326

Odp: elektronizacja zamówień

Powiedzcie, czy dobrze rozumiem tekst rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający...

Postępowanie poniżej progów.
§16 ust. 2
"nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
z tym że:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem."

- jeśli dopuszczę komunikację elektroniczną, to nie mogę żądać ani przyjąć dokumentów w tzw. "wersji papierowej";

- jeśli natomiast nie dopuszczę komunikacji elektronicznej, to nie mogę przyjąć dokumentów w wersji elektronicznej?

327

Odp: elektronizacja zamówień

olimpia1981 napisał/a:

hej, nie było otwarcia bo znów musiałam przesunąć termin. Ale napisałam do miniportalu i dostałam informację, aby jeszcze raz opublikować nowy formularz postępowania i umieścic na swojej stronie internetowej nowy klucz publiczny i Id postępowania. Jeżeli do wcześniejszego formularza postępowania wpłynęły oferty to pobrać klucz prywatny i zakończyć ten formularz. W moim przypadku nie wpłynęły do tamtego formularza oferty i zakończyłam postępowanie.

hmm... może to i rozwiązanie.... Dzięki

328

Odp: elektronizacja zamówień

Witam
Mam taki zapis w SIWZ:

"Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się  skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Wykonawca chce aby dopuścić .pdf.
Można ?

329 (edytowany przez zes 2019-02-05 07:23:09)

Odp: elektronizacja zamówień

olimpia1981 napisał/a:

Witam
Mam taki zapis w SIWZ:

"Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się  skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Wykonawca chce aby dopuścić .pdf.
Można ?


można, podstawa to wytyczne KRI w szczególności załącznik nr 2, który określa formaty danych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl … 172247.pdf

330

Odp: elektronizacja zamówień

ok, dziękuję bardzo

331

Odp: elektronizacja zamówień

podejrzewam, że kolejnym absurdem kontroli będzie zbył mała ilość dopuszczonych przez zamawiającego formatów plików

332

Odp: elektronizacja zamówień

Witam. Chciałem podpytać jak w praktyce powinno wyglądać udostępnienie ofert złożonych elektronicznie? Czy Wykonawca powinien przesłać pismo (wniosek) o udostępnienie ofert do wglądu z podpisem elektronicznym? I w jaki sposób Zamawiający powinien je udostępnić, tzn. czy powinien przesłać wnioskującemu wykonawcy te wszystkie pliki pdf (zawierające podpisy elektroniczne) np. za pośrednictwem e-maila ?

333

Odp: elektronizacja zamówień

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

334

Odp: elektronizacja zamówień

HL.90 napisał/a:

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

jeśli nie podpisana własnoręcznie, to sprawa oczywista
gorzej jeśli papier podpisany, zeskanowany i ponownie podpisany

335

Odp: elektronizacja zamówień

Orzeczenia KIO a co za tym idzie praktyka powinny iść w tą stronę. Nie rozumiem innego podejścia. Jest wykonawca, jest oferta, jest podpis. Czego tu brakuje?

336

Odp: elektronizacja zamówień

może chodzi nie o to czego brakuje tylko czego jest za dużo, miała być elektronizacja a tu jest wersja papierowa, szkoda ściętego drzewa i kosztów wytworzenia papieru - paranoja

337

Odp: elektronizacja zamówień

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

338

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

jo. Przeciez te oferty tak czy tak są drukowane i to dwa razy. Najczęściej wykonawca drukuje ją sobie aby miec jakiś ślad w dokumentach po wysłanej ofercie. Następnie zamawiający też drukują oferty celem wpięcia w dokumentacje postępowania. Chyba nikt jeszcze nie wie jak do elektronizacji podejdą Urzędy Marszałkowskie podczas kontroli ale podejżewam, że kontrolerzy każą sobie wydrukować kolejną kopię i ta cała elektronizacja wszystkim tylko utrudni zycie.

Po to jest elektronizacja, żeby: nie drukować, nie drukować i jeszcze raz nie drukować. Drukowanie dokumentu elektronicznego jest bez sensu.

339

Odp: elektronizacja zamówień

po to są serwery aby archiwizować pliki. Oprócz zp-1 i protokołu nie powinno być żadnego papieru, choć spieram się nieraz z wykładowcami dlaczego nie można i tego podpisać po kolei przez Komisję. Ale tu wchodzi pisemność postępowania zawarta w pzp i ....po ptakach

340

Odp: elektronizacja zamówień

Pomarzyć dobra rzecz a życie swoje i drukarki pracują pełną parą.