Firma odpisała mi że byli zobligowani żeby wpisać stawkę 23%. Ponadto przysłali mi taką interpretację:

Zakresem usługi w Państwa zamówieniu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) są wyjazdy na staże. Nie zawierają wydatków na koszty szkolenia tj. wynagrodzenia  prelegentów/ trenerów, dlatego nie mogę być szkoleniowymi więc nie mogą być opodatkowane stawką zw.

Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie (art. 119 ust. 2 ustawy).

Witam, Drodzy forumowicze, jestem po otwarciu przetargu na usługi turystyczne. Jedna z firm wypełniając FO zapisała w nim oto takie dane:

"Kwota netto: 17 000,00 zł
Kwota brutto: 17 000,00 zł
w tym podatek VAT w wysokości 23% to jest w kwocie: procedura VAT marża dla biur podróży z 23% VAT"

Czy według Was jest to do przyjęcia czy do odrzucenia bo zamiast 23% powinno być 0%?

Pewnie tak, dzięki za info

Witam! Forumowicze dziś pojawiła się podobna sytuacja u mnie. Jest już po TZO. Wykonawca podpisał umowę 6.05. TZO minął 12.05. Dziś informuje nas że się wycofuje z realizacji umowy, ponieważ będzie stratny i musi jeszcze dołożyć do interesu. Czy zrobić tak jak piszecie powyżej. Wezwać następnego do:

1. Zapytać czy jest chętny do realizacji umowy - czekam na odpowiedź jeśli tak to
2. Wezwać do uzupełnienia dokumentów?
3. Dokonać kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty?
4. Podpisać umowę

Czy jakieś inne kroki, co myślicie? Dodam, iż w tym, postępowaniu nie żądałem wadium. A tamtemu nakładam kary w wysokości 20% za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

I masz Ci los, radca wypowiedział się wręcz odwrotnie. Czekam teraz na posunięcie Wykonawcy.

Popieram, tez tak postępuje

I ot tak informacja na koniec dnia

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/odstapienie-od-umowy-na-budowe-platformy-e-zamowienia

Grupa, wyjaśnienia i braki

8

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

marekw2 napisał/a:

Co to znaczy na błędnym druku. Nie ma obowiązującego druku takiego oświadczenia. Jeżeli z dokumentu wynika, że nie podlega wykluczeniu to każdy druk, czy odręcznie napisane oświadczenie są prawidłowe.

Racja

Która komercyjna platforma "nawaliła" ??

10

(25 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Całkowicie się zgadzam z jarosławem. Ostatnio u nas RIO wypowiedziało się na temat daty podpisu takiego druczku i wyszło z tego coś ciekawego, mianowicie poprawną data mogłoa być data, uwaga, przed otwarciem ofert.

11

(25 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

Marta napisał/a:

u nas wybór nie idzie uchwałą, czyli jest ok że tylko starosta i wice?

A kto jest Zmawiającym, nie zarząd powiatu?

12

(25 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

U nas cały zarząd (starosta i wice wraz z członkami zarządu) podpisuje ZP-1 w dniu podejmowania uchwały o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13

(32 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

cbud napisał/a:

każde podniesienie progu pow. 60% ceny wymaga uzasadnienia co jest literalnie opisane w pzp. Nie ma znaczenia przy tym czy 65% czy 99%

A jak się to ma do zapisów i stosowania przez jednego zamawiającego:

"Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe mieszczące się w kategorii usług społecznych, o których mowa w art. 138 h PZP. Jako, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1) PZP, do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 138o PZP. W związku z tym przepisem Zamawiający decyduje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy PZP właściwych dla trybu przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, za wyjątkiem art. 29 ust. 3a, art. 91 ust. 2a i art. 94 PZP" i widzę że daje kryterium Cena - 100%

14

(15 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Mam podobnie bez czynności odrzucania oferty

15

(28 odpowiedzi, napisanych Inne)

Właśnie czytam w Rzeczpospolitej i były prezes UZP Pan Jacek Sadowy, nigdzie nie wspomina o obniżeniu progu. Czas pokaże.

Dzięki bardzo tak też zrobiłem

Mogę tylko pod kątem śr. arytmetycznej wezwać do wyjaśnień o RNC czy muszę brać pod uwagę również pod kątem szacowanej wartości zamówienia? Chciałbym skorzystać tylko z jednej, mogę tak?

Znalazłem takie coś:

http://www.praktycznezamowieniapubliczne.pl/2017/04/11/razaco-niska-cena-po-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/

Dzięki Marcel. Ja dzwonię do wykonawców prosząc o przesłanie GK w wersji skanu e-mailem a później w wersji papierowej byleby w przeciągu tych 3 dni GK wpłynęła do mnie czy tak czy tak, bo jakby nie patrzył to info w nich zawarte jest wiążące.

A co w przypadku kiedy pozostałe oferty nie podlegają odrzuceniu to wzywać do uzupełnienia czy nie. Wystarczy skan tego oświadczenia na e-mail czy żądać w wersji papierowej pocztą tradycyjną?

Jak jeszcze stosujecie jeśli grupa kapitałowa dołączona jest do oferty o treści że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przyjmujecie to czy mimo to wzywacie do ponownego złożenia tego samego dokumentu tylko z inną datą?

Dzięki wielkie za pomoc!

Dlatego w tym kryterium oferta otrzyma 0,00 pkt. Chyba jej nie odrzucam?

Jakby posiadała te referencje to jest w chwili obecnej na drugim miejscu.

Zastosowałem drugie kryterium - doświadczenie osoby prowadzącej kurs.

Ocenie zostanie poddane doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej kurs tj. osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia, wskazanej w formularzu oferty. Do oferty należało dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie przestawionego doświadczenia.

Co jeśli jedna z firm wskazała w formularzu oferty osobę i 3 kursy przez nią przeprowadzone, natomiast nie przedstawiły dowodów czyli referencji potwierdzających ich należyte wykonanie?

W formularzu ofertowym miałem taki oto zapis:

"W przypadku braku wypełnienia kol. nr 4 w ww. tabeli, Zamawiający nie wyliczy kryterium. W przypadku niewypełnienia kol. nr 4 ww. tabeli a z załączonych dokumentów będzie wynikać wymagane doświadczenie, Zamawiający przyjmie je do wyliczeń".

Hej, tak czytam i porównuję do swojej sytuacji.

PN krajowy, procedura odwrócona, 5 ofert. Mam trzy oferty z czego jedna ewidentnie jest niższa o 30% pod względem śr. arytmetycznej i kwoty szacowanej natomiast pozostałe dwie tylko pod względem śr. arytmetycznej złożonych ofert. Jak się zachować? Mimo, że procedura odwrócona odnośnie rażąco niskiej ceny wzywam wszystkich którzy na to zasługują?

Jeśli wyjaśnię już powyższe to najkorzystniejszego wzywam do uzupełnienia dokumentów, natomiast Ci co nie wyjaśnią to ich odrzucam zgodnie z art 89 ust pkt 4?

24

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ma się rozumieć, dzięki cbud

25

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Dzięki wielkie za pomoc