Temat: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Czy jak Wykonawca pożycza doświadczenie od pomiotu3 to musi go wykazać jako podwykonawcę w realizacji umowy. Czy nie wystarczy zapis w zobowiązaniu?

2

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

art 22a ust 4  ustawy

3

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Musi być jego realny udział w wykonaniu.

4 (edytowany przez MIRAS 2019-03-14 06:52:26)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

sonia_2014 napisał/a:

Czy jak Wykonawca pożycza doświadczenie od pomiotu3 to musi go wykazać jako podwykonawcę w realizacji umowy. Czy nie wystarczy zapis w zobowiązaniu?

Nie musi być podwykonawcą. Tak jak napisał Marcel - musi być jego realny udział w wykonaniu. Natomiast, w kontekście 22a.4 Pzp, co do zobowiązania (na etapie oceny spełniania warunków) są dwa stanowiska:
-jedno: wystarczy samo zobowiązanie (zgodnie z 22a.2);
-drugie: drugie samo zobowiązanie to za mało, wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że podmiot użyczający zrealizuje część zamówienia (zgodnie z 22a.4).   

...a jakie jest Wasze zdanie?

5

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Przyznam że wolał bym aby wskazał go jako podwykonawcę, sprawa wówczas jest jasna i klarowana.

6

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Jednak myślę, że również wystarczyłoby aby wskazał iż np. osoby biorące udział w tym doświadczeniu które wskazał, bedą uczestniczyły jako doradztwo i nadzór np. logistyczny nad pracami Wykonawcy powołującego się na to doświadczenie. Byłoby to czarno na białym. Ja bym wolał tak bo jak dochodzi podwykonawstwo i dodatkowe warunki, zobowiązania i płatności itp to jest to jakiś dodatkowy zakres dla Zamawiającego smile

7

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Tylko że doradztwo i konsultacje to za mało, jeżeli chodzi o budowlankę.

8 (edytowany przez MIRAS 2019-03-14 10:53:52)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Mi chodzi bardziej o kwestie formalne na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia wykonawcy). Czy Waszym zdaniem wystarczy samo zobowiązanie podmiotu do udostępnienia (zgodnie z 22a.2), czy to za mało i
-zamawiający ma prawo (na jakiej podstawie?) żądać szczegółów dotyczących tego udostępnienia, 
-a wykonawca obowiązek (na jakiej podstawie?) wskazywać to zamawiającemu.

9

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Zobowiązanie jest wystarczające, problem zaczyna się jeżeli w ofercie nie ma tego podmiotu wskazanego jako podwykonawcy.

10

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

MIRAS napisał/a:

Mi chodzi bardziej o kwestie formalne na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (wiedzy i doświadczenia wykonawcy). Czy Waszym zdaniem wystarczy samo zobowiązanie podmiotu do udostępnienia (zgodnie z 22a.2), czy to za mało i
-zamawiający ma prawo (na jakiej podstawie?) żądać szczegółów dotyczących tego udostępnienia, 
-a wykonawca obowiązek (na jakiej podstawie?) wskazywać to zamawiającemu.

no a par.9 ust. 1 z Rozporządzenia o dokumentach

11

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

...no, tak ale pod warunkiem że Zamawiający z tego uprawnienia skorzystał na etapie sporządzania SIWZ i Ogłoszenia, tzn. "zakomunikował" to wykonawcom. natomiast powyższe dotyczy sytuacji, w której Zamawiający poprzestał (bo ma takie prawo) tylko na obowiązku złożenia przez wykonawcę samego zobowiązania - nie chciał, aż tak "głęboko" badać tą kwestię na etapie oceny warunków udziału w postępowaniu, jakie daje mu możliwość wskazane przez Ciebie rozporządzenie.

12

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Zawsze pozostają wyjaśnienia treści złożonej oferty.

13

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

chyba nie chcesz powiedzieć, że mówimy o treści oferty

14

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

W takim razie, pytanie: Jakie sankcje są za brak złożenia wyjaśnień? hmm

15

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Marcel napisał/a:

Zobowiązanie jest wystarczające, problem zaczyna się jeżeli w ofercie nie ma tego podmiotu wskazanego jako podwykonawcy.

Jak doskonale pewnie wiesz, podmiot ten nie musi być podwykonawcą.

16

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

To fakt, jednak jak wówczas będzie wyglądała jego forma zatrudnienia przy realizacji r. budowlanych skoro ma brać czynny udział w realizacji prac?

17 (edytowany przez MIRAS 2019-03-15 12:55:47)

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a podwykonawstwo

Marcel piszesz o "problemie" przy robotach, a przecież są jeszcze usługi. Poza tym piszesz o etapie realizacji zamówienia, ja zastanawiam się co z tym zobowiązaniem na etapie oceny spełniania warunków udziału. Zastanawiam się i zastanawiam... i dochodzę do następującego wniosku: wystarczy (musi wystarczyć) samo zobowiązanie - zgodnie z 22a.2 Pzp.

Dlaczego, otóż:

Jak wszyscy wiemy "Dla udostępnienia zasobu doświadczenia przez podmiot trzeci, zgodnie z art. 22a ust. 4 p.z.p. i orzecznictwem w tym zakresie, koniecznym jest wykazanie rzeczywistego dysponowania zasobami podmiotu trzeciego i realizacja robót przez ów podmiot - samodzielna lub wspólnie z wykonawcą." - tak KIO 1336/18. Zatem za pomocą jakich dokumentów wykonawca ma to wykazać? - o tym decyduje zamawiający, ma on dwie możliwości: 1) art. 22a.2 lub 2) art. 22a.2 + par. 9 ust. 1 z Rozporządzenia o dokumentach. Jeżeli się zdecyduje tylko na pierwsze rozwiązanie musi mu na tym etapie wystarczyć samo "zobowiązanie". No i jasne, że jeżeli chce szczegółowych informacji na czym to dysponowanie będzie polegać, etc. musi skorzystać dodatkowo z rozwiązania 2 (warunek: odpowiedni zapis w SIWZ).

Dlaczego wystarczy samo zobowiązanie:

Sam przepis ustawy w 22a.2 mówi jak ma wyglądać owe "udowodnienie" wymieniając m.in. zobowiązanie. Potwierdza to opinia UZP ("Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?"), w której już na samym początku mamy stwierdzenie: "Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, stanowi potwierdzenie, że określony potencjał dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu został wykonawcy faktycznie udostępniony.". Podobnie KIO 2597/18: "Jednak ocena przez zamawiającego realności udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów następuje, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia". Podobnie też Dyrektywa wink

Można dyskutować, czy poprzestanie tylko na pierwszym rozwiązaniu to dobry pomysł, czy zły ale nie można tego rozpatrywać w kontekście zgodności z Pzp - bo takie rozwiązanie jest jak najbardziej zgodne z Pzp. Zresztą trudno sobie wyobrazić, że za każdym razem będziemy korzystać również z drugiego rozwiązania.

No dobra, to po co jest 22a.4?. W samym przepisie nie znajdziemy obowiązku udowodnienia "zrealizowania" (ciężko to udowodnić - dotyczy to zdarzenia przyszłego). Udowodniamy tylko dysponowanie i to na dzień oceny, a jak będzie rzeczywiście to się dopiero okaże.... Moim zdaniem przepis ten dotyczy przede wszystkim etapu realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez podmiot trzeci w zakresie, w jakim udostępnił on własne zasoby, nie może być iluzoryczna - mówi o tym właśnie 22a.4. Wobec tego jeśli na etapie realizacji zamówienia, okazuje się, że podmiot trzeci, nie realizuje zamówienia w zakresie, w jakim udostępnił on własne zasoby może to być uznane za naruszenie postanowień umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na etapie realizacji zamówienia, na podstawie 22a.4 zamawiający ma prawo i obowiązek egzekwowania "udostępnienia" i to bez względu na to jaką ścieżkę na etapie oceny obrał (1 czy 2) - tak aby to poleganie na zdolnościach innych podmiotów było realne.

To tak krótko i na szybko. Komentarze mile widziane wink