1

Temat: oświadczenie o przynależności do GK

Przetarg poniżej progów, procedura odwrócona.
1. oświadczenie o przynależności nie złożył wykonawca, który nie jest oceniany najwyżej, nie wzywam go do uzupełnienia?
2. oświadczenie o przynależności może być złożone w oryginale lub kopii?
3. Czy w procedurze odwróconej sprawdzam zobowiązanie sprawdzam u wszystkich wykonawców, czy tylko u najwyżej ocenianego?

2

Odp: oświadczenie o przynależności do GK

Składanie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/wykluczenie-art-24-ust-1-pkt-23/skladanie-oswiadczenia-o-przynaleznosci-lub-braku-przynaleznosci-do-tej-samej-grupy-kapitalowej-w-postepowaniu-prowadzonym-w-try