace_tematy/JEDZ_19_04_2018_wersja_03.pdf

przypis 5

399

Odp: elektronizacja zamówień

pytanie powraca ale powiedz jaką podstawę podaje kontrolujący. Nigdzie nie ma nakazane w jakim konkretnie okresie (lub w jakiej minucie) dokument powinien być podpisany. Odpisz, że macie podpisy elektroniczne w najtańszym wydaniu - bez znacznika czasu, ze względu na oszczędne wydatkowanie srodkami smile

400

Odp: elektronizacja zamówień

Ja jestem Zamawiającym i nie posiadam podpisu elektronicznego. Kontrolujący pyta o dokumenty podpisane przez Wykonawców. Nie podaje żadnej podstawy prawnej ja i kilka innych osób które otrzymują to pytanie odpowiadamy mu za każdym razem, że nie znamy podstawy prawnej zobowiązującej wykonawców do oznaczanie dokumentów znacznikiem czasu ani upoważniającej zamawiającego do żądania czegoś takiego. Kontrola jest w trakcie poczekamy na protokół i zalecenia.