1,651

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli na pieczątce widnieją imiona (2) i nazwiska (2) i złożone są parafy, to podpis nalezy uznać. Gdyby była tylko "firmowa"pieczątka bez nazwisk, wówczas powinny być pieczątki imienne (przy parafach) lub w przypadku braku pieczątek imiennych CZYTELNE PODPISY.

1,652

(18 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

No i co, że przystąpi ponownie do powtórzonego przetargu? Hę? Ma prawo, no nie?

1,653

(18 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Zmartwienie to byś miała, gdyby było wadium smile Straciła byś je niestety, a tak...masz farta smile

Jeżeli w tych budynkach w danym roku budżetowym nie będzie innych robót budowlanych, to zasuwasz każdy osobno do 6000 euro, ale jeżeli przewidujesz inne roboty w tych obiektach, to musisz połączyć wartość wykonania ociepleń z zaplanowanymi robotami w tych obiektach. Oczywiście każdy obiekt osobno.

1,655

(39 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Hmmm..... A czy radca prawny, który udziela opini prawnej w toczącym sie postępowaniu (po otwarciu ofert) też powinien podpisać ZP-11 ??

1,656

(21 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zmiany.....życie pokaże czy są dobre.
Arbitrzy...znam jednego osobiście. Uchowaj nas Boże od takich arbitrów!

Lepszy jest "Napoleoński", ale firmy "Mosso" - nie mylić z "Mosspol" - jest topodróbka... smile
A tak poważnie, obok nazwy musisz opisać również skład majonezu, no i oczywiście zapis "lub równoważne". Pozdrawiam

1,658

(45 odpowiedzi, napisanych Wadium)

"...Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy). Jak podkreśla się w orzecznictwie, z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis jest jasny i mówi o przelewie, a wiec operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek zamawiającego należy uznać za niedopuszczalną formę zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania..."

"Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych"
Urząd Zamówień Publicznych 2006

To tyle ode mnie smile