Temat: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

Zgodnie z Art. 274 ust. 1 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.
Wezwałem najwyżej ocenionego i wybrałem. Ale on nie podpisał umowy.
Rozumiem, że przed wyborem kolejnego w rankingu muszę wezwać Go do złożenia podmiotowych środków dowodowych?

2

Odp: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

Dokonujesz ponownego badania i oceny, a na koniec wzywasz o dokumenty podmiotowe.

3

Odp: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

Ale czy obliczam na nowo punkty bez oferty wykonawcy ktory odmówił podpisania umowy? Czy biorę wprost kolejnego w rankingu i wzywam do złożenia dokumentów podmiotowych?

4

Odp: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

Tworzysz nowy ranking ofert wyłącznie z pozostałych ofert.

5

Odp: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

A z czego to wynika?  no bo przecież oferty wykonawcy, który odmówił podpisania umowy nie odrzucammemphis napisał/a:

Tworzysz nowy ranking ofert wyłącznie z pozostałych ofert.

6

Odp: Wezwanie do złozenia dokumentów podmiotowych

Art. 263