1

Temat: Dogrywka

Witam,

potrzebuję argumentów "ZA" dogrywką (91.1.5), w sytuacji gdy cena nie jest jedynym kryterium, np. mamy taką oto sytuacje patową (ceny najniższe, termin najkrótszy):


Oferta nr                        1                             2
----------------------------------------------------------------
Cena                            100                         100
Termin wykonania       30                           30 

Argumenty "PRZECIW" znam, szukam wyroków KIO, opinii, komentarzy "ZA"
- z góry dzięki.

2 (edytowany przez Marcel 2015-04-20 13:57:05)

Odp: Dogrywka

"W tej sytuacji należy unieważnić takie postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Faktem jest, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji i nie wskazał konkretnej drogi postępowania. W ustawie Pzp unormowane zastały następujące sytuacje:

tzw. ?dogrywka? ? przepis art. 91 ust. 5 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych

wystąpienie takiego samego bilansu punktowego, gdzie wskazano prymat ceny - art. 91 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że w sytuacji, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

"W praktyce pojawiają się dwa poglądy w odniesieniu do omawianej sytuacji. Pierwszy wskazuje na możliwość analogicznego zastosowania art. 91 ust. 5 ustawy Pzp w celu ocalenia procedury. Natomiast drugi optuje za koniecznością unieważnienia takiego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Należy przyznać słuszność drugiemu poglądowi z tego względu, że ustawodawca zdecydował, że dogrywka to wyjątek, który może dotyczyć tylko postępowań, gdzie cena jest jedynym kryterium a przepisów prawnych zawierających wyjątki nie można interpretować rozszerzająco."
Źródło portal zp.

3

Odp: Dogrywka

I co znalazłeś argumenty ZA? - bo ... niestety ich nie ma niestety mym skromnym zdaniem .. na dzień dzisiejszy.

4

Odp: Dogrywka

Ja takimi też nie dysponuję.

5

Odp: Dogrywka

Nie wypowiadam się, bo ja też nie widzę ZA...

6

Odp: Dogrywka

ZA:
1) wykładnia celowościowa art. 91 ust. 5 - wskazany przepis dotyczy identycznych ofert
2) cel postępowania: wybór oferty - art. 2 ust. 7a (nadrzędny) w ostateczności - unieważnienie, a tu 
3) brak podstaw do unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 5 przewiduje tylko obowiązek unieważnienia postępowania, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie (inna podstawa mocno naciągana)
4) interes zamawiającego: możliwość uzyskania niższej ceny, odpadają koszty związane z przeprowadzeniem nowego postępowania
5) powyższe nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców.

PRZECIW:
1) Literalne brzmienie przepisu.

Reasumując:
Mamy lukę w przepisach, którą należy szybko wypełnić - tym bardziej, że problem będzie się coraz częściej powtarzał (art. 91 ust. 2a). 

Dzięki Marcel - za próbę podjęcia tematu.

7

Odp: Dogrywka

Dla mnie unieważnienie na podstawie 93.1.7 jest najsensowniejsze.

8

Odp: Dogrywka

bipi napisał/a:

Dla mnie unieważnienie na podstawie 93.1.7 jest najsensowniejsze.

ale postępowanie nie jest obarczone wadą - no i zonk.

9

Odp: Dogrywka

Nie ma raczej innej sensownej podstawy prawnej jaką wskazał bipi.

10

Odp: Dogrywka

bipi o unieważnieniu jako o "sensownym" wyjściu z sytuacji. Marcel o sensownej podstawie do unieważnienia... ale to bez sensu. Jaki jest sens wszczynania postępowania, gdy potem szukamy sensownej podstawy prawnej jego unieważnienia... a nie szukamy rozwiązania by zadość uczynić sensowi postępowaniu???  Nonsens wink

11

Odp: Dogrywka

Ja jestem tego samego zdania co Miras. Jedno jest niezaprzeczalne - w ustawie nie przewidziano unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. Nie przewidziano też co należy zrobić w takiej sytuacji.

Moim zdaniem całkiem sensownym rozwiązaniem na przyszłość jest wprowadzenie zapisów do SIWZ określających ścieżkę postępowania Zamawiającego w takich sytuacjach. Opisać dogrywkę, podczas której Wykonawcy określą nową cenę, nie niższą niż zaoferowana pierwotnie. A w przypadku ponowienia sytuacji Zamawiający unieważni postępowanie.

W ten sposób zachowamy przejrzystość postępowania oraz w żaden sposób nie złamiemy przepisów PZP. Jasnym przecież jest, że w kwestiach nieuregulowanych PZP zastosowanie maja przepisy KC.

Według mnie wykładania celowościowa ustawy PZP jest jak najbardziej uzasadniona. Przecież nie o to chodzi aby niepotrzebnie unieważniać postępowanie i rozpoczynać zabawę na nowo i to być może w nieskończoność smile

12

Odp: Dogrywka

Na pytanie, co w takiej sytuacji należy zrobić - Andrzela Gawrońska-Baran odpowiada: "... pomimo to trzeba przyjąć, że zamawiający powinien unieważnić postępowanie, choć nie jest jednoznaczne, na jakiej podstawie. W rachubę może wejść w zasadzie tylko jedna przesłanka unieważnienia, a mianowicie przewidziana w art. 93.1.7 Pzp".

13

Odp: Dogrywka

93.1.7 taki taki worek bez dna smile

14

Odp: Dogrywka

MIRAS napisał/a:

bipi o unieważnieniu jako o "sensownym" wyjściu z sytuacji. Marcel o sensownej podstawie do unieważnienia... ale to bez sensu. Jaki jest sens wszczynania postępowania, gdy potem szukamy sensownej podstawy prawnej jego unieważnienia... a nie szukamy rozwiązania by zadość uczynić sensowi postępowaniu???  Nonsens wink

Sorry, taki mamy klimat wink ...a raczej Pzp. Nie jest to dla mnie logiczne wyjście ale jedyne wyjście z sensem wink

15

Odp: Dogrywka

peri78 napisał/a:

Jasnym przecież jest, że w kwestiach nieuregulowanych PZP zastosowanie maja przepisy KC.

Ale ta kwestia jest uregulowana - jest napisane wyraźnie kiedy można wezwać - znaczy to, że w innym przypadku wezwać nie można. wink

16

Odp: Dogrywka

Żeby było jasne:

Gdyby ktoś mnie zapytał, co zrobić?
Odpowiedziałbym: rekomenduję opcję bezpieczniejszą (asekuracyjną), tzn. unieważnić

(tylko mam wątpliwości, czy "bezpieczniejsza" jest w tym przypadku prawidłowa)

17

Odp: Dogrywka

Zapytałam o to ostatnio niedoszłą panią prezes UZP i też stwierdziła, że trzeba unieważniać.

18

Odp: Dogrywka

Ja również otrzymałem od nich opinię, że należy unieważnić. Jednak nie w piśmie nie wskazano jakiego rodzaju jest to wada, której nie można naprawić. Teraz unieważnimy, a za chwilę przyjdzie kontrola i stwierdzi inaczej. A za bezpodstawne unieważnienie postępowania grozi dyscyplina finansów.

Według mnie należy mieć - nie tylko w tej sprawie - na uwadze wykładnię celowościową.

Bowiem zgodnie z definicją ustawy PZP postępowaniem o udzielenie zamówienia jest postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Dlaczego więc mielibyśmy bezensownie unieważniać postępowanie?
Tak już wcześniej napisałem w innym poście - na przyszłość dobrze jest uregulować tę kwestię w SIWZ - póki ustawodawca tego nie zrobi. A nie liczmy na rychłe wejście kolejnej nowelizacji. Troszkę to jeszcze potrwa.