1

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

witam,
czy jezeli w siwz robie zapis: "możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie spłat kredytu", dopuszczajac taką zaminę w umowie, to czy na etapie jej realizowania moge wydłużyć spłate kredytu?

Czy projektant który robil koncepcję budynku w oparciu o PFU ktorego juz nie robił, moze być podmiotem trzecim w postepowamiu na zaprojektuj i wybuduj ten budynek?

Dziekuje smile i jeszcze jedno pytanie: Czy żądam dokumentów ad. zgloszonego podywkonawcy? Jeśli tak to jakich?

Na etapie realizacji umowy Wykonawca zglasza dostawcę, którego nie wymienił w ofercie. Czy jest to dopuszczale? Czy nie stanowi to zmiany oferty?

Witajcie, piszemy wniosek na dostawę samochodu dla OSP z wyposazeniem podstawowym, dodatkowo w tym wniosku ujmujemy zakup dodatkowego wyposazenia. Czy lepiej zrobić jedno czy dwa postępowania? Na zakup auta jedno, drugie na zakup wyposazenia? Czy lepiej w jednym? Wartość drugiego (wyposazenie dodatkowe) nie przekracza 30 000 euro.... Co radzicie?

Wykonawca robót budowlanych chce zgłosić dostawcę.  Dostarcza tylko materiały. Czy powinnam traktować dostawcę jako podwykonawcę?

7

(19 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

witam, pewnie jest to gdzies już poruszone, ale mam pytanie: procedura odwrócona czy mogę wezwać Wykonawce do uzupełnienia grupy kapitałowej dopiero w momoencie gdy uznam jego oferte za najkorzystniejsza? Czy musze miec oswiedczenia o braku prznaleznosci do grupy przed utworzeniem rankingu?

Tak, postępowanie tez sie doczytałam. Dziekuje smile i Wesolych Świąt i duzo beztroski smile

tylko co moze negocjacje bez ogloszenia

no nie bardzo....

mamy korespondencje, wycene tez. Jestesmy ponizej progów UE ale w ustawie. Mysle nad zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 3. choc to bedzie trudne do uzasadnienia w obecnej sytucji. Chyba nic innego nie wymyślę sad Zamawiający nie chce rozpisywac przetargu.

Wykonawca opusił plac budowy nie zabezpieczając go. Pomimo wezwań przez Zamawiającego nie powrócił na budowę, zabrał swoj sprzet i odjechal. Moje pytanie brzmi jak najlepiej i najszybciej, bez przetargu zlecic prace innemu Wykonawcy? Na podstawie jakiego przepisu? Jak umotywować? Jakieś wg Was jest najlepsze rozwiązanie?

tak mamy, tylk czesto problem z okresleniem wartosci mam a takiego postepowania jeszcze nie mialam
dziekuje bardzo, czasem mam wrazenie ze juz nic nie wiem.....

beneficjent udziela zamowien zgodnie z ustawa Pzp albo zasada konkurencyjności na warunkach okreslonych w wytycznych... W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 tys do 50 tys. zl netto oraz w przypadku zamówień publicznych dla których nie stosuje sie warunków przeprowadza rozeznanie rynku....
pogrupowane jak powyzej moge stosowac przepisy odpowiednie do wartosci danej cześci? dobrze rozumiem

Drodzy niezastąpieni, potrzebuje porady.
Mamy wniosek unijny na dostawę książek, art. biurowych, komputerów, pomocy dydaktycznych, ponadto uslugi szkoleniowe dla nauczycieli, transport dzieci w sobote oraz zatrudnienie nauczycieli na umowę zlecenie.
Proszę o pomoc rozumiem ze wartościa zamówienia jest calosc projektu? tylko komputery przekraczaja 30 tys euro. czy dla pozostalych dostaw tez przetarg? a co z usługami i zleceniami?
Pogubilam sie w tym wszystkim okropnie...
Co radzicie?
Myślę żeby zrobić przetarg na dostawy z dopuszczeniem ofert częściowych, a pozostałe zapytania ???
Pomóżcie proszę

znalazłam nieco starszy wyrok
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/34160/KIO-KU-67-16.pdf
nieco odmienne spojrzenie...
W ustawie jest część,  część to część nie całość i tego się trzymam.

to jeden podwykonawca...

to juz dobrze, a jakiś wyrok?

Witam,
czy podwykonawca może wykonywać 100 % zamówienia?

20

(12 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

chodzi głównie w drugie kryterium i mnożenie przez 10 punktów. Przy takim zapisie oferta może otrzymać max  4 punkty, a w sumie max ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 64 punkty. Czy taka konstrukcja i punktowanie jest dobre?

21

(12 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

????? ktos coś ???

22

(12 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

co o tym sądzicie? Czy to poprawny zapis?

KRYTERIUM NR 1: ?Cena? (dalej Pc) ? waga 60 %
Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane wg. poniższej formuły:
    Najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Pc= ----------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt
         Cena brutto w ofercie badanej

KRYTERIUM NR 2 ?Okres gwarancji? (dalej Pg) - waga 40 %

Punkty ?Pg? za ww. kryterium zostaną przyznane wg. poniższych zasad:

Okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Pg = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 10 pkt
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w ofertach niepodlegających odrzuceniu


Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag potwierdzającego wykonanie dostawy zgodnej z siwz. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta ? obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA ŁĄCZNEJ OCENY OFERT

Łączna ocena punktowa oferty (P) zostanie obliczona według formuły:
    P= (Pc x 60%) + (Pg x 40%)
gdzie:
Pc ? liczba otrzymanych punktów w kryterium 1 ?Cena? x waga (60%)
Pg ? liczba otrzymanych punktów w kryterium 2 ?Okres gwarancji? x waga (40%)


Oferta najkorzystniejsza moze uzyskać max 64 punkty

23

(5 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

tak dla kredytu.
Może jakiś inne rozsadne kryterium???

Czy mogę zastosować jako jedno z kryteriów oceny ofert dla kredytu? Stosował może ktoś i ma przykładowy zapis punktacji?
Z góry dziękuję.

25

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

... drogi sa w roznych czesciach gminy.... uwazam ze powinny trzy przetargi albo jeden z dopuszczeniem czesciowych... tylko nie wiem jak mam umotywowac moje stanowisko.... sam art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp "powody niedokonania podziału zamówienia na części" obawiam sie ze nie bedzie wystarczający....