Jakie są sankcje za nie złożenie sprawozdania z zamówień?

Rzeczywiście masz rację .Doczytałam artykuł i komentarz Pzp.Przepraszam.

A z czego to wynika ,że nie może wykonać całego zakresu?
Moim zdaniem może wykonać cały zakres.

Zrobiłabym tak samo.

P.S Ale dokumenty  podmiotowe musi złożyć w formie elektronicznej , podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej.

Dziękuję za podpowiedź,będę tak praktykowała w stosunku do małych firm.
Pozdrawiam

Podłączam się pod temat
Wysłałam w  e-puap  do Wykonawcy  pismo o przedłożenie dokumentów podmiotowych wyznaczając odpowiedni termin do uzupełnienia.Wykonawca nie  potwierdził odbioru pisma i nie  odpowiada na telefon.
W związku z tym powinnam go ponownie wezwać z art 128 i wyznaczyć mu kolejne 5 dni do złożenia dokumentów ?
A jak nie uzupełni to  wtedy go odrzucić, ? 
A na nieszczęście jest  to tylko jedna oferta.

Dziękuję za szybką odpowiedź.Pozdrawiam

Pytanie z zakresy wysyłania pism do Wykonawcy ( procedura krajowa)
1) Jeżeli  jako Zamawiający korzystam tylko z platformy  na Mini portalu, czy muszę bezwzględnie korzystać z   tej Platformy na Mini Portalu i posługiwać się  dostępnymi tam  formularzami  do komunikacji  z Wykonawcą?
2) Czy mogę wysłać pisma do Wykonawcy tylko przez e- puap ?

9

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam
Szczególnie za par. 13 rozporządzenia.To rozwiązuje  moje wątpliwości.Że mogę na etapie  składania ofert  wymagać KRD/CEDIG

10

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję.
A jak Wy to praktykujecie w swoich zapisach?

11

(6 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Mam pytanie , czy w obowiązującej  ustawie Odpis  lub informację z KRS lub centralnej Ewidencji i Informacji (procedura krajowa)  mogę wymagać  do oferty  od wszystkich wykonawców już na etapie złożenia oferty ?
czy dopiero w momencie wezwania ale  od najwyższego w rankingu?

P.S Przeglądałam SWZ od różnych instytucji i muszę przyznać ,że się zakręciłam.Ponieważ wymagają ten dokument już do oferty czyli od wszystkich.   
Wydawało mi się ,że odpis  lub informację z KRS wymagam na wezwanie od najwyższego w rankingu ,pod warunkiem ,że nie wpisał tego w formularzu ofertowym z jakiej strony mogę korzystać.
Proszę  o pomoc .Środki są unijne .

12

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Dziękuję bardzo smile

13

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Ogłaszam przetarg na 2  zad. częściowe dot termomodernizacji 2 obiektów.Środki z U.E
1 obiekt kubatura  do 1000m3 a  drugi powyżej 2000m3. Nie było wymagane pozwolenie na budowę a nawet zgłoszenie.
Moje pytanie
1)  Czy mogę  w związku z tym  wymagać uprawnień budowlanych  do tych zadań ?

2)Czy w przypadku tych zadań wystarczą uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno budowlanej?
3) czy zgodnie z  prawem budowlanym wymagać  do kubatury powyżej 1000 m3 uprawnień  bez ograniczeń ?

Dziękuje za odpowiedź. Czyli formularz zostawić i nie zawracać  sobie nim głowy.

Podpinam się pod pytanie  czynność na umowę o pracę ???

Zamówienie unijne do 20 tys złotych  na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
Dopuściłam składanie ofert częściowych ze względu na 2 różne branże. 
Firma 1  osobowa złożyła  ofertę najkorzystniejszą  na 2  zadania.
Na jedno zadanie  wykonawca posiada uprawnienia a na 2 zadanie  wskazał   przysłowiowego Kowalskiego  jako  osobę posiadającą uprawnienia w branży  elektrycznej.

Natomiast w formularzu, mam zapis:
Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przyjmowane w celu ustalenia     obowiązku stosowania minimalnej stawki godzinowej. Niniejszy oświadczam, że
    █ zatrudniam pracowników*
    █ mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami*
    █ nie zatrudniam pracowników ani nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami*
    * niepotrzebne skreślić

Wykonawca pierwsze dwa skreślił  i zostawił ił nie zatrudniam pracowników ani nie mam zawartych umów ze zleceniobiorcami
Czy nie powinien  zatrudnić  inspektora nadzoru  i zakreślić w tym przypadku mam zawarte umowy ze zleceniobiorcami  lub zatrudniam pracowników ???
Co wy o tym sądzicie?

Też czytałam tę odpowiedź na UZP .
Z tego co zrozumiałam jeżeli zamówienie jest podzielone w ramach jednego postępowania to należy zamieścić w jednym wierszu tabeli, a jeżeli by były przeprowadzone odrębne postępowania to należy podać w odrębnym wierszu.

Miałam podobną sytuacje i  odrzuciłam ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy.
Dokument stanowiący treść oferty, jakim jest kosztorys, nie mieści się w katalogu z rozporządzenia, a tym samym Zamawiający nie ma prawa skorzystać z procedury określonej w art. 26 ust.3 ustawy Pzp.
Na dodatek rozliczenie zostało przyjęte w formie kosztorysowej.

Wg mnie wszystko powinno być wrzucone w jeden rejestr.

Dzięki Wam a szczególnie  dzięki użytkownikowi Jo udało mi się opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień.
Jedna tylko podpowiedź dla tych którzy maja problem z opublikowaniem np. planu na stronie.
Dalej pozostajemy na tej głównej stronie E - Zamówienia gdzie się zarejestrowaliśmy.
Patrz prawa strona u góry.
Pod naszymi danymi  do logowania znajduje się
. wnioskuj o  rolę podmiotu Wykonawcy
. zarządzaj użytkownikami    ( uwaga to klikamy)
. zmień dane
. zmień haslo
. wyloguj się

Stwierdzili , że w marcu br.  dołożą własne środki do budżetu.
Ale dziękuje za uwagę jak najbardziej słuszną smile
Pozdrawiam

Dziękuję za pomoc smile.
Widzę , że mój problem był już poruszany na forum  13.12.2016r. przez Patrycję 21.
Z waszych  udzielonych  tam opinii  jasno wynika, że plan  robię do budżetu na dany rok  a nie do WPF. 
Na stronie uzp jest  również informacja,że dot. roku budżetowego.
Olek pytałeś o środki są dof. z środków unijnych.
P.s
Wiesz Marcel ja niepotrzebnie skupiłam się na szacowaniu wartości zamówienia a nie na planowaniu postępowań.


Marcel podpowiedz mi tylko, czy dobrze myślę?
Jak bym  ogłosiła w tym roku przetarg tylko  na 1 część czyli 50.000zl , to muszę to zrobić w trybie przetargu ,bo patrzę na wartość całego projektu czyli 1 mln a nie tylko na te część ?

Pytanie do fachowców smile
Jeżeli w Wieloletnim Planie Finansowym (WPF)  wpisano np. budowę kanalizacji sanitarnej i łączne nakłady  wynoszą powyżej 1 mln zł, (okres realizacji 2021,2022), a w limicie zobowiązań na rok 2021r. wpisano tylko do budżetu  kwotę 50.000 zł  na roboty budowlane , a na 2022 wpisano pozostałą kwotę.
Czy w związku z tym  muszę to  zadanie wskazać do planu postępowania na 2021 na pełną  kwotę  tj.1mln i ?

Ja zawierałam umowę na nadzór w formie zapytania ocenę i przyjęłam jako wynagrodzenie brutto.
Zapisałam w zaproszeniu, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstają w związku z  pełnieniem nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Dziękuję

Czy oprócz zamieszczenia  ogłoszenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w TED ( art.95 ust.2) ,dajecie również informacje na swojej  stronie, czyli BIPIE , że została zawarta umowa  ?