Jak to nie ma możliwości. Postawiliście niemożliwy do spełnienia warunek. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą

Spokojnie sobie poradzi, jeśli nawet sprzedawca minikoparek  nie ma w magazynie osuszacza to go zamówi u innego dostawcy. Dlaczego wyłączasz rusztowania ? Wbrew logice to też wydaje się być maszyną. Nie wiem czy masz styczność z kosztorysowaniem ale KNR- y pracę rusztowań rozliczają dziale sprzęt w motogodzinach na m2.

3

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Taka adnotacja nie ma żadnej mocy prawnej a kontrolujący mogą potem wymagać jej uzasadnienia.

4

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W opisanej przez Ciebie sytuacji nie ma zamówienia podzielonego na części tylko dwa odrębne zamówienia. Zastanów się jednak jak uzasadnisz w protokołach postępowania (2) brak podziału zamówienia na części.

Nie wiem co to jest ten reaktor do powłok, ale cała reszta wygląda mi na maszyny budowlane czyli tożsamość przedmiotowa i powinno być ogłoszone w jednym postępowaniu z podziałem na części

janek 159, ja o tym wiem tylko już mi obrzydło odpowiadać któryś raz z rzędu na to samo pytanie. Kontrolujący sprawdza kilka postępowań i do każdego zadaje to samo pytanie.

Ja jestem Zamawiającym i nie posiadam podpisu elektronicznego. Kontrolujący pyta o dokumenty podpisane przez Wykonawców. Nie podaje żadnej podstawy prawnej ja i kilka innych osób które otrzymują to pytanie odpowiadamy mu za każdym razem, że nie znamy podstawy prawnej zobowiązującej wykonawców do oznaczanie dokumentów znacznikiem czasu ani upoważniającej zamawiającego do żądania czegoś takiego. Kontrola jest w trakcie poczekamy na protokół i zalecenia.

Pytanie od kontrolującego elektronizację zamówień. Dlaczego dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferta,jedz, oświadczenia i zaświadczenia nie są oznaczone znacznikiem czasu ? Próbuję odpowiedzieć na to od kilku dni uzasadniając, że PZP tego nie wymaga ale pytanie ciągle powraca. Znacie może jakąś odpowiedź na to pytanie, która zakończy temat.

9

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

janek159 napisał/a:

Czy ktoś zastosował utajnienie części SIWZ np. w przypadku gdy w przetargu na rb cześć dokumentacji projektowej dot. pomieszczeń kancelarii tajnej, gdzie z odrębnych przepisów wynika że dostęp tu jest ograniczony dla osób mających określone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. ?

Czy możesz wskazać te odrębne przepisy ograniczające dostęp do projektu robót budowlanych na wykonanie kancelarii tajnej dla osób mających określone poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych? Czy ten projekt oznakowany jest jako poufny, tajny....

Grupa kapitałowa nie wymaga szyfrowania. Poproś o przesłanie niezaszyfrowanego pliku.

11

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy w SIWZ był warunek, że wskazany w wykazie osób projektant ma realizować zamówienie, czy tylko że wykonawca ma dysponować projektantem.
To są dwie różne rzeczy -osoby, którym wykonawca powierzy realizację zamówienia a osoby którymi wykonawca dysponuje w celu spełniania warunków.

Ja poszedłbym nawet dalej i rozdzielił to na 2 postępowania ( nie części ale postępowania).
1. Robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji zasilających
2. Dostawa, montaż i uruchomienie UPS wraz z serwisem.

13

(14 odpowiedzi, napisanych Inne)

VIK1973 napisz wyraźnie co zostało zmienione. Z Twoich dotychczasowych postów rozumiem, że same kryteria nie uległy zmianie. Zmieniono jedynie opis sposobu oceniania pewnych elementów mających wpływ na liczenie punktów wewnątrz kryteriów. Nie widzę tu zmiany ogłoszenia, co do zmiany siwz bez poznania szczegółowych zapisów nie sposób się wypowiedzieć.

14

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jakieś jaja. Przecież to jest wybór zaprzyjaźnionego pana Kazia, który znał przedmiot zamówienia i wysokość środków finansowych zamawiającego.

cbud napisał/a:

Myślę, że nowa ustawa będzie miała choć trochę mniej bubli.

Na to bym nie liczył. Dzisiejszy sposób powstawania i procedowania aktów prawnych (nocą i w pośpiechu) nie daje  szans na to, ze powstanie coś porządnego

Jeżeli tak jak piszesz jest to jeden plik czyli jeden dokument elektroniczny składający się z kilku stron, podpisany jednym podpisem elektronicznym to wg. mnie jest dobrze.

17

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marta, piszesz, że masz jedną z ofert noszącą znamiona rażąco niskiej ceny. Jednocześnie twierdzisz, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozumiem, że cena tej oferty jest o ponad 30 % niższa niż cena drugiej oferty a jednocześnie jest wyższa od kwoty jaką dysponuje zamawiający. To mi wygląda raczej na błędne oszacowanie wartości zamówienia niż RNC.

Jeżeli o mnie chodzi stanowisko PZP jest logiczne. Jeżeli Ustawa PZP wskazuje, że podstawową formą składania ofert jest forma pisemna to jakim prawem my skromni zamawiający mamy to zmieniać i nie dopuszczać możliwości złożenia oferty w formie pisemnej. Jest pewne mądre, pasujące do tej sytuacji powiedzenie "Nadgorliwość gorsza od faszyzmu". Nie bardzo rozumiem w jakim celu utrudniać sobie i innym życie żądając składania ofert w formie elektronicznej w sytuacji gdy nikt tego od nas nie wymaga.

Jeżeli wszystkie podpisy można zweryfikować poprawnie to bym uznał. Założył bym w tej sytuacji, że podpis wykonawcy jest poświadczeniem przyjęcia warunków gwarancji bankowej przez tegoż wykonawcę.

20

(9 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Prędzej poniesiesz konsekwencje za zatrzymanie wadium niż jego zwrot. Przeczytaj to https://www.wprzetargach.pl/kategorie/ … -wykonawcy Zatrzymanie wadium to ostateczność w sytuacji gdy potrafisz udowodnić, że wykonawca nie przesyłając dokumentów próbował wpłynąć na wynik postępowania np poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy z droższą ofertą.

21

(9 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

jo, gdyby w Twoim przypadku chodziło wyłącznie o to pełnomocnictwo to można by jeszcze polemizować, ale masz jeszcze RNC a w tym przypadku odrzucenie oferty jest bezsprzeczne i żądanie uzupełnienia pełnomocnictwa przed wyjaśnieniem RNC było przedwczesne (patrz art.26.3 PZP od słów chyba że........)

22

(9 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Nie
Nie

23

(16 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Marcel, dlaczego tak rygorystycznie "Nie". Ja wielokrotnie przeprowadzałem takie postępowania i nikt tego nie zakwestionował

24

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeśli dopiero jutro jest otwarcie to skąd wiesz, że w jednej z pozycji kosztorysu ofertowego jest jakiś brak? Przekonasz się o tym dopiero po  sprawdzeniu kosztorysu który złoży Ci wykonawca.

Pamiętajcie, że opinia (UZP też) niczego nie przesądza i nie jest źródłem prawa. Takie podejście do sprawy jak proponuje teraz UZP czyli wydanie opinii może się kiedyś na kimś zemścić.