1

Temat: podpisany plik ZIP/WinRAR

Witam,

elektronizacja smile
wykonawca złożył w spakowanym pliku ZIP ofertę wraz z załącznikami. plik ZIP zawiera oryginały oraz kopie. dokumenty nie podpisane podpisem kwalifikowalnym. plik ZIP podpisał podpisem kwalifikowalnym. czy w tym momencie można przyjąć że:
1. podpisał wszystkie oryginały
1. poświadczył za zgodność wszystkie kopie

2

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Jest podpisane, bez wnikania w powyższe punkty.

3

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

jak wyżej, skoro jest to zamknięcie niejako folderu (teczki) to podpis obejmuje wszystko co w środku

4

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

5 (edytowany przez mickeymouse 2019-01-10 13:49:43)

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

jo napisał/a:

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.

6

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

nie, bo zeskanowana oferta nie jest już oryginałem a elektroniczną kopią dokumentu. Oferta natomiast musi być w oryginale

7

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

czyli jednak trzeba pownikać do ZIPA

8

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Trzeba.

9

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

mickeymouse napisał/a:
jo napisał/a:

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.Nie mogę znaleźć tego wyroku na necie. Czy jest możliwość opublikowania linku do tego orzeczenia?

10 (edytowany przez mickeymouse 2019-01-11 08:35:19)

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Tomek40 napisał/a:
mickeymouse napisał/a:
jo napisał/a:

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.Nie mogę znaleźć tego wyroku na necie. Czy jest możliwość opublikowania linku do tego orzeczenia?

Jeszcze nie ma, podsyłam linka do jednego ze źródeł:
https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/odrzucenie-oferty-podpisanej-elektronicznie-w-przypadku-skanu-z-podpisem-2019-01-08

11

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

powtarza to się w wielu wątkach na tym forum:
oferta bez podpisu podpisana kwalifikowanym to jest oryginał. Jeśli chcesz umieścić w *.zip i podpisać razem to mozesz zebrać dokumenty jako wypełnione (nie podpisane w żaden spaób) i dopiero po kompresji podpisać całość. Każdy element skompresowany w zip jest traktowany jako podpisany tym samym podpisem co cały folder

12

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

mickeymouse napisał/a:
jo napisał/a:

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.

tak na marginesie gość osobiście podpisał wersję papierową, prawidłowo podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym i oferta do odrzucenia - trochę chore

13

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Zgadzam się z Jo. Chore jak nie wiem.

14

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Paranoja się robi...
Tak na zdrowy rozsądek, co za różnica - czy skan czy nie skan, skoro jest podpisany kwal. podpisem elektronicznym..?
Czyż nie celem ustawodawcy było odformalizowanie i uproszczenie procedur przetargowych np. dla małych firm..? A tu ewidentnie idziemy w przeciwnym kierunku.

15

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

właśnie, no to wczytajmy się w art. 10a.5 - oferta ma być złożona w postaci elektronicznej.

Z czego wynika, że skan wydrukowanej i podpisanej ręcznie oferty, nie stanowi złożenia oferty w postaci elektronicznej?

16

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

janek159 napisał/a:

właśnie, no to wczytajmy się w art. 10a.5 - oferta ma być złożona w postaci elektronicznej.

Z czego wynika, że skan wydrukowanej i podpisanej ręcznie oferty, nie stanowi złożenia oferty w postaci elektronicznej?

No właśnie a ja w tej chwili mam taką sytuację
- jedna oferta zeskanowana i podpisana podpisem elektronicznym
- druga zeskanowana i nie podpisana

17

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Art. 781. Elektroniczna forma czynności prawnej

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

No i na czym opierają się ci co twierdzą że skan oferty (nawet uznając że stanowi kopię dokumentu org.) nie jest złożony w postaci elektronicznej jak jest opatrzony podpisem elektr.

18

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/odrzucenie-oferty-podpisanej-elektronicznie-w-przypadku-skanu-z-podpisem-2019-01-08

19

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Jakby ktoś był zainteresowany to podrzucam jeszcze jedno znalezione opracowanie poświęcone temu wyrokowi wraz z ciekawymi komentarzami:
https://www.linkedin.com/pulse/oferta-w-formie-elektronicznej-paulina-kus

Ciekawa jestem bardzo uzasadnienia wyroku...

20

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

w tym na razie nie ma argumentów

21

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

janek159 napisał/a:

Art. 781. Elektroniczna forma czynności prawnej

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

No i na czym opierają się ci co twierdzą że skan oferty (nawet uznając że stanowi kopię dokumentu org.) nie jest złożony w postaci elektronicznej jak jest opatrzony podpisem elektr.

Złożony owszem ale nie w orinale.
Oryginał - dokument podpisany podpisem kwal
Elektroniczna kserokopia - skan dokumentu podpisany podpisem kwal.

22 (edytowany przez janek159 2019-01-11 14:09:27)

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

wcześniej było ok. , nic nie jest ok. komentarz: Jaworska 2018,

Dopuszczone formaty danych. Mając na uwadze zapis zawarty w art. 10a ust. 5 PrZamPubl, wydawałoby się, że wszelkie inne dokumenty przesyłane pomiędzy zamawiającym a wykonawcami mogą mieć zwykłą postać elektroniczną, gdyż w PrZamPubl nie zastrzeżono dla nich żadnej szczególnej formy. W § 4 rozp. Prezesa RM z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) zastrzeżono jednak, iż dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W oparciu o tę delegację wydane zostało rozp. RM z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). W załączniku Nr 2 do tego rozporządzenia określono formaty danych dopuszczonych do stosowania zależnie od rodzaju dokumentów (tekstowych, graficznych, itp.).7. Oryginał dokumentu elektronicznego. Zauważyć dodatkowo należy, że forma dokumentów składanych przez wykonawców w toku postępowania regulowana jest dodatkowo w § 14 i 15 RodzDokR. W tym miejscu wskazać należy, że przepis § 14 ust. 1 RodzDokR nakłada obowiązek przedkładania oświadczeń, o których mowa w tym rozporządzeniu dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, w oryginale (dokumenty inne niż oświadczenia mogą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). W sytuacji, gdy  zgodnie z art. 10a ust. 5 PrZamPubl  oświadczenia mają być sporządzane (a nie tylko doręczane) w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to taką postać dokumentu należy uznać za postać oryginalną. Jak wprost wynika z przepisu, oświadczenie czy samego wykonawcy czy innego podmiotu musi zostać sporządzone w formie elektronicznej. Nie będzie uznany za oryginał dokument zawierający np. skan dokumentu uprzednio sporządzonego w wersji papierowej. Taki skan, nawet gdyby został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, byłby jedynie kopią oryginalnego dokumentu. Oryginał miałby bowiem w dalszym ciągu postać papierową (pisemną).

8. Pozostałe dokumenty  forma. Zgodnie z § 14 ust. 2 RodzDokR pozostałe dokumenty (inne niż oświadczenia wymienione w RodzDokR) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem. Złożenie oryginału w postaci elektronicznej będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy podmiot wydający dany dokument sporządza go w postaci elektronicznej. Jeśli zaś pierwowzór dokumentu będzie miał postać papierową, nie będzie możliwości złożenia tego dokumentu w oryginale, a jedynie w kopii sporządzonej w postaci elektronicznej i potwierdzonej za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pewną niekonsekwencję w stosowaniu zasady wyłączności użycia środków komunikacji elektronicznej stanowi zastrzeżenie zawarte w § 14 ust. 4 RodzDokR, że potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem może zostać dokonane nie tylko w formie elektronicznej, ale i w formie pisemnej. Dodatkowo, w § 15 RodzDokR, przewidziano możliwość żądania oryginału lub kopii dokumentu poświadczonej notarialnie, co  szczególnie w tym drugim przypadku  wyłącza możliwość złożenia dokumentu w wersji elektronicznej. Należy jednak przyjąć, iż formy inne niż elektroniczne dotyczą jedynie przypadków, gdy w postępowaniu stosowana jest (lub dopuszczona) forma komunikacji inna niż elektroniczna.9. Dopuszczalny sposób sporządzania elektronicznej kopii dokumentu sporządzonego uprzednio w wersji papierowej określono w § 5 rozp. Prezesa RM z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320). Przy czym w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia podkreślono, iż sporządzenie i przekazanie elektronicznej kopii dokumentu, który nie był w oryginale sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, nie jest dopuszczalne w odniesieniu do oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PrZamPubl, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców.10. Poświadczanie za zgodność z oryginałem. Zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 rozp. Prezesa RM z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320), w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii większej ilości dokumentów może odbyć się w ten sposób, iż opatrzony zostanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku zawierający skompresowane dane (wszystkie kopie dokumentów). Takie łączne poświadczenie nie dotyczy jednak kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

23

Odp: podpisany plik ZIP/WinRAR

Na SZUKIO można już przeczytać całość wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. sygn.: KIO 2611/18 dot. odrzucenia oferty podpisanej elektronicznie w przypadku skanu.