1

Temat: Podstawa do unieważnienia?

Witam,
PN w procedurze krajowej. W opisie przedmiotu zamówienia - w wyniku omyłki pisarskiej - Zamawiający  podał błędną (znacznie zawyżoną) ilość paliwa, którą chce zakupić w okresie umownym; przy czym wartość szacunkowa zamówienia została ustalona do ilości paliwa , którą Z. faktycznie planował zakupić (do mniejszej ilości paliwa). Kwota na sfinansowanie zamów. została ustalona do mniejszej ilości paliwa. Po otwarciu ofert okazało się cena złożonych ofert znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, bowiem Wykonawcy skalkulowali ceny do tej zawyżonej ilości paliwa.
Czy należy:
1)  unieważnić postępowanie na pods. art. 93 ust. 1 pkt 4  - pzp,
2) unieważnić postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp - wada postępowania ,
3) zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansow. zamów. (o ok. 100 tys. zł).

Czy to postępowanie można "uratować" ?

2

Odp: Podstawa do unieważnienia?

Jeśli można dołożyć środki do najkorzystniejszej oferty to można działać smile

3

Odp: Podstawa do unieważnienia?

To jest logiczne. Należało wpisać sposób liczenia oferty - do jakiej ilości i jaki ewentualnie może być rozrzut lub prawo opcji bezpośrednio.

4 (edytowany przez memphis 2019-11-04 12:48:44)

Odp: Podstawa do unieważnienia?

Przetarg powyżej progów unieważniony na podstawie 93.1.4., w tym brak odrzuconych ofert. Mogę od razu wszcząć nową procedurę, czy z daleko idącej poprawności formalnej muszę odczekać 10 dni?

5

Odp: Podstawa do unieważnienia?

eva napisał/a:

Jeśli można dołożyć środki do najkorzystniejszej oferty to można działać smile

Czy nie stoi to w sprzeczności z tym, że szacunkowa wartość zamówienia została błędnie ustalona?
Czy na tym etapie postępow. (po otwarciu ofert) jest możliwe skorygowanie wartości szac. zamów.?

6

Odp: Podstawa do unieważnienia?

winter16, wartość szacunkowa, i kwota która zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia NIE MAJĄ ZE SOBĄ NIC WSPÓLNEGO. Wartość szacunkowa służy tylko i wyłącznie do określenia w jakim trybie powinno się prowadzić procedurę. Wiem, że często te kwoty są równe ale to w żaden sposób nie wiąże zamawiającego.