1 protokół

przez olimpia1981

3 referencje

przez olimpia1981

5 wykaz robót

przez olimpia1981

6 dokumentowanie postępowania

przez olimpia1981

8 badanie oferty

przez olimpia1981

9 Zlecenie roboty poza umową

przez olimpia1981

10 oferty na miniPortalu

przez olimpia1981

11 czy to jest podwykonawstwo

przez olimpia1981

12 komunikacja z wykonawcą

przez olimpia1981

14 opłata cukrowa

przez olimpia1981

15 art. 41 nowej ustawy

przez olimpia1981

16 sprawozdanie

przez olimpia1981

17 sprawozdanie - aspekty społeczne

przez olimpia1981

27 termin na wniesienie odwołania

przez olimpia1981

28 termin na wniesienie odwołania

przez olimpia1981

29 załączniki do protokołu

przez olimpia1981

30 stawka podatku VAT

przez olimpia1981