memphis napisał/a:

Tylko że wykonawca złożył dokumenty i próbkę, które są niespójne. Moim zdaniem trzeba wyjaśnić dlaczego tak jest i dopiero wtedy określić, czy i w jakim zakresie wystosować wezwanie o uzupełnienie tych dokumentów/próbek.
Istotne jest także to, czy w zasadniczej ofercie wykonawca wskazał, co oferuje.


Tak, w ofercie wykonawca uzupełnił co oferuje, później na wezwanie z art. 26 ust. 1 przedłożył opisy, katalogi (z których wynika, iż narzędzia są zgodne z siwz ) no i próbki tych narzędzi (co są niezgodne z opisem m.in. jeśli chodzi o ich wymiary). Według mojej opinii producent robił te próbki narzędzi na zamówienie pod wykonawcę i nie przyłożył się do pracy, więc co dalej? wyjaśnienie? dlaczego tak zrobił? dlaczego mają wymiary nie takie jakie były wymagane? sama nie wiem .... z kolei gdy wezwę do przedłożenia nowych próbek to czy to będzie zgodne z ustawą pzp?  pomocy !!!

memphis napisał/a:

Przed odrzuceniem trzeba wyeliminować wszystkie wątpliwości, aby wykonawca nie miał pola do odwołań. Tutaj akurat są istotne rozbieżności, więc trzeba dopytać.

czyli dopytuję ale nie wzywam o nową próbkę, tak?

no ale ja przeciez widzę że te narzędzia są krótsze niż wymagałam. W karcie jest dobry wymiar. Może przesłać mi nowe narzędzie?

Proszę pomożcie:-) dziękuję bardzo.

to w sumie o co mam wezwać wykonawcę ?

cbud napisał/a:

26.3 - wezwanie dlaczego narzędzia z próbek nie są zgodne z tymi z przesłanych kart. Niech wyjaśni. Jeśli nie wyjasni to odrzucisz jako nie spełniającą.


Czyli wezwać o wyjaśnienie, dlaczego przesłane narzędzie jest długości 200 mm a nie 225 mm?  tak? czyli w wezwaniu nie prosić o nowe próbki? nie chciałabym wzywać o przedstawienie nowych próbek, ponieważ boje się że wykonawca tym razem się przyłoży i doszlifuje, doprecyzuje narzędzia na tym etapie, a później w trakcie realizacji dostarczy złej jakości narzędzia.

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów "unijnych" Zamawiający zastosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp. Złożono dwie oferty, przez wykonawcę A i B. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wezwał wykonawcę A (najwyżej ocenioną) do przedłożenia dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 w tym również do dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, czyli m.in. opisów, certyfikatów oraz próbek narzędzi chirurgicznych. Wykonawca A w odpowiedzi na wezwanie przesłał dokumenty oraz narzędzia wymagane przez Zamawiającego. Narzędzia te nie odpowiadają wymaganiom w siwz bowiem: 1. niektóre narzędzia po dokładnym zmierzeniu są krótsze, dłuższe niż postawione przez Zamawiającego wymagania ( w katalogu przesłanym przez Wykonawcę długość natomiast się zgadza z tym co wymagał Zamawiający) 2. jakość wykonania tych narzędzi również jest niezadowalająca, widoczne są nieudolne szlify które spowodowały liczne zarysowania na powierzchni narzędzia ; 3. w opakowaniach oznaczonych przez Wykonawcę jako narzędzie X znajduje się narzędzie Y (czyli całkiem inne). Ponadto Wykonawca nie przedłożył wymaganego jednego narzędzia . Co w takiej sytuacji? Jak Zamawiający ma postąpić? Czy wzywając Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 może żądać przedłożenia nowych narzędzi zgodnych w wymaganiami? Czy może w takiej sytuacji, jeżeli Zamawiający na etapie badania próbek stwierdza, że przedmiot zamówienia nie odpowiada treści siwz może nie zastosować art. 26 ust. 3 i od razu odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2?. Ewentualnie, co ma zawierać wezwanie z art. 26 ust. 3?

Dziękuję bardzo

Witam
W postępowaniu przetargowym powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wpłacił wadium w większej kwocie niż wymagana ( Zamawiający przed terminem składania ofert zmienił SIWZ w w tym zakresie, tzn. zmniejszył wysokość wadium - a ten wykonawca tego nie zauważył) Teraz Wykonawca się dopytuje czy tak może być? otwarcie ofert jest w piątek .

10

(1 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Witam
Zamawiający w postępowaniu powyżej progów unijnych odrzucił ofertę. Zawiadomienie o odrzuceniu (skan ) przesłał wykonawcom drogą elektroniczną tj. emailem. 
Czy 10 dniowy termin na wniesienie odwołania liczony jest :
a) od dnia przesłania emaila z zawiadomieniem o odrzuceniu ( email wysłany 24.06.2019)
b) czy od dnia w którym to wykonawca poprzez przesłanie emaila do zamawiającego potwierdził fakt otrzymania wiadomości email (wykonawca potwierdził dn. 25.06.2019 )
Bardzo proszę o opinię w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

Witam
W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych Zamawiający dokonał odrzucenia oferty. Zawiadomienie o odrzuceniu (skan) został przesłany Wykonawcom drogą elektroniczną tj. emailem.  Czy 10 dniowy termin liczę od dnia wysłania emaila czy od dnia kiedy wykonawca przesłał mi zwrotną wiadomością emailową, że otrzymał moją wiadomość ?
Bardzo proszę o opinię w tym zakresie. Z góry dziękuję

janek159 napisał/a:

teraz widzę że napisałem coś co może być kompletnie niezrozumiałe dla odbiorcy, i chyba to się stało ...

podsumowując, ujawniaj prezentację zarówno przed wyborem jak też po, chyba że jest to zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.


OK, dziękuję. Wykonawcy zastrzegli próbkę i hasła do próbki które pozostawili u Zamawiającego jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie nie wspominali, że nagranie jest tajemnicą ...

janek159 napisał/a:

Bardziej powinnaś się starać o wyroki argumentując brak ujawniania prezentacji, a nie przeciwnie, tj. działając na rzecz jawności postępowania.


dziękuję, ale przed wyborem oferty mogę udostępnić ?

Darek W. napisał/a:

Można udostępnić na wniosek wykonawcy. Jest to element oferty. Możesz udostępnić nagranie wykonawcy, który przeprowadził demonstrację również.


Czyli mogę udostępnić wykonawcy A nagranie z demonstracji wykonawcy B przed wyborem oferty, , tak? oczywiście na wniosek wykonawcy A. Pytam, bo wolę się upewnić :-) aha... a czy posiadasz może jakieś opinie, orzeczenia w podobnej sprawie? z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc.

Witam, czy ktoś mi pomoże?

Witam
Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu. Zamawiający wymagał aby Wykonawcy przeprowadzili  demonstrację próbki systemu. Demonstracja była nagrywana przez Zamawiającego. Czy Zamawiający, może udostępnić nagranie i protokół pisemny z przeprowadzonej demonstracji innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu na ich wniosek. Czy takie nagranie stanowi załącznik do protokołu i wtedy zgodnie z art. 96 ust. 3 powinnam udostępnić dopiero po wyborze oferty czy też nie stanowi to załącznika a jest jakoby treścią oferty i udostępniam w każdej chwili.
Ponadto, czy mogę udostępnić nagranie wykonawcy, który przeprowadził demonstrację?

witam, a jak wzywam do złożenia przetłumaczonych na język polski dokumentów tj. certyfikatów sprzętu, ISO itp. , oświadczeń to jak one mają być złożone?

18

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co w sytuacji, gdy zamawiający zmienił formularz oferty w zakresie kryteriów oceny ofert, tzn. wykonawca miał odpowiednio wpisać ile proponuje miesięcy na poszczególne sprzęty i tak brzmiał zapis w starym formularzu jak i w nowym. Jedynie w nowym formularzu zamawiający usunął niektóre zapisy w kryteriach czyli wykonawca zaoferował gwarancję w szerszym zakresie aniżeli była wymagana. Co w takiej sytuacji?

Jeszcze jeden problem...
Wykonawcy w ofercie wskazali 0% stawki podatku VAT dla zestawów komputerowych , jednakże jeden z nich wydzielił poprzez dopisanie pozycji w formularzu cenowym, że oprogramowanie aplikacyjne jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%. Jak czytam różne opinie to faktycznie tak jest, że dla  szkół zestawy komputerowe są ze stawką VAT 0% wraz z oprogramowaniami systemowymi ale jeśli chodzi o oprogramowanie antywirusowe i biurowe to wówczas obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 23%. Co w takiej sytuacji?

W siwz nie wskazano poprawnej stawki tylko taki zapis informujący , "Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej. W związku z tym - przy zachowaniu odpowiednich warunków  przy obliczeniu ceny będzie miał zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług".
Odrzucić od razu na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6?jarosław napisał/a:

Formularz cenowy przewidujący stawki 0% dla poszczególnych rodzajów (komp. drukarki monitory, tablice interaktywne, komp. 3in1) Pozostałe elementy 23% w tym oprogramowanie do sprzętu za 0%. Z drukarkami jest ten problem że drukarki wielofunkcyjne nie sa drukarkami i objęte są stawką 23%. Laptopy 23%.

Co do sytuacji. Dla mnie cena to netto + vat i cenę należy tak porównać. Kiedyś w podobnej sytuacji uznałem że Vat 23% nie jest błędem bo to podstawowa stawka i przyjąłem wszystkie ceny. Ale z ekonomicznego pkt widzenia po co płacić podatek za coś za co płacić nie trzeba.
W przypadku uznania ceny z 23% vat która jest najniższa pomimo doliczenia vat-u można uruchomić procedurę badania RNC.
Temat nie jest oczywisty bo praktycznie każdy odmienny pogląd można uznać za prawidłowy. Różne Vat-y brak porównywalności ofert. Z drugiej strony błąd w stawce vat to np 7,22% albo 0% na sprzęt któremu stawka taka się nie należy a nie 23% bo j/w to stawka podstawowa.
Tak się jeszcze zastanawiam nad możliwością poprawy stawki 23 na 0% skoro w SIWZ wskazano poprawną stawkę. Jest możliwe poprawienie stawki vat jeżeli zamawiający wskazał w SIWZ jaka stawka jest właściwa.

Witam
W przetargu jako jedno z kryterium oceny ofert Zamawiający zastosował kryterium : termin dostawy od dnia podpisania umowy. Wykonawca w formularzu ofertowym winien wpisać oferowany termin dostawy w dniach, tj. np. 7,14,21,28 dni. Wykonawca X wpisać wprost datę xx.xx.xxxxr.   Co w takiej sytuacji?

Witam
Postępowanie przeprowadzone przez jst dla jednej ze swoich placówek oświatowych. w siwz był zapis o treści: 
"Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej. W związku z tym - przy zachowaniu odpowiednich warunków ? przy obliczeniu ceny będzie miał zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług".
Formularz oferty był tak skonstruowany, że wykonawca mógł wpisać dla poszczególnego asortymentu inną stawkę VAT.
I tak... złożono trzy oferty:
1. wykonawcy, który wpisał wartość netto i wyliczoną od niej 23% wartość podatku VAT dla komputerów i drukarek
2. wykonawcy, który wpisał wartość netto i wyliczoną od niej 23% wartość podatku VAT tylko drukarek, komputery jako 0%
2. wykonawcy, który wpisał wartość netto równą wartości brutto, bo zastosował i dla komputerów i dla drukarek stawkę podatku w wysokości 0%.

Co w takiej sytuacji?
1)  czy w celu porównania ofert zamawiający powinien wszędzie zastosować stawkę VAT 23%?
2) czy wzywać wszystkich wykonawców do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy pzp?

ok, dziękuję bardzo

Witam
Mam taki zapis w SIWZ:

"Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się  skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Wykonawca chce aby dopuścić .pdf.
Można ?

hej, nie było otwarcia bo znów musiałam przesunąć termin. Ale napisałam do miniportalu i dostałam informację, aby jeszcze raz opublikować nowy formularz postępowania i umieścic na swojej stronie internetowej nowy klucz publiczny i Id postępowania. Jeżeli do wcześniejszego formularza postępowania wpłynęły oferty to pobrać klucz prywatny i zakończyć ten formularz. W moim przypadku nie wpłynęły do tamtego formularza oferty i zakończyłam postępowanie.