1

Temat: przyspieszenie postępowania

Postępowanie krajowe. Procedura odwrócona. Wykonawca na wezwanie z art.26 ust.2 został wezwany do złożenia dokumentów. Nie spełnia warunków, więc został wezwany do uzupełnienia dok. z art.26 ust.3. Wiemy już że nie spełni warunków. Chcemy w oczekiwaniu na wskazany termin podjąć działania w stosunku do drugiego wykonawcy w rankingu.
1) Czy mogę wezwać wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2f do złożenia dokumentów?
2) w Oświadczeniu dot. niepodleganiu wykluczeniu oraz speł. war. jest rozbieżność, wykonawca powołuje się na zasoby (zakres większy niż dozwolony w OPZ) ale w formularzu oferty nie zaznacza, że będą podwykonawcy - co trzeba zrobić najpierw, kiedy wyjaśnić rozbieżność?