Jasne. Jest to usługa standardowa, powszechnie dostępna.

1,627

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Norka, no przeciez o tym mówię........:)

1,628

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak? A co zatem reguluje 2 miejsca po przecinku? Hę?

1,629

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ustawa o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386)

A proszę smile

1,631

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Piotrze, ale w polskim systemie monetarnym nie ma "100 lub 1000 groszy". Prawo (przy płatnościach) dopuszcza 2 miejsca po przecinku.

Nowe postępowanie jest odrębnym postepowaniem. Możesz w nim zmieniać wyszystko - terminy, warunki, płatności, itp. ......... Skoro nowe..........to.....nowe smile

1,633

(26 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

"Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrów" (wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2006 r. ) str. 173.
Znajdziesz to na www.uzp.gov.pl ("Publikacje")

A unieważniłaś tamto postępowanie? Jeżeli tak, to w nowym możesz wszystko zmienić. To będzie NOWE postępowanie.

1,635

(0 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy ktoś wie cos nt. szkolenia w zakresie pozyskiwania srodków z UE? Co, gdzie, kiedy....? Interesuje mnie szkolenie w Warszawie lub okolicach...

1,636

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Zgadazam się Piotrze z Tobą

Oczywiście, że podpisać. Ważne jest oszacowanie wartości przed wszczęciem postepowania - czyli w Twoim przypadku powyzej 6000

1,638

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Sorki, nieruchomości mieszkalne jednak.... Znalazłem kod 70.33.10.00-0 (usługi nieruchomości mieszkalnych). Strasznie to zawiłe Martusiu smile

1,639

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jeżeli już, to 70.33.20.00-7 smile

1,640

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Opisz tę niezgodność

1,641

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Ja bym dał CPV 70000000-1......Zbyt ogólny, ale chyba najbardziej pasujący. Jeżeli się mylę....proszę o wybaczenie smile

1,642

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Nowa umowa jak najbardziej.

1,643

(9 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Ja stosuję taki zapis: "Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6".
Jeżeli występują przewidziane roboty uzupełniające, robię wówczas "WR" na podstawie powyższego art.

1,644

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Nie ma

1,645

(11 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Poczta elektroniczna....hmmmm..... Dopóki odbiorca nie odpisze, że otrzymał maila lub jeżeli nie "kliknie" opcji potwierdzającej otrzymanie maila od Ciebie (wówczas dostajesz automatycznie zwrotnego maila z treścią, że "Twoja wiadomość została wyświetlona na komputzerze odbiorcy w dniu...o godz. ..." czy coś w tym rodzaju...) - nie masz dowodu, że maila otrzymał. Masz tylko potwierdzenie, że maila wysłałeś. Tak samo jak wysłanie dokumentu faxem. Moim zdaniem, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia otrzymania dokumentu przez odbiorcę - żadna forma nie jest 100% pewna.

1,646

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

...a ustawa mówi, że od dnia ogłoszenia, a nie publikacji... smile

1,647

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

hmmmm....... Ale przytoczone przeze mnie zapisy z "komentarza" dotyczą .... przetargu ograniczonego. Serio, serio smile (str. 217-218)

1,648

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Norko, "dzień ukazania się" nie może być wczesniejszy od dnia przekazania ogłoszenia Prezesowi UZP, czyli np. jeżeli dzisiaj przekazuję ogłoszenie Prezesowi UZP, to najwczesniej dzisiaj powinienem zamieścić ogłoszenie na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie, czyli od dnia ogłoszenia (siedziba, internet) powinien biec termin 15 dniowy na składanie wniosków...tak to własnie zrozumiałem z "komentarza"... No, chyba, że jestem w błędzie...

1,649

(10 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

"...Dniem ukazania się ogłoszenia jest w tym przypadku dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej (zgodnie z art. 40 ust. 1), przy czym zamieszczenie to nie może nastapić przed dniem przekazania ogłoszenia do publikacji Prezesowi UZP (art. 40 ust. 6 pkt. 1)..."

"Prawo Zamówień Publicznych - Komentarz" - Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006

1,650

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim skromnym zdaniem, jeżeli wykonawca przy wymaganych parametrach wskazał producenta (np. "PILOT") - należy uznać, że oferuje przedmiot zgodny z parametrami wymaganymi. Można zatem tylko sprawdzić czy "PILOT" faktycznie produkuje takie markery jakie opisaliśmy w siwz. jeżeli chodzi zaś o papier - sytuacja ma się tak samo jak przy markerach.