1

Temat: KNR

PN rozliczenie obmiarowe
w obmiarze pozycja KNR AL-01 0501-01 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU wewnętrzna
w ofercie najkorzystniejszej w tym miejscu KNR AL-01 0501-02 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
jest do uratowania??

2

Odp: KNR

już wiem że nie do uratowania art 89 ust 2) ??

3

Odp: KNR

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba poznać sposób obliczenia ceny oraz czy Zamawiający dał wytyczne jak przygotować kosztorys ofertowy. Należy dążyć do uratowania oferty.

4 (edytowany przez jo 2019-08-08 05:51:56)

Odp: KNR

obmiar - krótko mówiąc miało być jak w dołączonym przedmiarze - dofinansowanie unijne

5

Odp: KNR

Tym bardziej bym to sprawdziła no chyba, że nie jest to oferta najkorzystniejsza.

6

Odp: KNR

no niestety jest najkorzystniejsza - kamery się różną inne w środku inne za zewnątrz ceny tez pewnie inne

7

Odp: KNR

A czasem nie doszło do zamiany pozycji? Tam gdzie powinny być wew dali zewn i odwrotnie?

Jak nie, to masz urządzenie zaoferowane niezgodne z przedmiarem czyli siwz.

8

Odp: KNR

no niestety miały być tylko wewnętrzne

9

Odp: KNR

następny problem rozliczenie kosztorysowe chyba mnie wykończy
Oferent dokonał zmiany pozycji 104 - KNR 2-21 0213-01 0213-02 "Rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm - warstwa kompost zmieszanego z ziemią"
na dwie pozycje KNR 2-21 0213-0200 "Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim" oraz "Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm".
W tej drugiej pozycji nie określono krotności 8 która zrównałaby grubość warstwy do 10 cm określonej w przedmiarze robót.
zastanawiam czy na podstawie art 87 ust 2 pkt 3) samemu nie poprawić krotności w tej drugiej pozycji żeby otrzymać te 10 cm czy to nie byłaby nadinterpretacja art 87 ust 3 pkt 3)?? dofinansowanie unijne dlatego podwójnie się obawiam

10

Odp: KNR

no to jest niegodność, której wg mnie nie można poprawić

11

Odp: KNR

też mi się tak wydaje niestety

12

Odp: KNR

szlag mnie zaraz trafi przy tych przedmiarach PN z dofinansowaniem unijnym
w projekcie i w przedmiarze 20 cm podbudowa z czego w przedmiarze: 15 cm  jedna warstwa, 8 cm druga warstwa , - 3 cm druga warstwa w kosztorysie dwie pierwsze pozycje na plus trzecia na minus (daje łącznie 20 cm)
w ofercie trzy pozycje dokładnie takie same ale wszystkie na plus (nie zauważył oferent w trzeciej pozycji że jest krotność -3 a nie 3) chcę ratować ofertę poprawić na podstawie art 87 ust 2 pkt 3 i równocześnie poprawić z 87.2.2
sumarycznie zmniejszenie wartości kosztorysu o 1100 zł przy kosztorysie na 170000 zł
da się to wybronić??

13

Odp: KNR

biorąc pod uwagę powyższe nie da się - masz całą furę elementów do zmiany. Ostatni zapis - to zmiana istotna w cenie i zakresie;
zapis o ziemi żyznej - mozna byłoby sie kusić, zależne od opisu robót w tabeli kosztorysowej, jeśli zamiana spowodowała szerszy opis to bym bronił;
pierwszy zapis też pewnie do obrony bo zaoferowano działania tożsame ale sprzęt lepszy (dopuszczalne)

14

Odp: KNR

Osobiście skłaniam się do poprawienia.