31 kryteria oceny ofert po nowemu

przez annaanna

38 zatrzymanie wadium

przez annaanna

40 nieujawniony podwykonawca

przez annaanna

41 zatrzymanie wadium

przez annaanna

44 uprawnienia budowlane

przez annaanna

45 warunek udziału w postepowaniu - osoby

przez annaanna ( Stron 1 2 )

47 Inspektor nadzoru

przez annaanna

50 warunek posiadania uprawnień

przez annaanna

51 wolna ręka

przez annaanna

52 podwykonawstwo po nowemu

przez annaanna ( Stron 1 2 )

54 polisa ubezpieczeniowa

przez annaanna

56 unieważnienie postepowania

przez annaanna

57 polisa oc

przez annaanna