1

Temat: Niekompletna referencja

Wykonawca na wezwanie zamawiającego z art. 26.2 Pzp, złożył wykaz robót, w którym wskazał robotę budowlaną wykonaną na rzecz zamawiającego oraz niepełną referencję, tj. brak podpisu wystawcy oraz potwierdzenia, że robota została wykonana należycie (brakuje 2 strony referencji). Przedmiotowa referencja została wystawiona przez wydział merytoryczny zamawiającego. Wykonawca w żadnym innym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego nie składał przedmiotowej referencji.
Zgodnie z orzecznictwem (KIO 250/18, KIO 1278/18) art. 26.6 Pzp należy odczytywać łącznie z paragrafem 10 ust. 2 rozporządzenia ws. dokumentów (?) który przewiduje obowiązek wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów mających potwierdzać(?.) oraz postępowanie, w którym wykonawca uprzednio składał dokumenty.
Zamawiający w wezwaniu z art. 26.2 Pzp pouczył wykonawcę, iż skorzysta z posiadanych dokumentów tylko w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów będących w posiadaniu zamawiającego.
Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

2

Odp: Niekompletna referencja

26.3 pzp

3

Odp: Niekompletna referencja

Wezwać do uzupełnienia. A poza protokołem, skontaktować się z wydziałem zobaczyć co tam jest w tej referencji i w razie czego odpowiednio zareagować.

4

Odp: Niekompletna referencja

Ja bym sobie darował wzywanie sokoro jestem w posiadaniu referencji i traktował art. 26.6 jako nadrzędny a rozporządzenie jako akt prawa wtórnego w tym przypadku. Wezwanie mija się z celem.

5

Odp: Niekompletna referencja

Ogólnie też bym tak robił, ale tutaj Zamawiający za bardzo wpisywał w warunki "wyraźne wskazanie przez Wykonawcę", więc dla spokoju ducha .....