1

Temat: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Witam
Mam kilka pytań odnośnie procedury/ postępowania Zamawiającego po otwarciu ofert:
zamieściłam zestawienie ofert na str. int. po otwarciu ofert, oczywiście czekałam 3 dni, a Wykonawcy nie złożyli ośw. o przynależności do gr. kap.
I teraz:
1. Wezwać wszystkich oferentów wezwanie o jego uzupełnienie czy tylko do tego "najlepszego"??
2. Wezwać na podstawie art. 26 ust 2 (oświadczenie to jest wymienione w rozporządzeniu) czy na podstawie art. 26. ust 3 ??
Ponadto:
3. Co oznacza słowo może w art. 26 ust 2 ?? Że mogę a nie muszę wzywać tego najlepszego, czy jeżeli już określiłam jakieś dokumenty w siwz to i tak muszę o nie wzywać??
4. Jak rozumieć "aktualny na dzień złożenia", w przypadku gdy ten mój najlepszy wykonawca już do oferty dołączył mi dokumenty, o które powinnam go dopiero wezwać! Co to jest ta aktualność, maja one być po dacie mojego wezwania??
będę wdzięczna za pomoc

2

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jeżeli chodzi o grupę kapitałową to wezwij. Gorzej, jeżeli pomimo wezwania i tak Ci nie dostarczą. Ustawa nie mówi co w takim wypadku zrobić. Aktualność dokumentów należy rozpatrywać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów......czyli wystawione nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed terminem składania ofert.

3

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, nie przekaże zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do do ich złożenia, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania albo w postępowaniu ofertę złoży tylko ten wykonawca.

Należy zauważyć, że wykonawca miał wiedzę, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, powinien przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Jeżeli wykonawca w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zamawiający wyklucza tego wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

4

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Ja mam pytanie odnośnie formy, w jakiej ma być złożone powyższe oświadczenie - jeśli Zamawiający nie sprecyzował  tego  w SIWZ. Czy bezwzględnie obowiązuje forma pisemna? Trochę to bez sensu w przypadku wykonawcy, który wysyła ofertę za pośrednictwem kuriera, a następnie musi znów wysyłać oświadczenie...

5

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Oświadczenia składa się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

6

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

ciężki będzie ten termin 3 dniowy na zdążenie, zobaczymy

7

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Zwracałam już uwagę na tą kwestię wcześniej - komentarz  dr Izabeli Fundowicz, naczelnik Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym UZP podczas konferencji - odnośnie złożenia przez wykonawców oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej:
"...może jakimś ułatwieniem będzie sytuacja, w której jeśli ktoś nie należy do żadnej grupy kapitałowej i złożyłby taką informację od razu razem z ofertą, to moim zdaniem nadmiernym formalizmem byłoby jeszcze żądanie uzupełnienie takiej informacji, bo jeżeli ktoś nie należy do żadnej grupy kapitałowej to, żeby nie zapomniał, nie czekał na te 3 dni, nie widzę przeszkód żeby taką informację już w ofercie zamieścił..."

8

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

janek159 napisał/a:

ciężki będzie ten termin 3 dniowy na zdążenie, zobaczymy

może na www, wraz zamieszczeniem informacji z otwarcia ofert, zamieszczać info o wymaganym złożeniu informacji o GK?

problem jeszcze w tym czy wykonawcy na bieżąco będą śledzić czy info z otwarcia ofert pojawiło się na www?

9

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Dobrze jest poinformować Wykonawców na otwarciu ofert o obowiązku złożenia GK, pomaga (w ramach przypomnienia smile )

10

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Na otwarciu rzadko wszyscy są, lepiej wysłać maila do wszystkich z tą informacją że już jest na stronie. Niebywale skuteczne, na 6 wykonawców 4 składa w terminie. Taki fakt z ostatniej chwili.

11

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Witam,
ja zrobiłem właśnie tak, jak to napisał Szad tzn. zamieściłem zapis dot. wymogu złożenia info o przynależności / lub jej braku do GK w informacji z otwarcia ofert. Myślę też, że dobrym posunięciem jest propozycja Marcela.
Pozdrawiam.

12

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Każda dodatkowa informacja wskazana, póki wykonawcy do tego nie przywykną.

13

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Czy jeżeli wykonawca nie złoży grupy kapitałowej  w terminie to wzywam wszystkich czy tylko tego który ma najkorzystniejsza ofertę?

14

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

wszystkich

15

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

jo napisał/a:

wszystkich

A z czego to wynika?

16

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Art. 26. ust. 3 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

17

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Skoro Wykonawcy (wszyscy) mają złożyć to również w przypadku ich braku mają uzupełnić.

18

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

A w przypadku braku uzupełnienia wykluczyć.
A czytając 24aa dowiadujemy się że:
Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Czyli procedura wykluczenia stosowana jest tylko do oferty najkorzystniejszej.

Dla mnie ten przepis jest niejasny. Niczego nie badam do niczego nie wzywam pozostałych wykonawców, tylko w odniesieniu do GK wszyscy muszą złożyć oświadczenie.

19

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jarosław ma słuszne rozterki,

tak na marginesie powinniśmy wdrożyć określenia i zamiennie stosować: oferta najwyżej oceniona, oferta najkorzystniejsza

20

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Że niby jeśli zastosujemy odwróconą i na żądanie wykonawca 3 w rankingu nie uzupełni oświadczenia o GK, to nie można go wykluczyć?

21

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Katiqq napisał/a:

Że niby jeśli zastosujemy odwróconą i na żądanie wykonawca 3 w rankingu nie uzupełni oświadczenia o GK, to nie można go wykluczyć?

nie o tej sytuacji mówimy, chodzi o to po co wogóle wzywać przy odwróconej wszystkich, skoro podmiotowo badamy najwyżej ocenionego,

ale wiem, wiem, ustawa nie wyłącza tu tego obowiązku

22

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Tutaj jest inny przypadek, o grupie ustawa mówi że wszystkich a więc jak trzeba wezwać trzeba WSZYSTKICH!

23

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jawohl Marcel!

24

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Nie zgadzam się !

25 (edytowany przez Marcel 2016-09-06 12:21:54)

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Dobra Jarek, rób jak uważasz i nie denerwuj się smile