1

Temat: Wadium

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca złożył Wadium w formie gwarancji bankowej na okres dłuższy niż pierwotny termin związania z ofertą. W odpowiedzi na wniosek wykonawca przesłał zgodę na przedłużenie tzo. Jednakże Wadium nie przesłał  wraz z odpowiedzią, tylko później, ale w okresie gdy gwarancja była ważna. Czy wykonawca wraz ze zgodą musiał przesłać gwarancję, czy mógł później?

2

Odp: Wadium

Istotą  przepisu jest okoliczność, by oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania zabezpieczona wadium (wyrok KIO z 11 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1206/19).

3

Odp: Wadium

jest ok