Witam, jakie grożą mi konsekwencje oszacowania wartości usługi dawniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania jeśli nie miało to wpływu na wybór trybu? Dodam, że oszacowanie wyniosło 200 tys. zł więc procedury pzp były w pełnym zakresie, a do progów unijnych bardzo daleko i nie ma mocnych żeby je przekroczyć nawet gdybym nawet szacowała we właściwym terminie.

Czy będąc podmiotem z art. 3 ust.1 pkt.3 mam obowiązek prowadzenia jakiegoś rejestru zamówień publicznych? Wiem że j.s.t. takowe prowadzą ale nie wiem z czego to wynika, jak taki rejestr wygląda i czy ja muszę go prowadzić? Będę wdzięczna ja podpowiedź jak to wygląda z tym rejestrem i gdzie szukać konkretnych informacji.

403

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

wszystko to baaardzo skomplikowane

404

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czyli wynikałoby z tego, że kryteria muszą być tak szczegółowo sformułowane by można było ocenić na zasadzie spełnia -  1 pkt/nie spełnia - 0 pkt. ? Samo napisanie że oceniana będzie funkcjonalność nic tu nie daje bo przystępujący do konkursu nie będzie wiedział co przez to rozumiemy. Ale jak wpiszemy od razu jakie szczególne funkcje mają być spełnione to przecież każdy je uwzględni i każdy dostanie max punktów to jaki sens robić konkurs. Cegoś tu nie rozumiem.

405

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

karolk, a z jakiego przepisu wynika, że w konkursie trzeba zastosować obiektywny sposób oceny spełnienia kryteriów? Nie ma tu takiego przepisu jak art. 48 ust. 2 pkt.6, który wogóle kazałby w regulaminie konkursu  opisywać sposób oceny a tym bardziej być obiektywnym w ocenie. Może są jakieś orzeczenia na ten temat, bo pewien prawnik powiedział mi że na tym właśnie polega konkurs, że ocena jest subiektywna - coś uznaję np. za bardziej funkcjonalne a coś za mniej i oceniam sobie wedle uznania w skali załóżmy od 1 do 10, ewentualnie uzasadniam ten pogląd.

406

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

a czy taki subiektywny sposób oceny można zastosować w konkursie? Przepisy dot. regulaminu konkursowego nic nie mówią o "sposobie oceny prac konkursowych" a tylko o kryteriach i ich znaczeniu. Czy konkurs ma w tym względzie jakieś kruczki?

407

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dzięki

408

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jednym słowem przechlapane. Co z tego że kryteria oceny dopuszczalne skoro nie można dokonać obiektywnej oceny w tych kryteriach.

A co grozi jak kontrola to wyłapie i stwierdzi naruszenie ustawy?

409

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

każde szkolenie to inne zagadnienia czyli 12 różnych części?

410

(4 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jeszcze jedno pytanie o szkolenia i przetarg nieograniczony. Projekt zakłada przeprowadzenie 12 różnych dwudniowych szkoleń na tematy związane ze sprzedażą (każde szkolenie to inny temat) i skierowanych do pracowników działów handlowych. Czy podzielić to na części, czyli każde szkolenie to jedna część czy nie dzielić tylko napisać, że przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie tych 12 różnych szkoleń? Czy ktoś nie zarzuci ograniczenia konkurencyjności bo chciałby np. przeprowadzić szkolenie o negocjacjach, a o telemarketingu lub merchandisingu już nie. Jak to zwykle u mnie bywa sprawa jest pilna:)

411

(11 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Witam, co myślicie o takim sposobie oceny ofert w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia w kryterium jakość (poza ceną i kwalifikacjami):

a) zgodność zaproponowanych celów szczegółowych  z celami ogólnymi szkolenia - 10%   
b) adekwatność zaproponowanych metod z celami szczegółowymi - 10%   
c) program szkolenia  -10%               

Opis oceny: ocena uznaniowa zamawiającego  od 0-   do 10pkt. (albo: zamawiający dokona oceny w oparciu o dostarczone materiały w skali od 1 do 10 pkt.)

Wiem doskonale, że jest to subiektywny sposób oceny, ale widziałam, że takie zapisy pojawiają się w siwzach np. uczelni wyższych jak i w regulaminach konkursów. Może po prostu zaryzykować, że nikt nie wniesie odwołania w ciągu tych 5 dni od ogłoszenia?Co o tym myślicie? Bo jak można wybrać szkoleniowca tylko w oparciu o cenę i doświadczenie. Referencje też o niczym nie świadczą. Może macie pomysł jak nie kupić kota w worku?

412

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dziękuję za szybką odpowiedź. Czasem człowiek czyta dziesięć razy, a za jedenastym  dostaje zaćmienia i tego nie widzi smile

Witam, czy w trybie negocjacji z ogłoszeniem można żądać oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 (jeśli tak to na jakiej podstawie) i dokonywać oceny spełnienia warunków udziału na zasadzie spełnie/niespełnia w oparciu o załączone oświadczenie? Bardzo proszę o pomoc.

Dziękuję za odpowiedź. Moje wątpliwości wynikają stąd że art. 33 mówi o zastosowaniu rozporządzenia gdy przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego, b) zaprojektowanie i wykonanie RB w rozumieniu Prawa budowlanego czyli tzw. projektuj i buduj. Ja natomiast chcę tylko zlecić projekt. Nie mam tak dużego doświadczenia więc nie wiem czy do usługi można/należy per analogia stosować rozporządzenie, a może wcale nie trzeba. Twoje stanowisko Hubal jest jasne. Może ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia, doświadczenia w tym względzie? Sprawa jest bardzo pilna.

Czy do szcowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest usługa wykonania projektu budowlanego stosuje się  metody obliczania planowanych kosztów prac projektowych z rozporządzenia min. infrast.  Jeżeli nie stosuje się rozporządzenia to jak można taką usługę wycenić?

416

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam, przygotowuję postępowanie na wykonanie projektu budowlanego w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
1.Czy mogę żądać, aby jako potwierdzenie należytego wykonania usługi wskazanej w wykazie usług Wykonaca załączył wykonane przez siebie prokjekty budowlane odpowiadające charakterem mojemu zamówieniu ?
2. Czy mogę przyznać punkty za dołączenie takiej dokumentacji ( im więcej projektów tym więcej punktów), bo muszę jakoś ocenić spełnienie warunków udziału przez poszczególnych wykonawców?
3. A może podłączyć to pod "dokumenty potwierdzające że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom"? ale nie wiem czy to miałoby sens bo przecież projekt który powstanie i tak będzie zupełnie inny.
Problem polega na tym, że kierownik chce żeby W. dołączyli takie projekty bo chce dokonać subiektywnej oceny na zasadzie "podoba się/nie podoba się" i przyznać im punkty. Nie będzie bowiem tracił czasu na rozmowy z architektem, którego projekty mu się nie podobają. Nie bardzo widzę możliwość takiej oceny bo warunki udziału powinny być chyba oceniane obiektywnie, np. ilość wykonanych projektów o podobnym charakterze. Co o tym myślicie? Jakie zaproponować warunki i jak je ocenić?

zwłaszcza jeśli chodzi o te prawa autorskie.

Dziękuję za odpowiedź.
Czy  ktoś jeszcze ma  jakieś przemyślenia lub doświadczenia?

trochę zamieszałam, nie chodzi o program funk-użyt. a o KONCEPCJĘ PROGRAMOWO-PRZESTRZENNĄ i sporządzany na jej podstawie projekt budowlany.

Żadnych pomysłów?

Witam,
czy można  potraktować jako odrębne zamówienia:
- sporządzenie projektu funkcjinalno-użytkowego (poniżej 14 tys. euro) i
- sporządzenie na jego podstawie projektu budowlanego (powyżej 14 tys. euro).
  Co w sytuacji, gdy wykonawca projektu funk-użyt nie przeniesie na zamawiającego praw autorskich skutkiem czego będzie on on jedynym wykonawcą mogącym zrealizować zamówienie na sporządzenie projektu budowlanego (art. 67 ust.1 pkt.1 b)?
  Program funk-użytk mogę zlecić komu chcę bo poniżej 14 tys. , ale jeśli nie zadbam o przekazanie praw autorskich to sama kreuję sytuację, w której mam jednego wykonawcę. Czy mogę wtedy zastosować wolną rękę? A może nie powinno się tego dzielić, ale  traktować oba projekty jako jedno zamówienie, ustalić tryb dla całości i ewentualnie realizować w dwóch etapach? Jakie tryby stosujecie w takich przypadkach?

Witam,
Będziemy realizować projekt w ramach działania 6.2 POKL w tzw. partnerstwie. Beneficjent-Lider oraz poszczególni Partnerzy będą wykonywać określone w umowie partnerskiej zadania. Mam wątpliwości czy traktować Lidera i Partnerów jako odrębnych Zamawiających czy będzie tylko jeden Zamawiający mianowicie Lider. Ma to kluczowe znaczenie z punktu szacowania wartości zamówień bo np. wartość danej usługi w skali projektu to 300 tys. zł, ale każdy z Partnerów będzie realizował usługę o wartości 30 tys. Jeśli patrzeć z punktu widzenia projektu to oczywiście Pzp, ale z punktu widzenia Partnera to już nie. 
Może są na forum osoby, które również realizują takie projekty "w partnerstwie"? Będę wdzięczna za wszelkie sugestie.

423

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

nawet jeśli zmianie (podwyższeniu ) ulega cena?

Czytałam, że zmiana umowy w trybie wolnej ręki jest dopuszczalna, ale co zrobić z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia? Może ktoś miał taki przypadek?