Temat: opłata cukrowa

Witam, z racji tego, że Wy drodzy forumowicze jesteście niezawodni jeśli chodzi o Waszą wiedzę, znów zwracam się do Was o pomoc.
Zamawiający zawarł w styczniu 2021 r. umowę z Wykonawcą na dostawę artykułów spożywczych, przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę syropu malinowego, truskawkowego. Wykonawca zwrócił się z prośbą o podpisanie aneksu do umowy (dot. zwiększenia ceny jednostkowej za dany produkt)  motywując tym, iż jego dostawca doliczył sobie tzw. opłatę cukrową i tym samym Wykonawca jest zmuszony podnieść cenę.
Zgodnie z prawem obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która:
- sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej;
- produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną,
- zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy – obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym.

Czy w tym przypadku, Zamawiający będący jednostką budżetową winien podpisać ten aneks? wg mnie, nie ma do tego podstaw. Zawarta umowa daje podstawę zmiany ceny w sytuacji zmian cen w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Proszę o pomoc w tym zakresie. Czy ta wprowadzona "opłata cukrowa" daje podstawę do aneksu?

2

Odp: opłata cukrowa

Niestety ten podatek tak jak i każdy inny nowy lub podniesiony w trakcie obowiązywania umowy daje podstawę wykonawcy do żądania podniesienia ceny. Czy wykonawca w chwili składania oferty mógł przewidzieć, że rząd wprowadzi nowy podatek a tym bardziej w jakiej wysokości. Moim zdaniem nie, więc warunek z umowy jest spełniony.

3

Odp: opłata cukrowa

Podatek cukrowy wszedł w życie 1 stycznia 2021 na podstawie ustawy z lutego 2020 roku, tak że w momencie zawarcia umowy podatek już obowiązywał, a w momencie złożenia oferty wykonawca o nim wiedział.
Ja nie widzę podstaw do zmiany umowy.

4

Odp: opłata cukrowa

memphis napisał/a:

Podatek cukrowy wszedł w życie 1 stycznia 2021 na podstawie ustawy z lutego 2020 roku,.

To zmienia postać rzeczy. Umknęła mi informacja o tym, że ustawa wprowadzająca podatek ukazała się już w lutym 2020.

5

Odp: opłata cukrowa

ok, dziękuję bardzo. Aneks zrobimy, tylko zastanawiam się czy powoływać się na tę ustawę czy też na zapis z umowy dot. zmiany ceny w sytuacji zmian cen w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Proszę o radę, dziękuje z góry

6

Odp: opłata cukrowa

olimpia1981 napisał/a:

ok, dziękuję bardzo. Aneks zrobimy, tylko zastanawiam się czy powoływać się na tę ustawę czy też na zapis z umowy dot. zmiany ceny w sytuacji zmian cen w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Proszę o radę, dziękuje z góry

Skoro umowę zawarliście w styczniu to jak zakładam oferta została złożona w grudniu bądź listopadzie. Profesjonalny wykonawca na pewno wiedział o "opłacie cukrowej". Ja bym odmówił podpisania aneksu, wg mnie jest to próba zwiększenia zysku przez Wykonawcę.

Podobnie postępuję jak mi Wykonawcy w styczniu wnioskują o zmianę umowy z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę jak oferty składali w grudniu a to że będzie zmiana wynagrodzenia wiadome było od 15.09.2020 r. jak ukazało się rozporządzenie.