326

Odp: elektronizacja zamówień

Powiedzcie, czy dobrze rozumiem tekst rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający...

Postępowanie poniżej progów.
§16 ust. 2
"nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem."

- jeśli dopuszczę komunikację elektroniczną, to nie mogę żądać ani przyjąć dokumentów w tzw. "wersji papierowej";

- jeśli natomiast nie dopuszczę komunikacji elektronicznej, to nie mogę przyjąć dokumentów w wersji elektronicznej?

327

Odp: elektronizacja zamówień

olimpia1981 napisał/a:

hej, nie było otwarcia bo znów musiałam przesunąć termin. Ale napisałam do miniportalu i dostałam informację, aby jeszcze raz opublikować nowy formularz postępowania i umieścic na swojej stronie internetowej nowy klucz publiczny i Id postępowania. Jeżeli do wcześniejszego formularza postępowania wpłynęły oferty to pobrać klucz prywatny i zakończyć ten formularz. W moim przypadku nie wpłynęły do tamtego formularza oferty i zakończyłam postępowanie.

hmm... może to i rozwiązanie.... Dzięki

328

Odp: elektronizacja zamówień

Witam
Mam taki zapis w SIWZ:

"Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się  skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Wykonawca chce aby dopuścić .pdf.
Można ?

329 (edytowany przez zes 2019-02-05 07:23:09)

Odp: elektronizacja zamówień

olimpia1981 napisał/a:

Witam
Mam taki zapis w SIWZ:

"Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się  skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Wykonawca chce aby dopuścić .pdf.
Można ?


można, podstawa to wytyczne KRI w szczególności załącznik nr 2, który określa formaty danych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl … 172247.pdf

330

Odp: elektronizacja zamówień

ok, dziękuję bardzo

331

Odp: elektronizacja zamówień

podejrzewam, że kolejnym absurdem kontroli będzie zbył mała ilość dopuszczonych przez zamawiającego formatów plików

332

Odp: elektronizacja zamówień

Witam. Chciałem podpytać jak w praktyce powinno wyglądać udostępnienie ofert złożonych elektronicznie? Czy Wykonawca powinien przesłać pismo (wniosek) o udostępnienie ofert do wglądu z podpisem elektronicznym? I w jaki sposób Zamawiający powinien je udostępnić, tzn. czy powinien przesłać wnioskującemu wykonawcy te wszystkie pliki pdf (zawierające podpisy elektroniczne) np. za pośrednictwem e-maila ?

333

Odp: elektronizacja zamówień

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

334

Odp: elektronizacja zamówień

HL.90 napisał/a:

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

jeśli nie podpisana własnoręcznie, to sprawa oczywista
gorzej jeśli papier podpisany, zeskanowany i ponownie podpisany

335

Odp: elektronizacja zamówień

Orzeczenia KIO a co za tym idzie praktyka powinny iść w tą stronę. Nie rozumiem innego podejścia. Jest wykonawca, jest oferta, jest podpis. Czego tu brakuje?

336

Odp: elektronizacja zamówień

może chodzi nie o to czego brakuje tylko czego jest za dużo, miała być elektronizacja a tu jest wersja papierowa, szkoda ściętego drzewa i kosztów wytworzenia papieru - paranoja

337

Odp: elektronizacja zamówień

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

338

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

Po to jest elektronizacja, żeby: nie drukować, nie drukować i jeszcze raz nie drukować. Drukowanie dokumentu elektronicznego jest bez sensu.

339

Odp: elektronizacja zamówień

po to są serwery aby archiwizować pliki. Oprócz zp-1 i protokołu nie powinno być żadnego papieru, choć spieram się nieraz z wykładowcami dlaczego nie można i tego podpisać po kolei przez Komisję. Ale tu wchodzi pisemność postępowania zawarta w pzp i ....po ptakach

340

Odp: elektronizacja zamówień

Pomarzyć dobra rzecz a życie swoje i drukarki pracują pełną parą.

341

Odp: elektronizacja zamówień

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych

342

Odp: elektronizacja zamówień

HL.90 napisał/a:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych

jakby tak wczytać się w treść normy ETSI, to sha1 od 2017 już wycofano - formalnie smile

343

Odp: elektronizacja zamówień

zes napisał/a:
HL.90 napisał/a:

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

jeśli nie podpisana własnoręcznie, to sprawa oczywista
gorzej jeśli papier podpisany, zeskanowany i ponownie podpisany

dokładnie tak wink dodam tylko, że o ile mi wiadomo wyrok dotyczy stanu przed 18.10.2018

344

Odp: elektronizacja zamówień

MIRAS napisał/a:
marekw2 napisał/a:

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

Po to jest elektronizacja, żeby: nie drukować, nie drukować i jeszcze raz nie drukować. Drukowanie dokumentu elektronicznego jest bez sensu.

tak refleksja: często Zamawiający sami robią sobie krzywdę nie dostosowując SIWZ np. zostawiając po starem miejsce na pieczęć i kropeczki na podpis smile

345

Odp: elektronizacja zamówień

efigy007 napisał/a:
MIRAS napisał/a:
marekw2 napisał/a:

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

Po to jest elektronizacja, żeby: nie drukować, nie drukować i jeszcze raz nie drukować. Drukowanie dokumentu elektronicznego jest bez sensu.

tak refleksja: często Zamawiający sami robią sobie krzywdę nie dostosowując SIWZ np. zostawiając po starem miejsce na pieczęć i kropeczki na podpis smile

być może jest to miejsce na pieczęć elektroniczną i podpis elektroniczny big_smile
ale co racja to racja, nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tego, że powyżej jest inaczej niż poniżej smile

346

Odp: elektronizacja zamówień

zes napisał/a:

tak refleksja: często Zamawiający sami robią sobie krzywdę nie dostosowując SIWZ np. zostawiając po starem miejsce na pieczęć i kropeczki na podpis smile

efigy007 napisał/a:

być może jest to miejsce na pieczęć elektroniczną i podpis elektroniczny big_smile
ale co racja to racja, nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tego, że powyżej jest inaczej niż poniżej smile

Czy sugerujecie, że SIWZ też ma być w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem

347

Odp: elektronizacja zamówień

może być ale nie musi

348

Odp: elektronizacja zamówień

Zamawiający póki co nie ma obowiązku posiadania takiego podpisu ..

349

Odp: elektronizacja zamówień

No żesz kurcze, czy widzieliście to????
https://www.prawo.pl/biznes/czy-sha-1-i-skan-podpisany-elektronicznie-dyskwalifikuja-oferty,372393.html?_gl=1*1kyx7lh*_ga*NjkxMzA4Mzk3LjE1MzE0ODk3NzM.*_gid*NDY3NjE3MDQuMTU1MDQ3NTczMQ..

No jakieś jaja!!!

350 (edytowany przez fifi 2019-02-21 10:28:07)

Odp: elektronizacja zamówień

W skrócie:
"Skany ofert z e-podpisem

Jeszcze ważniejsze orzeczenie zapadło 5 lutego (sygn. 119/19 w sprawie Impel Facility Services Sp. z o.o. i  PGE Energia Ciepła S.A.) KIO uznała że skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym to jednak oferta poprawna i nie podlegająca odrzuceniu. Grupa Impel nie chce komentować orzeczenia do czasu opublikowania uzasadnienia. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to dobrze, że Izba zmienia pogląd. W orzeczeniu wydanym dokładnie miesiąc wcześniej, 5 stycznia 2019 r. (KIO 2611/18) Izba uznała, że skan  papierowej oferty, opatrzony podpisem elektronicznym nie spełnia wymogów formalnych i jest niedopuszczalny. Wówczas wskazała, że jest to kopia oferty poświadczonej za zgodność z oryginałem. Tymczasem od 1 października w przetargach powyżej progów unijnych przedsiębiorcy nie mogą już składać ofert na papierze. Dopuszczalna jest wyłącznie forma elektroniczna. Paweł Wójcik, radca prawny, uważa, że  skan oferty podpisany elektronicznie nie jest jej kopią i nie powinien być z tego powodu odrzucany. - Podpisanie podpisem kwalifikowanym przez upoważnioną osobę pliku, który zawiera wyraźne oświadczenie woli, wpisuje się w normę wyznaczoną przez art. 66 w związku z art. 78[1] Kodeksu cywilnego. Bez znaczenia jest fakt, że podpisany plik jest zdigitalizowanym obrazem oferty w formie pisemnej. Gdy sami podpisujemy podpisem kwalifikowanym obraz własnego oświadczenia woli w formie pisemnej, tworzymy dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym certyfikatem, a nie jego "kopię" ? tłumaczy Paweł Wójcik

W rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kopia występuje gdy digitalizujemy dokument w formie pisemnej innego wystawcy tego dokumentu.

Dlatego zdaniem ekspertów wyrok z 5 lutego daje nadzieję. Gdyby KIO nie zmieniła stanowiska oznaczałoby to, że wiele firm zostałoby wyeliminowanych z przetargów. Powszechną praktyką jest bowiem skanowanie ofert i wysyłanie ich w formie pdf opatrzonego e-podpisem."

Czekamy na uzasadnienie wyroku KIO. smile