wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentu - oświadczenie z art. 24 ust 1 ustawy pzp dla podmiotu udostępniającego potencjał - sprzęt. Wykonawca uzupełnił powyższy dokument jednak zawiera on inną nazwę postepowania i błędnie wpisane art. ustawy. Zgadza się jedynie numer naszego postepowania. Rozumiem, że w takim przypadku powinnam wykluczyć w/w Wykonawcę z postepowania. Tylko jaką podać podstawę prawną? A może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie?