26

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Czyli badamy GK przy odwróconej wszystkich - tak wynika z przepisu. Jednak nic nie wiemy o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu wszystkich innych poza najwyżej ocenionym .......... a jednocześnie mamy podać informacje o wykluczeniach i odrzuceniach

po prostu nie będziemy wykluczać, chyba że z powodu pozostawania w GK

27

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

A jeszcze nieśmiało zapytam.

A co ze źle wypełnionym JEDZEM lub oświadczeniami kolejnych wykonawców dołączonym do oferty? tez wszystkich wzywamy do uzupełnienia czy tylko wykonawcę od najkorzystniejszej oferty?

28

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

odrzucisz możesz w przypadkach przewidzianych ustawą Pzp każdą ofertę.
wykluczyć tylko gdy brak GK. ewentualnie też tego najwyżej ocenionego, jeżeli złożone przez niego dokumenty nie będą potwierdzać spełniania warunków lub brak podstaw do wykluczenia.

dlatego myślę, że wykonawcy będą składać to GK, bo zawsze istnieje szansa, że ten najwyżej oceniony odpadnie i w grę będzie wchodzić nastepny w kolejce, a żeby być wogóle branym pod uwagę, to nie można być wykluczonym.

29

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Z JEDZ-em jest dokładnie tak samo, przy odwróconej, badasz najwyżej ocenionego.

30

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Czyli Wykonawców, których oferty po ich badaniu podlegają odrzuceniu, nie wzywam do uzupełnienia tego oświadczenia dot. grupy kapitałowej ????

31

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

A po co chcesz wzywać?

32

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Czy coś się zmieniło w temacie składania oświadczenia o GK?
Tzn składaja wszyscy w ciągu 3 dni?
W przypadku braku oświadczenia po 3 dniach wzywam wszystkich na podstawie 26.3?
Jeżeli dalej nie ma oświadczeń od wykonawców (nie tych z ofertą najkorzystniejszą) to wykluczam?

33

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Co do zasady nic się nie zmieniło, wezwać trzeba jednak w przypadku 24aa tylko najwyżej ocenionego.

34

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

... do uzupełnienia GK tylko najwyżej ocenionego?
A pozostałych uczestników postępowania?

35

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jeżeli chodzi o GK w przypadku 24aa jak uzupełni najwyżej oceniony jest ok., jak pozostali nie złożą nie wzywam.

36 (edytowany przez jarosław 2017-01-26 14:21:03)

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

A jeżeli okaże się że ten kolejny z rankingu staje się pierwszym i nie złożył wcześniej GK to można go wezwać później w trybie art 26.3?

37

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Oczywiście że tak.

38

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

A ja mam inne pytanie związane z tym tematem:
czy jeżeli 3 dzień terminu wypada w niedzielę to czy przesuwa się go na poniedziałek? Wykonawca zamieścił informację z otwarcia w czwartek i teraz nie wiem czy muszę dzisiaj pędzić i przedstawić informację o przynależności czy mogę zaczekać do poniedziałku?

39

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Na poniedziałek

40 (edytowany przez jo 2017-01-27 11:52:39)

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

nawet jak nie złożysz w poniedziałek wezwie z 26 ust 3 i tam ci wskaże datę do kiedy masz dosłać i dopiero jeżeli w tym wskazanym terminie nie złożysz to będą kłopoty

41

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Dziękuję bardzo

42

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

dwie firmy należące do tej samej GK złożyły oferty na 2 rożne części postępowania. 1 wykonawca napisał , ze należy nale nie zakłóca konkurencji, wskazał wykonawcę, a 2 załączył tylko wykaz firm bez wyjaśnienia, czy ma to wpływa na zachowanie uczciwej konkurencji. skoro mam wiedzę od tego pierwszego, ze nie zakłócają to tego 2 też trzeba wezwać do złożenia wyjaśnień?

43

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

W procedurze odwróconej (art. 24aa) otrzymaliśmy oświadczenie o GK od wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Dołączył je do oferty.
W informacji  z otwarcia ofert poinformowaliśmy wszystkich o konieczności złożenia GK w terminie 3 dni a WYkonawców, którzy złożyli GK o potwierdzenie aktualności złożonego dokumentu. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przesłał maila z informacją o tym, że oświadczenie jest aktualne. Pozostali nic nie wysłali.
Czy teraz powinniśmy wezwać ich z art. 26 ust 3.

44

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

nie wzywam pozostałych

45 (edytowany przez Nero 2019-11-12 10:22:33)

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Marcel napisał/a:

Tutaj jest inny przypadek, o grupie ustawa mówi że wszystkich a więc jak trzeba wezwać trzeba WSZYSTKICH!

Czy coś się zmieniło od tej pory?
Co prawda 2 lata temu ale też wzywaliśmy wszystkich i teraz powtórzyliśmy zapis w informacji z otwarcia ofert i zażądaliśmy GK od wszystkich...

Mam jeszcze jedno pytanie, czy jeśli ostatni wg punktacji Wykonawca nie złożył do oferty wadium (co było wymagane) to jak mamy z nim postąpić? Napisał, że składa gwarancję bankową ale myślę, że zapomniał dołączyć ją do oferty.

46

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jest to procedura odwrócona, a więc badasz najkorzystniejszego wykonawcę pod względem braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

Oferta jest niezabezpieczona wadium (gwarancja bankowa), a więc oferta do odrzucenia.

47

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Wezwanie wszystkich jest po to aby:
(fakt autentyczny) np. wybrany wykonawca, który w GK napisał że nie nalezy do tych innych a jeden z tych innych wpisał, ze należy własnie z tym wykonawcą. I co? Trzeba zweryfikować.

48

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

cbud napisał/a:

Wezwanie wszystkich jest po to aby:
(fakt autentyczny) np. wybrany wykonawca, który w GK napisał że nie nalezy do tych innych a jeden z tych innych wpisał, ze należy własnie z tym wykonawcą. I co? Trzeba zweryfikować.

czyli jeżeli wykonawca trzeci piaty lub ósmy nie złoży oświadczenia to ich przy procedurze odwróconej wykluczysz??

49

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Fakt nie doczytałem odwróconej smile ale skoro już-  Co zrobię to inny temat a co zrobić powinni ONI to też inny. Wezwać należy. Powód do wykluczenia jest.

50 (edytowany przez mandarynka1980 2019-12-02 11:04:36)

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Wykonawca najkorzystniejszy na wezwanie zamawiającego złożył oświadczenie o grupie kapitałowej, które nie zostało przez niego podpisane. Co zrobić w tej sytuacji?