26

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

do autora (ki) #1 dostanę burę zaraz ( a to wielka bakteria jest!) zatrzymaj wadium (jeżeli musisz) pierwszego dnia po terminie na złożenie odwołania

27

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

burę - kto by śmiał tak sympatyczniej myszy burę dawać? wink
Prawnie jest to oczywiście dopuszczalne, a reszta sprawą sumienia

28

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

oj zabierać, wykluczenie zabrani -wybór oferty  dużo tak zabrałam i jest ok. Wykonawcy co są np. 5 czy 6 nie uzupełniają i też im zabieram.

29

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

pod warunkiem ,że fizycznie nic nie przesłali

30

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

a to jest wyrok dla niny
Bogate w tym zakresie orzecznictwo KIO, z którego w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że zamawiający nie jest uprawniony do zatrzymania wadium, gdy wykonawca przedłoży w następstwie skierowanego do niego wezwania dokumenty zawierające błędy. Tytułem przykładu można tu wskazać:
? wyrok KIO z 31 marca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 309/10: Zamawiający ma możliwość zatrzymania wadium tylko wówczas, gdy wykonawca na wezwanie zamawiającego w ogóle (uwzględniając obiektywne udowodnione przyczyny nie leżące po stronie wykonawcy) nie uzupełni dokumentu. Natomiast formalne uzupełnienie dokumentu, pomimo, ze taki dokument może - w ocenie zamawiającego - nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie daje zamawiającemu prawnej możliwości zastosowania art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 14 lipca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 1311/10: KIO/UZP 1312/10: KIO/UZP 1313/10: Zamawiający nie ma prawa zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca uzupełnił dokumenty tudzież oświadczenia, a w ocenie Zamawiającego nie potwierdzają one spełniania warunków udziału w postępowaniu. Utratą wadium sankcjonowana jest wyłącznie bierność wykonawców w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.;
? wyrok KIO z 26 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1749 /09: Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny, określa bowiem sankcją wobec wykonawcy w postaci zatrzymania wadium. Ten charakter omawianej normy prawnej nie pozwala na wykładnią rozszerzającą przesłanek zatrzymania wadium. Z uwagi na powyższe, stosując wykładnią językową, przesłankę zatrzymania wadium stanowi jedynie nie złożenie wymaganych dokumentów. Złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zawierają blady nie wyczerpuje zatem ustawowej przesłanki zatrzymania wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 21 maja 2009 r? sygn. akt KIO/UZP 590/09: Literalne brzmienie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącza prawo zamawiającego do zatrzymania wadium w przypadku złożenia dokumentu wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy na wezwanie zamawiającego, pomimo iż może on nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z tym przepisem zamawiający ma prawo zatrzymać wadium jedynie w przypadku nie złożenia dokumentu na wezwanie zamawiającego;
wyrok KIO z 27 kwietnia 2009 r.. sygn. akt KIO/UZP 488/09: Nie można rozszerzająco uznać, że sankcja zatrzymania wadium dotyczy także sytuacji, w której wykonawca przedłożył dokument zawierający błąd. W przypadku złożenia błędnego dokumentu na wezwanie do uzupełnienia wykonawca (choć nieskutecznie) wykazuje wolę kontynuowania swego udziału w postępowaniu i zamiar zawarcia umowy i dlatego nie powinien być podwójnie karany z jednej strony wykluczeniem z postępowania, a z drugiej zatrzymaniem wadium. Dopiero zaniechanie złożenia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw mimo wezwania wskazuje na wolę wycofania się z postępowania, już po upływie terminu składania ofert, a więc w sytuacji, kiedy zamawiający ma prawo oczekiwać, że dojdzie do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Takie zachowanie wykonawcy jest naganne i sprzeczne z celem postępowania o zamówienie publiczne i uzasadnia nałożenie dodatkowej sankcji zatrzymania wadium

31

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

myszy1953 napisał/a:

pod warunkiem ,że fizycznie nic nie przesłali

oczywista oczywistość choć raz muszę się przyznać zabrałam jak dostarczył jeszcze raz to samo co było w ofercie.

32

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

u mnie dwóch nic nie przysłało, a trzeci w terminie przesłał faks, a oryginały po terminie. Według mnie wszyscy kwalifikują się do zabrania wadium. Wiem że niektórzy uznają jak przyjdzie faksem w terminie, a potem oryginały, ale to nie jest chyba właściwe, bo przecież można wykluczyć już tego samego dnia, a jak wykluczam to i zabieram wadium. Nie muszę przecież czekać nie wiadomo ile na wypadek gdyby przesłali oryginały.

33

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Ale jest faks, nie można mówić że nie ma nic. Czy uznać faks czy nie, to jest sprawa dyskusyjna, a w takich okolicznościach wadium po prostu nie zatrzymuje się i to ostatnie wydaje się bezsprzeczne.

34

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

zgadzam się z Hubalem mimo ,że może niedozwolona forma korespondencji ale odzew wykonawcy był

35

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Moim zdaniem z tym zatrzymaniem wadium to trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do każdego przypadku. Myślę, że  nie ma siły, aby skutecznie zatrzymać wadium w tym sansie, że Wykonawca zawsze znajdzie przesłankę, że nie było to z jego winy, a orzecznictwo, poza oczywistym przypadkiem jakim jest uchylenie się od zawarcia umowy, stoi raczej po stronie wykonawców. Dlatego myślę, że tylko od uporu i determinacji wykonawcy zależy czy pozwoli sobie to wadium zabrać czy nie.
Sama jestem świeżo po rozprawie KIO i wczoraj na odczytaniu wyroku izba oddaliła odwołanie i orzekła, że miałam prawo wykluczyć wykonawcę, ale nie ma przesłanek do zatrzymania wadium chociaż w odpowiedzi na wezwanie o uzup. dok. z art. 26 ust. 3 nie złożyli mi fizycznie żadnego dokumentu.

36

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

W moim przypadku wykonawca nie wykaże, że nie dostarczył oryginałów nie z własnej winy. Termin do uzupełnienia był 10-dniowy,  faks przysłał już na trzeci dzień, a list ma stępel dopiero za kolejne cztery dni - po prostu komuś nie chciało się iść na pocztę. A tak na marginesie, z tego co słyszałam to ponoć doktryna i orzecznictwo idzie teraz w kierunku nieuwzględniania faksów, forma w rozporządzeniu określona jest jasno i co tu kombinować? A skoro wykluczam go bo nie potwierdził spełnienia war. (bo nie złożył dok. z których by to wynikało)  to jak mam nie zatrzymać wadium z tego samego powodu? To by znaczyło, że ta definicja składania dokumentów w rozporządzeniu - "dokumenty składa się w formie .....", nie dotyczy 46.4a gdzie się mówi "nie złożył ........"? Może mi to ktoś z zamawiających wyjaśnić?

37

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

carpediem30 zgłasza ciekawy przypadek, chyba nie widziałem podobnego, ale KIO pewno znalazła jakiś feler po stronie zamawiającego.

Wcześniej

myszy1953 napisał/a:

... może niedozwolona forma korespondencji...

Jakaż znów niedozwolona??? Dobrze wiemy, że w ogóle faksowanie ustawa przewiduje, a że w niektórych przypadkach, nie bardzo można, to w zasadzie wynik interpretacji.

Tak czy owak tamtego wadium lepiej nie czepiać się.

jazz napisał/a:

...doktryna i orzecznictwo idzie teraz w kierunku nieuwzględniania faksów...

Ja rozumuję tak: skoro teraz idzie, to znaczy, że nie jest to takie oczywiste - można uznać czy nie i podobnie z samym dokumentem - uznać czy nie, jest tu problem oceny, zatem na wszelki wypadek lepiej wadium nie czepiać się.

38

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

myszy1953 napisał/a:

a to jest wyrok dla niny
Bogate w tym zakresie orzecznictwo KIO, z którego w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że zamawiający nie jest uprawniony do zatrzymania wadium, gdy wykonawca przedłoży w następstwie skierowanego do niego wezwania dokumenty zawierające błędy. Tytułem przykładu można tu wskazać:
? wyrok KIO z 31 marca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 309/10: Zamawiający ma możliwość zatrzymania wadium tylko wówczas, gdy wykonawca na wezwanie zamawiającego w ogóle (uwzględniając obiektywne udowodnione przyczyny nie leżące po stronie wykonawcy) nie uzupełni dokumentu. Natomiast formalne uzupełnienie dokumentu, pomimo, ze taki dokument może - w ocenie zamawiającego - nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie daje zamawiającemu prawnej możliwości zastosowania art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 14 lipca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 1311/10: KIO/UZP 1312/10: KIO/UZP 1313/10: Zamawiający nie ma prawa zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca uzupełnił dokumenty tudzież oświadczenia, a w ocenie Zamawiającego nie potwierdzają one spełniania warunków udziału w postępowaniu. Utratą wadium sankcjonowana jest wyłącznie bierność wykonawców w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.;
? wyrok KIO z 26 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1749 /09: Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny, określa bowiem sankcją wobec wykonawcy w postaci zatrzymania wadium. Ten charakter omawianej normy prawnej nie pozwala na wykładnią rozszerzającą przesłanek zatrzymania wadium. Z uwagi na powyższe, stosując wykładnią językową, przesłankę zatrzymania wadium stanowi jedynie nie złożenie wymaganych dokumentów. Złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zawierają blady nie wyczerpuje zatem ustawowej przesłanki zatrzymania wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 21 maja 2009 r? sygn. akt KIO/UZP 590/09: Literalne brzmienie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącza prawo zamawiającego do zatrzymania wadium w przypadku złożenia dokumentu wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy na wezwanie zamawiającego, pomimo iż może on nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z tym przepisem zamawiający ma prawo zatrzymać wadium jedynie w przypadku nie złożenia dokumentu na wezwanie zamawiającego;
wyrok KIO z 27 kwietnia 2009 r.. sygn. akt KIO/UZP 488/09: Nie można rozszerzająco uznać, że sankcja zatrzymania wadium dotyczy także sytuacji, w której wykonawca przedłożył dokument zawierający błąd. W przypadku złożenia błędnego dokumentu na wezwanie do uzupełnienia wykonawca (choć nieskutecznie) wykazuje wolę kontynuowania swego udziału w postępowaniu i zamiar zawarcia umowy i dlatego nie powinien być podwójnie karany z jednej strony wykluczeniem z postępowania, a z drugiej zatrzymaniem wadium. Dopiero zaniechanie złożenia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw mimo wezwania wskazuje na wolę wycofania się z postępowania, już po upływie terminu składania ofert, a więc w sytuacji, kiedy zamawiający ma prawo oczekiwać, że dojdzie do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Takie zachowanie wykonawcy jest naganne i sprzeczne z celem postępowania o zamówienie publiczne i uzasadnia nałożenie dodatkowej sankcji zatrzymania wadium

Heh, gdzieś to siano już dzisiaj widziałem wink

39

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Czyli gdyby ktoś pytał to:
1. Został wykluczony bo nie wykazał spełnienia war., bo nie złożył dokumentów we właściwej formie oryginału itd. wymaganej dla oferty zgodnie z rozporządzeniem.
2. Nie zabieram wadium bo jednak coś złożył, nie był bierny, choć nie dokońca mu to wyszło.
Trochę tu brak konsekwencji. Co o tym myślicie?

40

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

MIRAS napisał/a:
myszy1953 napisał/a:

a to jest wyrok dla niny
Bogate w tym zakresie orzecznictwo KIO, z którego w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że zamawiający nie jest uprawniony do zatrzymania wadium, gdy wykonawca przedłoży w następstwie skierowanego do niego wezwania dokumenty zawierające błędy. Tytułem przykładu można tu wskazać:
? wyrok KIO z 31 marca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 309/10: Zamawiający ma możliwość zatrzymania wadium tylko wówczas, gdy wykonawca na wezwanie zamawiającego w ogóle (uwzględniając obiektywne udowodnione przyczyny nie leżące po stronie wykonawcy) nie uzupełni dokumentu. Natomiast formalne uzupełnienie dokumentu, pomimo, ze taki dokument może - w ocenie zamawiającego - nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu, nie daje zamawiającemu prawnej możliwości zastosowania art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 14 lipca 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 1311/10: KIO/UZP 1312/10: KIO/UZP 1313/10: Zamawiający nie ma prawa zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca uzupełnił dokumenty tudzież oświadczenia, a w ocenie Zamawiającego nie potwierdzają one spełniania warunków udziału w postępowaniu. Utratą wadium sankcjonowana jest wyłącznie bierność wykonawców w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.;
? wyrok KIO z 26 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1749 /09: Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny, określa bowiem sankcją wobec wykonawcy w postaci zatrzymania wadium. Ten charakter omawianej normy prawnej nie pozwala na wykładnią rozszerzającą przesłanek zatrzymania wadium. Z uwagi na powyższe, stosując wykładnią językową, przesłankę zatrzymania wadium stanowi jedynie nie złożenie wymaganych dokumentów. Złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zawierają blady nie wyczerpuje zatem ustawowej przesłanki zatrzymania wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych;
? wyrok KIO z 21 maja 2009 r? sygn. akt KIO/UZP 590/09: Literalne brzmienie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wyłącza prawo zamawiającego do zatrzymania wadium w przypadku złożenia dokumentu wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy na wezwanie zamawiającego, pomimo iż może on nie potwierdzać spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zgodnie z tym przepisem zamawiający ma prawo zatrzymać wadium jedynie w przypadku nie złożenia dokumentu na wezwanie zamawiającego;
wyrok KIO z 27 kwietnia 2009 r.. sygn. akt KIO/UZP 488/09: Nie można rozszerzająco uznać, że sankcja zatrzymania wadium dotyczy także sytuacji, w której wykonawca przedłożył dokument zawierający błąd. W przypadku złożenia błędnego dokumentu na wezwanie do uzupełnienia wykonawca (choć nieskutecznie) wykazuje wolę kontynuowania swego udziału w postępowaniu i zamiar zawarcia umowy i dlatego nie powinien być podwójnie karany z jednej strony wykluczeniem z postępowania, a z drugiej zatrzymaniem wadium. Dopiero zaniechanie złożenia dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw mimo wezwania wskazuje na wolę wycofania się z postępowania, już po upływie terminu składania ofert, a więc w sytuacji, kiedy zamawiający ma prawo oczekiwać, że dojdzie do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Takie zachowanie wykonawcy jest naganne i sprzeczne z celem postępowania o zamówienie publiczne i uzasadnia nałożenie dodatkowej sankcji zatrzymania wadium

Heh, gdzieś to siano już dzisiaj widziałem wink

zgadza się to od karolk bo nina nie czyta innych postów

41

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

hubal napisał/a:

carpediem30 zgłasza ciekawy przypadek, chyba nie widziałem podobnego, ale KIO pewno znalazła jakiś feler po stronie zamawiającego.

Feler był taki, że Wyk. zwrócił się do Zam. o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentu. Zam. się nie zgodził i w konsekwencji w tym pierwotnym terminie Wyk. nie złożył żadnego dokumentu, (później zresztą też nie) -  tylko wniósł odwołanie. Izba orzekła, że czynności  Zamawiającego wezwania do uzupełn. dokumentów i braku zgody na przedłużenie terminu były prawidłowe i konsekwencją będzie wykluczenie wykonawcy, ale nie można zabrać mu wadium bo jednak jakąś staranność wykazał przesłaniem tego wniosku o przedłużenie terminu na uzupełnienie dok.  smile

42

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

carpediem30 napisał/a:
hubal napisał/a:

carpediem30 zgłasza ciekawy przypadek, chyba nie widziałem podobnego, ale KIO pewno znalazła jakiś feler po stronie zamawiającego.

Feler był taki, że Wyk. zwrócił się do Zam. o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentu. Zam. się nie zgodził i w konsekwencji w tym pierwotnym terminie Wyk. nie złożył żadnego dokumentu, (później zresztą też nie) -  tylko wniósł odwołanie. Izba orzekła, że czynności  Zamawiającego wezwania do uzupełn. dokumentów i braku zgody na przedłużenie terminu były prawidłowe i konsekwencją będzie wykluczenie wykonawcy, ale nie można zabrać mu wadium bo jednak jakąś staranność wykazał przesłaniem tego wniosku o przedłużenie terminu na uzupełnienie dok.  smile

Kurcze ciężkie czasy idą, zanosi się na to, iż wadium już nie będę zabierać smile Jaka to staranność zwrócenie się o termin przedłużenia terminu na uzupełnienie, po co już to wadium sama nie wiem.

43

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

Chyba rozumiem, tu nie chodzi o tę staranność, a w ogóle  to nie jest tak źle.
Przecież ten wykonawca nie był w stanie dostarczyć z przyczyn niezależnych od niego, dlatego wnioskował o zmianę terminu, nie wchodzi tu w rachubę jego zła wola, to wszystko teraz pasuje i jest zrozumiałe.
Mamy przestrogę innego rodzaju: prośby wykonawców traktować bardziej przychylnie, teraz rozumiemy po co i dlaczego.

44

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

hubal napisał/a:

Przecież ten wykonawca nie był w stanie dostarczyć z przyczyn niezależnych od niego, dlatego wnioskował o zmianę terminu, nie wchodzi tu w rachubę jego zła wola, to wszystko teraz pasuje i jest zrozumiałe.

Moim, może nieobiektywnym, zdaniem przyczyny były jak najbardziej zależne od niego smile
Złożył ofertę nie spełniając warunku udziału w postępowaniu w kwestii doświadczenia i kiedy zamawiający mu to udowodnił (wcześniej przeprowadzając postępowanie wyjaśniające z art. 26 ust. 4 co w sumie trwało ok. 2 tyg. od otwarcia ofert) i wezwał go do uzupełnienia dok. w trybie 26 ust. 3 dając termin  7 dni - ten ocknął się, że jest najtańszy i grozi mu utrata zamówienia i zakombinował, że skoro sam nie ma doświadczenia to uzyska czyjeś referencje czyli poleganie na zasobach z 26b i wniósł o przedłużenie terminu "ze względu na konieczność przetłumaczenia dokumentów zagranicznego podwykonawcy".  Zamawiający się nie zgodził uważając, że będzie to zmiana oferty a nie uzupełnienie i KIO przyznała tu rację, jednak uznała, że nie ma postaw zatrzymać wadium.
Ja uważam, że jak najbardziej był w stanie dostarczyć na czas tyle tylko, że zabrał się za to zbyt późno big_smile

45

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

noj jak w takim wypadku nie zabierać?

46

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

A tak z innej beczki. Jakie są możliwe konsekwencje niezabrania wadium, gdy jakaś kontrola uprze się, że były przesłanki do zabrania?

47

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

naruszenie dyscyplinki

48

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

carpediem30 napisał/a:

1) wniósł o przedłużenie terminu "ze względu na konieczność przetłumaczenia dokumentów zagranicznego podwykonawcy".  ...
2)  zabrał się za to zbyt późno big_smile

2) Na to wychodzi (tak trochę podejrzewałem)
1) big_smile  No faktycznie przywalił big_smile W większości zgadzamy się, że wszystko powinno być gotowe w terminie SKŁADANIA ofert, a ktoś przypadkowo nie zdąży, to z pewnością tylko troszkę, no powiedzmy dzień czy dwa, bo sprawa oczywiście jest już w toku, a nie żeby po terminie nagle brać się do roboty. W takiej jak tu sytuacji ja też bym zabierał wadium bez większego wahania.

Podtrzymuję, że jakąś przestrogę teraz mamy, nie tyle w zakresie wadium, co przedłużania terminów.

49

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

nina napisał/a:

naruszenie dyscyplinki

A bardziej konkretnie, bo nie znam tych wszystkich przepisów o dyscyplinie.

50

Odp: zatrzymanie wadium gwarancji

carpediem30 napisał/a:
hubal napisał/a:

Przecież ten wykonawca nie był w stanie dostarczyć z przyczyn niezależnych od niego, dlatego wnioskował o zmianę terminu, nie wchodzi tu w rachubę jego zła wola, to wszystko teraz pasuje i jest zrozumiałe.

Moim, może nieobiektywnym, zdaniem przyczyny były jak najbardziej zależne od niego smile
Złożył ofertę nie spełniając warunku udziału w postępowaniu w kwestii doświadczenia i kiedy zamawiający mu to udowodnił (wcześniej przeprowadzając postępowanie wyjaśniające z art. 26 ust. 4 co w sumie trwało ok. 2 tyg. od otwarcia ofert) i wezwał go do uzupełnienia dok. w trybie 26 ust. 3 dając termin  7 dni - ten ocknął się, że jest najtańszy i grozi mu utrata zamówienia i zakombinował, że skoro sam nie ma doświadczenia to uzyska czyjeś referencje czyli poleganie na zasobach z 26b i wniósł o przedłużenie terminu "ze względu na konieczność przetłumaczenia dokumentów zagranicznego podwykonawcy".  Zamawiający się nie zgodził uważając, że będzie to zmiana oferty a nie uzupełnienie i KIO przyznała tu rację, jednak uznała, że nie ma postaw zatrzymać wadium.
Ja uważam, że jak najbardziej był w stanie dostarczyć na czas tyle tylko, że zabrał się za to zbyt późno big_smile

1. żadna zmiana oferty by nie nastąpiła,
2. ponadto w jednym piśmie wzywasz o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty co nie doprowadza do wydłużania procedury o dwa tygodnie , a potem zam. nie zgadza się na przedłużenie bo mu czas ucieka