51

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Wezwany z 26.3 Pzp?

52

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

53

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

jeśli 26.1 lub 2 to powtórzyć 26.3. Jeśli 26.3 - wykluczysz, bo nie ma GK

54

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Jak kolega wyżej.

55

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

jeśli oferta na dzień dobry jest odrzucona z uwagi na nie wpisanie ceny przy jednym z zamawianych sprzętów - oferta niezgodna z SIWZ, to czy po 3 dniach które minął na przedłożenie oświadczenia o grupie kapitałowej wogóle wzywam? skoro i tak ją już odrzucam???

56

Odp: grupa kapitałowa- brak oświadczenia po 3 dniach

Nie wzywasz.