61 zmiana oferty, wycofanie

przez annaanna

62 zmiana zarządu

przez annaanna

63 podwykonawstwo

przez annaanna

66 unieważnienie postępowania

przez annaanna

67 wadium na 31 dni

przez annaanna

68 żądane wykształcenie

przez annaanna

70 przedłużenie wadium

przez annaanna

72 warunek doświadczenia

przez annaanna

75 gwarancja a serwis

przez annaanna