1

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zwracam uwagę na treść ust.1 art. 117 Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne, ze zwróceniem uwagi na jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia
Moim zdaniem przepis ten dotyczy jakiegoś wąskiego kręgu bardzo specjalistycznych zamówień i będzie bardzo rzadko wykorzystywany.

Ja na siebie, Erwin rejestracja na e-Zamówienia nie wymaga wyłącznie podpisu kwalifikowanego. System przyjmuje podpis profilem zaufanym i osobistym (nowy dowód osobisty). Ustanawianie kierownika zamawiającego jako supervisora nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem.

Tak jak poprzednicy, nie ma czegoś takiego jak zakaz udzielenia odpowiedzi. Zamawiający może nie odpowiadać jeżeli pytanie wpłynie później niż..... . Ja jednak zawsze analizuję te pytania i jeżeli są zasadne to udzielam odpowiedzi i wydłużam termin składania ofert.

4

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

Święta prawda, ja też kiedyś pracowicie na każdej fakturze wpisywałem jakieś magiczne paragrafy i artykuły ale już od kilku lat tego nie robię i nikt w mojej instytucji nie bawi się w tą głupotę. Nie wiem dlaczego ale żadna kontrola nie ma do tego zastrzeżeń.

jo, czy jesteś tego pewien, przecież miniportal to już historia teraz obowiązuje portal e-zamówienia
Moja wątpliwość wynika z tej informacji znajdującej się na stronie UZP
Dostępność miniPortalu i dotychczasowego Biuletynu Zamówień Publicznych
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania  aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności  na Platformie e-Zamówienia  uprzejmie informujemy, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników zarówno w dniu 31.12.2020 r. jak i w kolejne dni aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków. Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu.

Czyżby powstanie tego modułu platformy e_Zamówienia było zagrożone i miało nastąpić w jakimś bardzo odległym terminie?

klaudia. napisał/a:
olimpia1981 napisał/a:

Witam, a co w sytuacji, gdy Zamawiający nie posiada kwalifikowanego podpisu? jak ma przesłać formularz? nie chodzi o moją jednostkę bo by mamy ale koleżanka nie ma:-(

U nas taka sama sytuacja, więc też się chętnie dowiem.

Dlaczego nie czytacie instrukcji udostępnionych przez UZP? Jedna z nich dostępna tutaj https://ezamowienia.gov.pl/download_fil … 20210106-2 już na drugiej stronie zawiera informację Wygenerowany wniosek w postaci pliku XML należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ja założyłem konto podpisując wniosek profilem zaufanym

7

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

wg starej ustawy, odrzucasz tylko jak któryś zgłosił brak zgody na wydłużenie

Janek, ale to odrzucenie dopiero po upływie pierwotnego terminu z.o. To tak dla jasności

8

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dlaczego i na jakiej podstawie chcesz odrzucać ważne oferty?

szad napisał/a:

Bez rejestracji na e-zamówienia nie ogłosisz przetargu.

Czy ktoś już przeszedł rejestrację podmiotu?
Trzeba tam załączyć podpisany wniosek w xml. Mam podpisany xml podpisem zewnętrznym xades, ale tam mogę załączyć tylko 1 plik.
Tego xml trzeba podpisać jakoś wewnętrznie?

Ja rejestrowałem podpisując plik profilem zaufanym. Poszło bez problemu

memphis napisał/a:

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ustawa Pzp nie uzależnia jawności otwarcia ofert od formy ofert w postępowaniu, tym samym ich otwarcie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia będzie jawne.

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/pytania-instytucji-kontrolujacych

Jak sobie wyobrażasz tą "jawność". Ustawa  w art. 222 ust. 1 ustawy Pzp mówi, że , "otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert".
Nie bardzo sobie wyobrażam sytuację w której osoby biorące czynność w otwarciu ofert po stronie zamawiającego i ewentualni przedstawiciele Wykonawców spędzą kilkanaście/kilkadziesiąt godzin w pomieszczeniu w którym zamawiający będzie próbował otworzyć ofertę elektroniczną po zawieszeniu się platformy eZamówienia.

Zależy co macie do ogłoszenia, postępowania poniżej 130 tyś zł w obecnej wersji (uwalenie bagatelnych) to tylko wewnętrzny regulamin, czyli hulaj dusza, nie obowiązują żadne zasady. Oj będzie się działo.

Nie chce mi się tego szukać ale kiedyś czytałem, że jedna umowa = jedna usługa. Łączenie kilku umów w jedną usługę, dostawę czy robotę budowlaną to zaprzeczenie całej idei posiadania doświadczenia. Przecież w tym wszystkim chodzi o to, że wykonawca ma nam potwierdzić, że jest w stanie jednorazowo zrealizować usługę o wartości np. 800 tyś zł. a nie w jakimś okresie 4 usługi o wartości po 200 tyś zł każda, a mniej więcej coś takiego dokumentuje Ci wykonawca.

Klara napisał/a:

Wymagałeś wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Nie, ale to nie ma znaczenia bo przepis ten zakazuje też potrącania kar umownych z zabezpieczenia. Wychodzi na to, że po zakończeniu stanu epidemii sądy będą miały na kilka lat robotę związaną z pozwami zamawiających w stosunku do wykonawców o wypłatę tych naliczonych kar. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że za rok czy dwa nagle wykonawcy zechcą pozbyć się sporych sum pieniędzy. Istnieje też obawa, ze znaczna część wykonawców zniknie z rynku a w ich miejsce powstaną nowi z czystym kontem. Zamawiający zaś będą się tłumaczyć dlaczego uszczuplili budżet nie egzekwując wypłaty kar umownych.

Taki problem. Wykonawca już o niemal 2 miesiące przekroczył termin zakończenia robót budowlanych. Zgodnie z umową naliczymy mu kary umowne, które wyniosą ok. 60 000 zł. I tu zaczyna się problem. Zgodnie z art. 15 r(1) ustawy Covidowej Dz.U.2020.1842 nie możemy obecnie potrącić mu z wynagrodzenia naliczonej kwoty. Ustalony w ustawie termin kiedy będzie można żądać wypłaty kar to jakaś trudna do określenia przyszłość, być może więc naliczenie będzie tylko sztuką dla sztuki . Wykonawca doskonale o tym wie i zupełnie nie śpieszy się z zakończeniem robót.  Wzywaliśmy wykonawcę do wyjaśnienia przyczyn zwłoki. Odpisał na 3 dni przed umownym terminem zakończenia robót, że w związku z Covid miał trudności z zakupem materiałów i braki kadrowe. Na nasze wezwanie nie przesłał żadnych dokumentów o których mowa w art. 15 r ust. 1 ustawy covidowej uwiarygadniających zaistnienie tych problemów. Czy macie jakieś sugestie a może istnieje możliwość obejścia tego zakazu.

Aktualnego tekstu ustawy chyba jeszcze nigdzie nie ma. Podobno prezydent podpisał aktualizację nie obowiązującej jeszcze ustawy ale czy to zostało już opublikowane to nie wiem. Co gorsza nie ma rozporządzeń wykonawczych a od 1 stycznia ma to wszystko obowiązywać. Czeka nas ciekawy koniec roku.

Olek napisał/a:

Ustawa raczej wejdzie w życie od 01.01.2021, bo nowelizacji przeszła przez Senat i czeka na podpis Prezydenta.
Za to rozporządzeń ciągle brak sad

Oj, żebyś się nie zdziwił. Podpis prezydenta i publikacja to 1 dzień. Rozporządzenia ukarzą się 31 grudnia z datą obowiązywania od 1 stycznia.  Prawo ustala się teraz z dnia na dzień.

Mieliśmy kilka propozycji od dystrybutorów tzw platform komercyjnych do obsługi ZP i raczej pozostaniemy przy tym co nam zaoferuje UZP.  Musi być jakaś BEZPŁATNA możliwość ogłaszania postępowań a to co oferują te wszystkie komercyjne platformy da się zrealizować samodzielnie na podstawie oprogramowania Office.

Czy komuś udało się zarejestrować na tej platformie e zamówienia. Ja próbowałem kilka razy i za każdym razem utknąłem na poleceniu zarejestruj czy jakoś tak. Wszystkie pola wypełnione niby poprawnie a po kliknięciu końcowej komendy nic się nie dzieje.

To ani błąd ani pomyłka, wykonawca ma prawo w ofercie wpisać taką cenę jaką sobie wymarzy. Co ma cena producenta wspólnego z ofertą jakiegoś pośrednika. Czy kupując np. jabłka porównujesz cenę sklepową z ceną za jaką te jabłka sprzedaje właściciel sadu?

Ja przyjął bym jako cenę oferty tą wpisaną do formularza. Cennik to tylko załącznik i wynika z niego że cena detaliczna przedmiotu zamówienia wynosi "x" zł. Kwota wpisana do formularza ofertowego może zaś obejmować cenę samego przedmiotu zamówienia czyli to "x" plus koszty dostawy, uruchomienia, serwisu gwarancyjnego itp.

21

(12 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

To o czym piszesz to zupełnie inna sprawa i pewnie doskonale wiesz, że w takim przypadku nie masz prawa zatrzymać wadium. Jaką dodatkową robotę Ci to rodzi, wykonawca wypada z postępowania i tyle. Pamiętaj, że od kilku lat istnieje art. 24aa, który załatwia sprawę i nie interesują nas zupełnie oferty inne niż najkorzystniejsza.

22

(12 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Nie wiem jak inni ale ja przez 25 lat pracy w zamówieniach publicznych nie spotkałem się z taką sytuacją jak wyżej przedstawił cbud. Dlatego też wadium wymagam tylko tam gdzie zobowiązuje mnie do tego prawo.

23

(12 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ad.cbud - co to znaczy bardziej się przykładają ? Od tego jest odrzucenie oferty, wadium z założenia ma na celu zapobieganie zmowom wykonawców i wycofaniu się najkorzystniejszego wykonawcy aby mógł wygrać kolega, który złożył droższą ofertę i ma chęć podzielić się zyskiem.

24

(12 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Odpowiedź może nie na temat, ale niech mi ktoś wyjaśni w jakim celu dodajecie sobie i innym pracy a często i problemów j.w. żądając wadium tam gdzie nie jest ono wymagane?

Co do tego covid ? Nie dotrzymaliście warunków umowy i trzeba ponieść konsekwencje.