1

Temat: oświadczenie o przynależności do GK

Przetarg poniżej progów, procedura odwrócona.
1. oświadczenie o przynależności nie złożył wykonawca, który nie jest oceniany najwyżej, nie wzywam go do uzupełnienia?
2. oświadczenie o przynależności może być złożone w oryginale lub kopii?
3. Czy w procedurze odwróconej sprawdzam zobowiązanie sprawdzam u wszystkich wykonawców, czy tylko u najwyżej ocenianego?

2

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Składanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-23/skladanie-oswiadczenia-o-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-grupy-kapitalowej-w-postepowaniu-prowadzonym-w-try

3

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Wykonawca nie złożył oświadczenia o GK. Wezwany w trybie art. 26.ust. 3 Pzp przesłał skan mailem. Wykluczyć?

4

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

nowyzielony napisał/a:

Wykonawca nie złożył oświadczenia o GK. Wezwany w trybie art. 26.ust. 3 Pzp przesłał skan mailem. Wykluczyć?

Tak. Niestety. A czy procedura odwrócona?. A to najwyżej oceniony?.

5

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Odwrócona. TO niestety najwyżej oceniony

6

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

1. Czy w przypadku złożenia przez W. najwyżej ocenionego w rankingu oświadczenia o GK tylko w ofercie , wzywam go do złożenia grupy wyznaczając 5 dniowy termin czy mogę poprosić aby w odpowiedzi na wezwanie odpisał mailowo że potwierdza iż to w ofercie jest nadal aktualne oświadczenie?
2. czy mogę w jednym czasie wezwać do złożenia oświadczenia o GK oraz z art. 26 ust. 3 do złożenia wykazu robót i osób?

7

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Co do GK wystarczą wyjaśnienia.

8

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Witam a co w przypadku gdy dalszy w rankingu oceny ofert nie złożył oświadczenia o GK. Wykluczyć czy badać tylko najwyżej ocenionego. a tego oceniamy jak pozostałych?

9

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

"odwrócona" tylko najlepszy
"zwykła" wszyscy