1 (edytowany przez jstan1 2022-07-21 05:58:56)

Temat: Przedmiotowy środek dowodowy

W postępowaniu na dostawę oprogramowania (Cyfrowa Gmina) wymagany był Przedmiotowy środek dowodowy - Oświadczenie własne - sporządzony przez zamawiającego wykaz/opis parametrów, w którym wykonawca wpisuje opis i cechy funkcjonalne oferowanego oprogramowania (w zestawieniu tabelarycznym). Jeden z wykonawców zaoferował oprogramowanie równoważne, jednak zamiast wpisać w tabeli opis proponowanych rozwiązań równoważnych załączył dodatkowy dokument - postanowienia licencyjne, z treści którego nie wynika czy zaoferowane oprogramowanie jest równoważne do wymaganego przez zamawiającego. Czy w takiej sytuacji można wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego o wymagane opisy rozwiązań równoważnych (możliwość uzupełnienia była przewidziana w SWZ)?

2

Odp: Przedmiotowy środek dowodowy

W komentarzu do ustawy masz napisane tak: "Art. 107 Pzp nie upoważnia natomiast zamawiającego do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu, jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane oferowane przez wykonawcę spełniają wymogi zamawiającego". Uzupełnienie może nastąpić tylko w dwóch sytuacjach: brak dokumentu, dokument jest niekompletny.

Do wyjaśnień wzywać możesz.

I pytanie, dlaczego uważasz, że to oświadczenie własne wykonawcy jest przedmiotowym środkiem dowodowym?

3

Odp: Przedmiotowy środek dowodowy

Oświadczenie jest niekompletne - nie zawiera wymaganych przez zamawiającego opisów proponowanych rozwiązań równoważnych - wykonawca dołączył dodatkowy dokument, którego zamawiający nie wymagał.
Przedmiotowym środkiem dowodowym może być dokument producenta (np. karta techniczna wyrobu budowlanego, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia) oraz oświadczenie własne wykonawcy, w którym wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (np. sporządzony przez zamawiającego wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych, w którym wykonawca wpisuje wartości parametrów technicznych i cechy funkcjonalne oferowanego urządzenia).

4 (edytowany przez memphis 2022-07-21 11:03:37)

Odp: Przedmiotowy środek dowodowy

Myślę, że niekoniecznie o taką niekompletność chodzi... Ciężko mi się zgodzić, że specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu jest przedmiotowym środkiem dowodowym. Dla mnie to treść oferty sensu stricto, niepodlegająca modyfikacji. Inne podejście w określonych sytuacjach groziłoby modyfikowaniem treści oferty. Ale co tam w SWZ masz, tego się trzymaj smile

5

Odp: Przedmiotowy środek dowodowy

Dziękuję za odpowiedź