26

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

A poza tym, w rozporządzeniu jest mowa o rb, dostawach czy usługach odpowiadających swoim rodzajem i wartością ... ( nie ma nic o zakresie - ilości). Tak więc postawienie warunku udokumentowania dostawy 50 komputerów, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostawy 100 komputerów, jest moim zdaniem ok. Co do wartości, to już się wypowiedziałem.

Miras, z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy i kompetencji, ale bardziej przekonuje mnie to, co napisał Marko.

Pzdr!

27

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Marko napisał/a:

W zupełności wystarczy tutaj doświadczenie rzędu 5 - 8 km bo wykonanie dłuższego odcinka nie wymaga jakieś szczególnej know-how, wymaga po prostu więcej czasu.

Ok Marko - też tak uważaam (zdrowy rozsądek), ale literalnie rzecz ujmując... mam wątpliowści:

Przykład:

- przedmiot zamówienia: budowa kanalizacji o dł 15 km

- warunek udziału (określony przez Z): budowa kanalizacji o dł 5 km
- dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału (określony przez Z): wykazanie się budową kanalizacji o dł 5 km

- wykonawca składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (...) do wykonania zamówienia (przedmiot zamówienia: budowa kanalizacji o dł 15 km)
- na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykazuje się budową kanalizacji o dł 5 km

... gdzie tu spojnosc.

Czy to ma sens - biorąc pod uwagę treść zarządzenia - Z może żądać wykaz robót odpowiadających swoim rodzajem i wartościa robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia??? hmm

28

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Apollo napisał/a:

A poza tym, w rozporządzeniu jest mowa o rb, dostawach czy usługach odpowiadających swoim rodzajem i wartością ... ( nie ma nic o zakresie - ilości)!

"Zakres" - tym pojęciem pierwszy zaczal posługiwać sie Marko. Uważam że pojęcie "zakresu" można by było podciągnąć pod pojęcie "rodzaju", ewentualnie uznać że "rodzaj" jest pojęciem szerszym w granicach którego zawiera się również "zakres" - więc jest ok. wink

29

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

MIRAS napisał/a:

- wykonawca składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (...) do wykonania zamówienia (przedmiot zamówienia: budowa kanalizacji o dł 15 km)
- na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykazuje się budową kanalizacji o dł 5 km

Nie smile
Wykonawca składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedze i doświadczenie do realizacji kanalizacji o dl 15 km. Wykazuje realizację budowy kanalizacji o dl 5 km bo taki poziom (długość) przyjął zamawiający w warunku jako wystarczający do weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania swojego zadania smile .

30

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Nieźle kombinujesz wink Jeszcze kilka razy to przeczytam, zastanowię się i istnieje niebezpieczeństwo że wrócę do korzeni - z moimi poglądami w ww. temacie smile

31

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

MIRAS napisał/a:

Jeszcze kilka razy to przeczytam, zastanowię się i istnieje niebezpieczeństwo że wrócę do korzeni

Zaraz tam niebezpieczeństwo. Zbłądziłeś chwilowo smile - każdemu sie zdarza

32

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

czytajac Wasza interesujaca pogawędkę mam nieodparte wrażenie, że MIRAS chciał sobie podyskutować smile a i tak poglady ma zbiezne z naszymi (bo mam podobne).
Cieszy fakt, że i Wy macie czasami watpliwości w tak oczywistych sprawach smile

33

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Marko napisał/a:
MIRAS napisał/a:

- wykonawca składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (...) do wykonania zamówienia (przedmiot zamówienia: budowa kanalizacji o dł 15 km)
- na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykazuje się budową kanalizacji o dł 5 km

Nie smile
Wykonawca składa oświadczenie, że posiada niezbędną wiedze i doświadczenie do realizacji kanalizacji o dl 15 km. Wykazuje realizację budowy kanalizacji o dl 5 km bo taki poziom (długość) przyjął zamawiający w warunku jako wystarczający do weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania swojego zadania smile .

A jeśli zamawiający prosił o wykaz wykonanych usług geodezyjnych dpowiadajacych swym rodzajem i wartością usługom z prowadzonego zamówienia za 20 tys zł (cz. 1 - wycena działek do użytkowania wieczystego - 15 tys. zł około 18 operatów, cz2. - wycena do odszkodowań - 5 tys. zł około 8 operatów); po czym wykonawcy złożyli takie wykazy:
Oferta nr1. cz. 1 - sporządzenie 16 operatów
                     cz. 2 - sporządzenie 36 operatów bez wartości z referencjami
Oferta nr 2 na cz. 1 i cz. 2 - wykaz 1 usługi za 8 tys zł.
Oferta nr 3 - na cz. 1 i cz. 2 roboty za 19 tys. zł

Czy ich wzywać w takim razie do uzupełnienia wykazu i referencji, czy też potraktować jako specjalistów ds wyceny, którzy i tak znają się na tym co robią ?
Generalnie warunek udziału w postępowaniu spełniają, ale oferowane usługi nie za bardzo przystaja do wartości mojego zamówienia.
Poradźcie.

34

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Justine napisał/a:

A jeśli zamawiający prosił o wykaz wykonanych usług geodezyjnych dpowiadajacych swym rodzajem i wartością usługom

Tylko tyle, czy jakies jeszcze informacje o usługach otrzymali wykonawcy?

35

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Oto zapis z SIWZ:
6.3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  załącza do oferty:
?    wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - sporządzony wg Załącznika Nr 6 - ?DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE?.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie.

...natomiast ilość nieruchomości z numerami działek i powierzchniami  została podana w załącznikach do SIWZ.

36

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

I jak to widzisz Miras?

37

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Generalnie warunek jest nieprecyzyny, należy siegnąć do znaczenia słowa "odpowiadających".

odpowiadać ?być zgodnym z czymś?
odpowiadać ?być podobnym lub takim samym jak coś innego?

cz. 1 - wycena działek do użytkowania wieczystego - 15 tys. zł około 18 operatów,
cz. 2  - wycena do odszkodowań - 5 tys. zł około 8 operatów

zatem warunek można uznać za spełniony jeżeli wykonawca wykazał że wykonał:
cz.1 - przynajmniej 15 operatów - za łączną kwotę 13 tys.
cz.2 -       ''                 5 wycen       -             ''                11 tys.

Ps. brak prezyzji powduje prawo do uznaniowości przez zamawiajacego - a to jako takie jest niezgodne z PZP.

38

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

i w takim wypadku wszystkie niejasności powinny być rozstrzygane na korzyść wykonawcy

39

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

W tego typu usługach generalnie nie ma mowy o precyzji, zwłaszcza przy oznaczeniu w sztukach tych operatów. Każdy z wykonawców może zrobić na dla 1 działki 1 operat, a może też w 1 operacie ująć 5 działek. Niestety nie jest mi znana prawidłowość jaka rządzi rzeczoznawcą przy ich pracy.
Podobna jest sytuacja przy wynagrodzeniu za sporządzenie operatów - czasem jedna działka kosztuje więcej niż 5.
A na pytanie w jaki sposób rzeczoznawca wycenia własną pracę, każdy odpowiada - kwestia dogadania się...

40

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Tak wiec wartośćusług jest rzeczą baaaardzo względną.
Teraz tylko zastanawiam się jak z tego wybrnąć.
Czy jest podstawa do wzywania wykonawców do uzupełnienia wykazów?

41 (edytowany przez hamerek 2009-11-06 12:04:58)

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

a jaki był dokładnie warunek udziału?

42

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Warunek wykonania usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców + referencje.

Do tego były wykazy działek: w cz. 1 - 8 działek, a w cz. 2 - 18 działek

43

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

hmmm
nie sprecyzowałaś co rozumiesz przez usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, a w takim wypadku uważam, że nie masz podstaw do żądania uzupełnienia

44

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Rodzajem usług są sporządzania wycen nieruchomości dla potrzeb użytkowania wieczystego oraz dla odszkodowań.
Jeśli chodzi o wartość, to na podstawie wykazu moich działek, a zatem w cz. 1 - 8 działek, a w cz. 2 - 18 działek każdy rzeczoznawca mógł ocenić ile może za to wziąć kasy.

45

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Marko napisał/a:

Jest oczywistą oczywistością, że rozporządzenie mówi o odpowiadających swoją wartością i nikt tego nie neguje. Nie neguje również uprawnienia zamawiającego do stawiania warunków w ten sposób. Zwracam jedynie uwagę, że MOŻE to stanowić czyn nieuczciwej konkurencji - co podkreślałem - zależy od konkretnego zamówienia. Nie zgodzę się natomiast zupełnie z tezą, iż żądanie doświadczenia mocno rozbieżnego od wartości czy zakresu w przedmiotowym postępowaniu jest bez sensu i lepiej nie żądać nic. W szczególności w przypadku robót budowlanych nie ma to szczególnego znaczenia i np budując kanalizację powiedzmy o dł 15 km nie widzę żadnej potrzeby by żądać realizacji roboty o takiej właśnie długości, lub jak sugerujesz minimalnie krótszej - czyli pewnie nie mniej niż 13 km :). W zupełności wystarczy tutaj doświadczenie rzędu 5 - 8 km bo wykonanie dłuższego odcinka nie wymaga jakieś szczególnej know-how, wymaga po prostu więcej czasu.

Którego Zamawiający nie daje ponieważ chce się pozbyć ,,cieniasów''. a więc referencje muszą odpowiadać ilości i przybliżonej wartości zadania i takich wymaga Zamawiający przeważnie.

46

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

Teraz to już nic nie wiem:(

47

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

ależ Justine to że pokazałaś ile ty masz działek do wyceny to wcale nie znaczy że postawiłaś konkretny warunek więc skoro go nie postawiłaś to tak jak mówi hamerek nie masz czego żądać (zdaniem W. jest dobrze)

48

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

dokładnie

49

Odp: Warunek udziału w postępowaniu

I nie będę.
Dzięki kochani.