1 (edytowany przez eva 2020-05-20 07:54:13)

Temat: Weryfikacja podpisu

Jak weryfikujecie zaświadczenie z ZUS i US, które wykonawca otrzymał na swoją skrzynkę od stosownej instytucji (plik pdf i spakowane pliki XML o nawie: dokument, UPD, UPO, styl), które następnie ściągnął na swój komputer i przesłał zamawiającemu?

Z tego co się dowiedziałam plik pdf jest tylko do podglądu następnie plik xml o nawie dokument to zaświadczenie a podpis jest w pliku upd. Czy czasem plik pdf nie powinien być podpisany. Spotkałam się nie pierwszy raz z taką sytuacją - w takiej formie wysyłają z ZUS i US. Jak poprawnie zweryfikować takie zaświadczenie, które de facto jest oryginałem?

2 (edytowany przez Olek 2020-05-20 17:50:18)

Odp: Weryfikacja podpisu

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale...

Status dokumentów wystawianych przez ZUS można zweryfikować na stronie: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z- … swiadczen/

Wg mnie UPO to Urzędowe Poświadczenie Odbioru a UPD to Urzędowe Poświadczenie Doręczenia i nie zawierają podpisu. Wydaje mi się, że Wykonawca elektronicznie wnioskował o wydanie zaświadczenia i pobrał je z Platformy Usług Elektronicznych.

Zastosowanie mogą tu mieć artykuły 50 ust. 4a do 4c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
4a. Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania  zaświadczenia  o  niezaleganiu  w opłacaniu  składek  wydane  przez  Zakład w postaci   dokumentu   elektronicznego   opatrzonego   kwalifikowanym   podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.
4b. Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji,  o których mowa w ust. 4a, przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 1) danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 2) typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 3) daty wydania zaświadczenia lub decyzji.
4c. Wydruki,   o których  mowa  w ust.  4a,  mają  moc  zrównaną  z mocą dokumentów wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie.

Co do zasady taki dokument powinien być traktowany tak jak np. wydruk z KRS.

Możesz także poczytać KIO 2578/18.

3

Odp: Weryfikacja podpisu

Podepnę się pod temat.
Wiem że należałoby przechowywać raport z weryfikacji podpisów elektronicznych ale czy istnieje taki ustawowy obowiązek?

4

Odp: Weryfikacja podpisu

Obowiązku ustawowego nie kojarzę. Z żadnego rozporządzenia też to raczej nie wynika. Natomiast raz miałem sytuację, że kontrola chciała raport z weryfikacji bo coś im nie grało (może po prostu nie umieli tego robić).

Ja za każdym razem generuję sobie raport z weryfikacji i przechowuję razem z innymi dokumentami.

5

Odp: Weryfikacja podpisu

Obowiązku nie ma ale kontrole żądają. Jeżeli nie masz to żadnych konsekwencji nie będzie. Ja żeby nie kopać się z koniem generuję te raporty, niech sobie czytają.

6

Odp: Weryfikacja podpisu

Największy problem jest z Urzędem Skarbowym. Wykonawcy coraz częściej elektronicznie wnioskują o wydanie zaświadczenia i pobierają je z Platformy Usług Elektronicznych (plik pdf i spakowane pliki XML o nawie: dokument, UPD, UPO, styl). I tutaj zaczął się problem. Po otwarciu pdf było zaświadczenie z niby elektronicznym podpisem pani XYZ (okazało się że był on wklejony i nie ma podpisu). Po weryfikacji jednego z plików XML i otwarciu go przez stosowny program było elektroniczne zaświadczenie wydane przez jeszcze inna panią a podpisane jeszcze przez inną. Ponadto data zaświadczenia w pdf była inna niż data zaświadczenia dokumentu xml. Kto miał takie kwiatki? smile

7

Odp: Weryfikacja podpisu

Postępowanie poniżej progów unijnych/ W związku z sytuacją epidemiologiczną zamawiający dopuścił składanie ofert albo elektronicznych albo tradycyjnych papierowych). Wykonawca mógł wybrać jedną z dwóch form składania ofert. Zamawiający w SIWZ opisał osobno sposób złożenia oferty w zależności od formy jaką wybierze wykonawca. Wszyscy wykonawcy złożyli oferty poprzez stosowną platformę. Jeden z wykonawców wypełnił ofertę i podpisał a następnie zeskanował. Podczas weryfikacji okazało się że zeskanowany plik nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym oferta będzie odrzucona.
Czy podstawą odrzucenia będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 (niezgodna z ustawą ??) i ust. 8 (niezgodna na podstawie innych przepisów) w związku z art.  78 (1) §1 KC?

8

Odp: Weryfikacja podpisu

eva napisał/a:

Postępowanie poniżej progów unijnych/ W związku z sytuacją epidemiologiczną zamawiający dopuścił składanie ofert albo elektronicznych albo tradycyjnych papierowych). Wykonawca mógł wybrać jedną z dwóch form składania ofert. Zamawiający w SIWZ opisał osobno sposób złożenia oferty w zależności od formy jaką wybierze wykonawca. Wszyscy wykonawcy złożyli oferty poprzez stosowną platformę. Jeden z wykonawców wypełnił ofertę i podpisał a następnie zeskanował. Podczas weryfikacji okazało się że zeskanowany plik nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym oferta będzie odrzucona.
Czy podstawą odrzucenia będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 (niezgodna z ustawą ??) i ust. 8 (niezgodna na podstawie innych przepisów) w związku z art.  78 (1) §1 KC?

Raczej nie twierdziłbym, że jest niezgodna z ustawą. Może raczej niezgodna z SIWZ (89.1.2) w związku z art.  78 (1) §1 KC.

Jakkolwiek nie wybierzesz, jak nawiążesz do KC to będzie OK. Ofertę trzeba odrzucić.

9

Odp: Weryfikacja podpisu

Dziękuję, tak zrobię smile