1

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Oczywiście.

Lidera konsorcjum.

3

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Odstąpiłbym o badania RNC ze względu na okoliczności oczywiste.

1. Tego nigdy nie piszę. Po pierwsze nie przywołałaś norm, po drugie inaczej nie byłyby opuszczone do obrotu więc każdy sprzęt to spełnia.
2. O materiałach nigdy nie pisałem, zapis o autoryzowanym kanale sprzedaży producenta jest wg mnie naruszeniem ustawy.

5

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Potencjalne naruszenie, ale i tak tego już nie naprawicie.
Opublikował bym kwotę przeznaczoną i unieważnił postępowanie.

6

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

memphis napisał/a:

Jak dla mnie z tego wynika, że termin upływa w poniedziałek. 4 dni przed upływem TSO (11.08) to sobota (7.08), zgodnie z art. 115 KC przesuwa się na pierwszy dzień roboczy - poniedziałek.
https://szukio.pl/terminy/pzp-2019/nowe-pytania?last_day=2021-08-11&offset=4

Fajny kalkulator smile Nie znałem.

Po ponownym przeliczeniu stwierdzam, że się pomyliłem. Dziękuję za zwrócenie uwagi i merytoryczną dyskusję.

7

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

memphis napisał/a:

Ostatni dzień na zadawanie pytań to poniedziałek. W poniedziałek mija też termin odpowiedzi na pytania zadane w terminie.

Na pewno? Wg mnie pytania do piątku 06.08 można zadawać (na które trzeba udzielić odpowiedzi).
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpr … 2021-02-04

8

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Tak krok po kroku to się dokładnie nie da bo są różne scenariusze. Załóżmy, że nie uznajesz odwołania i nikt inny nie przystępuje do odwołania.

1. Najważniejsze to przekazanie odwołania innym Wykonawcom/zamieszczenie odwołania na stronie prowadzonego postępowania z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego - masz na to 2 dni od otrzymania odwołania.
2. Czekasz na pismo nr 1 z KIO - chcą tylko ogólnych danych o postępowaniu i dają 3 dni na odpowiedź.
3. Czekasz na pismo nr 2 z KIO - przekazanie całej dokumentacji potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4. Przed rozprawą przedstawiasz KIO swoje stanowisko.
5. Rozprawa i wyrok.

Jest kilka możliwości w zależności od tego jaka jest sytuacja.
1) można aneksować obowiązującą umowę na podstawie art. 144 ust. 1. (chyba najlepiej pkt 6 - zmiana wartości umowy o 10% - może wystarczy)
2) zakładam, że w tym roku w planie macie identyczne postępowanie, można je przyspieszyć i zacząć wcześniej realizować w zakresie, w którym poprzednia umowa się wyczerpała.
3) jak da radę to można udzielić zamówienia na podstawie art. 30 ust. 4 (dawne 6a)

10

(6 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

olimpia1981 napisał/a:

a jaki jest mniej więcej termin publikacji w DzUUE od dnia wysłania?

Urząd na publikację ma 5 dni. Jeżeli 5 dzień przypada w dzień wolny od pracy (dla pracowników UE) to publikacja następuje 4 dnia itd.
W praktyce:
Jak prześlesz ogłoszenie do publikacji w poniedziałek to opublikuje się w piątek, kolejne pary to:
wtorek - piątek
środa - poniedziałek
czwartek - wtorek
piątek - środa


Obecnie trwają konsultację czy nie skrócić terminu publikacji chyba do 3 dni.

Również nie widzę potrzeby wyjaśnień.

12

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tak.

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli pozostała treść pełnomocnictwa nie budzi zastrzeżeń to bym nic nie robił - pełnomocnictwo nie musi mieć wskazanej podstawy prawnej.

14

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

A ja podaje wszystkie kryteria oceny ofert.

15

(2 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Platforma + raz na jakiś czas pobieram archiwum z platformy i wrzucam do programu z elektronicznym obiegiem dokumentacji.

16

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie.

Spółka cywilna jest wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

Elcia napisał/a:

Podepnę się bo mam podobną zagwozdkę smile Oszacowałam postępowanie na 128 670,00 zł i teraz jeśli nie wpłynie mi oferta poniżej 130 000,00 zł to unieważniam?

Niekoniecznie, jeżeli szacowanie było dokonane z należytą starannością ja bym procedował.

Elcia napisał/a:

Postępowanie jest na materiały budowlane a z nimi może być różnie. A z drugiej strony czy jeśli oszacowałam poniżej 130 tys to czy mogę mimo to dla bezpieczeństwa i oszczędzenia czasu zrobić tryb podstawowy?


Możesz.

19

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

marekw2 napisał/a:

Na moje oko referencje o takiej treści świadczą o tym, że współpraca na linii zamawiający- wykonawca nie zakończyła się obopólnym zadowoleniem (sam wystawiałem w podobnych przypadkach "referencje" podobne do tego co zacytowałeś w pierwszym poście).

A czemu takie referencje wystawiałeś zamiast napisać prawdę, całą prawdę i tylko prawdę smile

20

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych prac (wyrok KIO z 16 lipca 2019 r.; sygn. akt KIO 1274/19).

Potwierdzenie przez odbiorcę, że używa danego rozwiązania wprowadzonego przez wykonawcę w ramach zrealizowanego zamówienia stanowi dowód wykonania tego zamówienia. Fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń, pozwala uznać, iż zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego, a tym samym należycie.

21

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja bym uznał. Jak coś by było nie tak powinno się to znaleźć w referencjach. Myślę, że każdy rozsądny wystawiający referencje nie wystawiłby takich referencji jakby zadanie nie było zrealizowane należycie.

22

(2 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Dla osób, które kontrasygnują umowę, nie żądam oświadczeń.

23

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Gdybyście tylko posiadali jakiś program, który działa na macOS.... smile

Jak Marekw2. Zakup kostki nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania ustawy dla roboty budowlanej.

Czy możesz doprecyzować, żebym dobrze zrozumiał?
Chcecie kupić kostkę a w przyszłym roku zlecić budowę chodnika i zapewnić do niej materiał w postaci tejże kostki? A co z pozostałymi materiałami budowlanymi - krawężniki, piasek, podsypka?