26

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Tak niestety będzie.

27

Odp: brak możliwości realizacji zadania w terminie - unieważnienie

Wiem, że stary temat, ale fajny wyrok akurat mi wpadł i może się komuś przyda

WSA III SA/Wr 680/17

W tym względzie Sąd podziela pogląd wyrażony w skardze, iż zasadom p.z.p. nie sprzeciwiają się takie zmiany umowy, których przyczyny w takim samym są uzasadnione w stosunku do każdego wykonawcy, który zostałby wybrany i z tego względu nie oznaczają preferencji żadnego z nich. Jak podkreśla strona skarżąca, przedłużające się postępowanie przetargowe uzasadniało zmianę terminu realizacji zadania niezależnie od tego, który podmiot zostałby wybrany w wyniku przetargu, podczas gdy o samym wyborze decydowała wyłącznie oferowana cena.