1

Temat: wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Robota budowlana, wynagrodzenie ryczałtowe, nie żądaliśmy kosztorysu do oferty

W ramach wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykonawca w wyznaczonym terminie przysłał wypełniony kosztorys. Okazało się, że kosztorys zawiera błędy - w jednej pozycji wykonawca pomylił się ilościowo zamiast 1 wpisał 100 i te 100 wycenił, poza tym brak wielu pozycji z przedmiarów. Po upływie terminu na wyjaśnienia wykonawca przysłał ponownie kosztorys, bo jak napisał w poprzednio przysłanym były "oczywiste omyłki pisarskie". W tym dosłanym kosztorysie pojawiły się brakujące pozycje z przedmiaru i nie było już pomyłki ilościowej.
Ja przy ocenie wyjaśnień brałabym pod uwagę tylko to co wpłynęło w terminie i odrzuciłabym wykonawcę. A jakie Wy macie zdanie?

2

Odp: wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Jednak przysłął (zareagował) a Twoim prawem jest jeszzce żądać wyjaśnień do przekazanych dokumentów. Więc jeżeli z dokumentów nawet późniejszych wynika fakt, że da radę i Cię przekonał to bym aż tak bardzo nie literował ustawy. Oczywiści zależy to jeszzce jacy wykonawcy i schemat postępowania, czy Ci on pasuje smile

3

Odp: wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Po analizie okazało się, że ten dosłany kosztorys jest na kwotę większą niż oferta.
Raczej go odrzucimy.

Wykonawcy nie przestają mnie zadziwiać.

4

Odp: wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

no to proste - nie potrafił udowodnić. To tyle