51

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

myszy1953 napisał/a:
carpediem30 napisał/a:
hubal napisał/a:

Przecież ten wykonawca nie był w stanie dostarczyć z przyczyn niezależnych od niego, dlatego wnioskował o zmianę terminu, nie wchodzi tu w rachubę jego zła wola, to wszystko teraz pasuje i jest zrozumiałe.

Moim, może nieobiektywnym, zdaniem przyczyny były jak najbardziej zależne od niego smile
Złożył ofertę nie spełniając warunku udziału w postępowaniu w kwestii doświadczenia i kiedy zamawiający mu to udowodnił (wcześniej przeprowadzając postępowanie wyjaśniające z art. 26 ust. 4 co w sumie trwało ok. 2 tyg. od otwarcia ofert) i wezwał go do uzupełnienia dok. w trybie 26 ust. 3 dając termin  7 dni - ten ocknął się, że jest najtańszy i grozi mu utrata zamówienia i zakombinował, że skoro sam nie ma doświadczenia to uzyska czyjeś referencje czyli poleganie na zasobach z 26b i wniósł o przedłużenie terminu "ze względu na konieczność przetłumaczenia dokumentów zagranicznego podwykonawcy".  Zamawiający się nie zgodził uważając, że będzie to zmiana oferty a nie uzupełnienie i KIO przyznała tu rację, jednak uznała, że nie ma postaw zatrzymać wadium.
Ja uważam, że jak najbardziej był w stanie dostarczyć na czas tyle tylko, że zabrał się za to zbyt późno big_smile

1. żadna zmiana oferty by nie nastąpiła,
2. ponadto w jednym piśmie wzywasz o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty co nie doprowadza do wydłużania procedury o dwa tygodnie , a potem zam. nie zgadza się na przedłużenie bo mu czas ucieka

Tutaj się zdziwiłam w 1 punkcie przecie można uzupełnić wykaz nawet jak się powołujemy na podmioty trzecie. Przynajmniej ja zawsze uznaję.

52

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Przecież wykonawca wie od momentu ogłoszenia jakie dokumenty ma złożyć w danym postępowaniu i powinien je zgromadzić odpowiednio wcześniej.
W wyroku z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1488/09 Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła:
"Skład orzekający Izby stwierdza, że termin 7 dni na dokonanie uzupełnień oferty nie jest terminem zbyt krótkim, gdyż w praktyce takie terminy występują niezwykle rzadko, a zwykle zamykają się w dwóch, trzech dniach, chociaż zdarzają się również krótsze terminy. Wykonawcy wiedzą o konieczności zgromadzenia odpowiednich dokumentów od momentu zamieszczenia ogłoszenia w odpowiednim organie promulgacyjnym (Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Termin ten nie jest przeznaczony na uzyskiwanie nowych dokumentów, ale na uzupełnienie oferty o dokumenty, które wykonawca powinien mieć starając się o wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, a tylko ze względu na jakiekolwiek przyczyny nie dołączył ich do oferty w pierwotnym terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu".

53

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

W wyroku  z dnia 29 grudnia 2010 r., sygn. akt KIO 2700/10, Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła:
"Rozpatrując, zatem zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust.3 ustawy Pzp, Izba podzieliła pogląd zarówno Odwołującego jak i Zamawiającego, iż wskazany przepis nie precyzuje minimalnego terminu, w którym wymagane dokumenty mają być uzupełnione. Izba zgodziła się także z Zamawiającym, iż problemy związane z kontaktami z partnerami, czy też nieobecność w pracy osoby zajmującej się projektem nie mogą stanowić obligatoryjnej przesłanki uzasadniającej przedłużenie terminu. Jednakże zdaniem Izby, mając na względzie cel regulacji przepisu art. 26 ust.3 ustawy Pzp wskazany w wezwaniu - termin ustalony przez zamawiającego, do którego wykonawca jest zobowiązany uzupełnić dokumenty, musi obiektywnie umożliwiać wykonawcy wykonanie tego obowiązku zgodnie z żądaniem. W tym przypadku Zamawiający wymagał dostarczenia trzech różnych dokumentów w oryginale, a zatem powinien co najmniej rozsądnie ocenić czas konieczny na skompletowanie tych dokumentów i mając na uwadze odległość między siedzibami podmiotów, także możliwość ich doręczenia do siedziby Zamawiającego, uwzględniając w pierwszej kolejności, doręczenie za pośrednictwem powszechnie dostępnych środków takich jak placówka pocztowa operatora publicznego czy poczta kurierska. Zdaniem Izby - w tych konkretnych okolicznościach faktycznych, z uwagi na dotychczasowe ubieganie się wykonawcy o niniejsze zamówienie i nieulegające zmianom warunki postępowania, oraz doręczenie wezwania faxem [9. 12. 2010 r. godz.10, 00] takim rozsądnym terminem -umożliwiającym w toku normalnych czynności uzupełnienie dokumentów zgodnie z wezwaniem - był, co najmniej 3.dniowy termin na ich doręczenie do siedziby Zamawiającego"

54

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Czekam na powrót do rozważań na temat gwarancji bankowej, bo temat nieźle się rozjechał. smile
Podsumuje ktoś ?

55

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

prześledziłam posty gladiq i nie bardzo rozumiem tematu gwarancji?

56

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Co powinien zrobić jazz w swojej sytuacji ? Wyklucza, Wykonawca się odwołuje, traci te 15 tys  ale jeśli wadium było większe to i tak mu  się  "względnie opłaca". Czy Zamawiający ma opcję  tak by Wykonawca się nie "wywinął" ?